Onemocnění epifýzy

Z WikiSkript

Mezi onemocnění epifýzy řadíme cysty, kalcifikace a nádory.

Cysty[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Cysty epifýzy jsou většinou asymptomatické. Větší cysty však mohou utlačovat okolní struktury. Nejčastěji se vyskytují u mladých žen.

Kalcifikace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Kalcifikované útvary - tzv. mozkový písek (corpora arenacea) se běžně vyskytují s přibývajícím věkem. Jedná se o bílkovinné útvary, do kterých se ukládají soli vápníku.

Nádory[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pineocytom

Nádory epifýzy (pinealomy) jsou vzácné. Většina (50-70%) pochází z izolovaných embryonálních zárodečných buněk.Tumory, které jsou z buněk parenchymu epifýzy - pinealocytů, se nazývají pineocytom a pineoblastom. Pineocytom (pinealocytom) je pomalu rostoucí benigní nádor. Pineoblastom je rychle rostoucí high-grade nádor.

Nádory ze zárodečných buněk[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Nejčastěji získávájí tvar germinomu, připomínajícího testikulární seminom nebo ovariální dysgerminom. Další typy podle diferenciace germinálních buněk jsou embryonální karcinom, choriokarcinom a zřídka teratomy.

Pineoblastom

Nádory z parenchymu epifýzy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tyto léze pochází ze specializovaných buněk epifýzy (pinealocytů), které mají rysy neuronální diferenciace.Pineocytomy jsou velmi diferencované léze s oblastmi neuropil, buněk s malým okrouhlým jádrem a bez evidence mitózy nebo nekrózy. Pineoblastom je high-grade varianta s malou známkou neuronální diferenciace, hustě namačkaných malých buněk s nekrózou a s počtem mitóz. High-grade nádory epifýzy se vyskytují u dětí, zatímco low-grade léze postihují častěji dospělé. Vysoce agresivní pineoblastoma se často roznáší skrz cerebrospinální tekutinu.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KUMAR, [edited by] Vinay, Vinay KUMAR a Jon C. Aster ; with illustrations by James A PERKINS. Robbins and Cotran pathologic basis of disease : [object Object]. 9. vydání. Philadelphia : Elsevier Saunders, c2015. ISBN 9781455726134.
  • WHITEHEAD, M T, C OH a A RAJU, et al. Physiologic pineal region, choroid plexus, and dural calcifications in the first decade of life. AJNR Am J Neuroradiol [online]. 2015, vol. 36, no. 3, s. 575-80, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25355815>. ISSN 0195-6108 (print), 1936-959X.