Ossificatio enchondralis

Z WikiSkriptEnchondrální osifikace / Enchondral osification – TM, 0,7x

Enchondrální osifikace- Enchondral osification, TM 0,7x.jpeg
 • Enchondrální osifikace / Enchondral osification:


 • 1) ZMHCH – zóna mladé hyalinní chrupavky / young hyaline cartilage zone
 • 2) PZ – proliferační zóna / proliferative zone
 • 3) HZ – hypertrofická zóna / hypertrophic zone
 • 4) ZKCH – zóna kalcifikované chrupavky / calcified cartilage zone
 • 5) ZO – zóna osifikace / osification zone

Enchondrální osifikace / Enchondral osification – TM, 5x

Enchondrální osifikace- Enchondral osification, TM 5x.jpeg
 • Enchondrální osifikace / Enchondral osification:


 • 1) ZMHCH – zóna mladé hyalinní chrupavky / young hyaline cartilage zone
 • 2) PZ – proliferační zóna / proliferative zone
 • 3) HZ – hypertrofická zóna / hypertrophic zone
 • 4) ZO – zóna osifikace / osification zone
 • 5) DO – desmogenní osifikace / desmogenic osification

Enchondrální osifikace / Enchondral osification – TM, 20x

Enchondrální osifikace- Enchondral osification, TM 20x.jpeg
 • Enchondrální osifikace / Enchondral osification:
 • 1) KCH – kalcifikovaná chrupavka / calcified cartilage
 • 2) K – kost/bone
 • 3) KD – kostní dřeň / bone marrow
 • 4) OB – osteoblast

Enchondrální osifikace / Enchondral osification – TM, 40x

Enchondrální osifikace- Enchondral osification, TM 40x.jpeg
 • Enchondrální osifikace / Enchondral osification:
 • 1) KCH – kalcifikovaná chrupavka / calcified cartilage
 • 2) HCHO – hyalinní chondrocyt / hyaline chondrocyte

Navigace

Tkáň pojivová / Connective and supporting tissue
← Preparát č. 28 | Seznam preparátů | Preparát č. 30 →