Portál:Oficiální histologický atlas 3. LF UK

Z WikiSkript


🇨🇿 Nový histologický atlas, který vzniknul z iniciativy Ústavu histologie a embryologie 3. LF UK. Online atlas obsahuje popsané digitalizované histologické preparáty pro hlavní předmět 1. ročníku všeob. lékařství Buněčné základy medicíny (interně Modul B) a navazujícího hlavního předmětu 2. ročníku všeob. lékařství Struktura a funkce lidského těla (Modul A). Znalost všech těchto preparátů je zásadní pro splnění kolokvií z histologie, která probíhají prakticky – je nutné preparát poznat a umět popsat základní struktury.

Na tvorbě histologického atlasu spolupracovali: Bc. Markéta Riegerová, MUDr. Milada Halašková, MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D., Petr Šuhaj, Matyáš Sýkora.


Připomínky zasílejte na marketa.riegerova@lf3.cuni.cz

🇬🇧

The new Histology Atlas was created on the initiative of Department of Histology and Embryology of Third Faculty of Medicine. The online atlas includes histology slides for the main subject in the 1st year – Cellular Basis of Medicine (Module B), and subsequent main subject in the 2nd year – Structure and function of the human body (Module A). General knowledge of all of these slides is essential for completing the histology colloquium, which is practical – the student has to identify the slide correctly and describe its basic structures.

This histology atlas was created with the help of: Bc. Markéta Riegerová, MUDr. Milada Halašková, MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D., Petr Šuhaj and Matyáš Sýkora.


Please, send your remarks and comments to marketa.riegerova@lf3.cuni.cz

Histologický atlas 3. LF UK

🇨🇿 Preparáty pro každý modul jsou rozděleny do skupin dle potřeb výuky. Mezi jednotlivými preparáty lze listovat pomocí navigace na konci každé stránky. Některé preparáty jsou totožné pro oba moduly.

🇬🇧 The slides for each module are divided into groups according to the needs of lectures. It is possible to go through the slides using the navigation at the end of each page. Some slides are identical for both modules.