Portál:Oficiální histologický atlas 3. LF UK

From WikiSkriptaNový histologický atlas, který vzniknul z iniciativy Ústavu histologie a embryologie 3. LF UK. Online atlas obsahuje popsané digitalizované histologické preparáty pro hlavní předmět 1. ročníku všeob. lékařství Buněčné základy medicíny (interně Modul B) a navazujícího hlavního předmětu 2. ročníku všeob. lékařství Struktura a funkce lidského těla (Modul A). Znalost všech těchto preparátů je zásadní pro splnění kolokvií z histologie, která probíhají prakticky – je nutné preparát poznat a umět popsat základní struktury.

CAVE!!! Atlas se stále připravuje – některé preparáty se teprve chystají (zejména pro letní semestr).

CAVE!!! Chybí finální kontrola – rozsáhlejší zásahy do atlasu prosím předem diskutujte.

Histologický atlas 3. LF UK

Preparáty pro každý modul jsou rozděleny na několik menších sad, buď podle typu tkáně, anebo orgánové soustavy. Mezi těmito preparáty lze listovat pomocí navigace na konci každé stránky. Některé preparáty jsou totožné pro oba moduly.


Modul B
Epitely / Epithelial tissue
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
1 Arterie svalová / Muscle artery HE
2 Ledvina / Kidney HE
3 Štítná žláza / Thyroid gland HE
4 Tlusté střevo / Colon HE
5 Vejcovod / Oviduct - ampulla WvG
6 Bronchus HE
7 Močový měchýř / Urinary bladder HE
8 Kůže břicha / Skin HE
9 Esophagus HE
10 Plíce / Lungs HE
11 Tenké střevo / Small intestine HE
12 Pankreas / Pancreas HE
13 ‎ Glandula parotis / Parotid gland HE
14 ‎ Gl.submandibularis / Submandibular g. HE
15 Mamma lactans HE
16 Mamma nonlactans HE
17 Žaludek fundus / Stomach fundus HE
18 Nadledvina / Adrenal gland HE
19 Hypofýza / Hypophysis HE
20 Játra / Liver HE


Tkáň pojivová / Connective and supporting tissue
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
21 Pupečník / Umbilical cord HE
22 Slezina / Spleen Ag
23 Aorta RF
24 Hnědá tuková tkáň / Brown adipose tissue HE
25 Šlacha / Tendon HE
26 Kloubní chrupavka / Articular cartilage HE
27 Epiglottis RF
28 Epiglottis HE
29 Ossificatio membranacea HE
30 Ossificatio enchondralis Toulidinová modř
31 Lamelosní kost / Lamellar bone HE


Pohlavní systémy / Reproductive system
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
32 Ovarium / Ovary HE
33 Děloha / Uterus HE
34 Varle / Testis HE
35 Vagina HE


Lymfatická tkáň / Lymphoid tissue
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
36 Lymfatická uzlina / Lymph node HE
37 Slezina / Spleen Pearls
38 Brzlík / Thymus HE
39 Patrová krční mandle / Tonsila Pallatina HE


Svaly / Muscle Tissue
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
40 Kosterní sval / Skeletal muscle HE
41 Hladký sval / Smooth muscle HE
41* Hladký sval / Smooth muscle WvG
42 Srdeční sval / Cardiac Muscle HIH
42* Srdeční sval / Cardiac Muscle HE


Nervová tkáň / Nerve tissue
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
43 Oko / Eye HE
44 Mozek / Cerebrum HE
45 Hladký sval / Smooth muscle Myelin
46 Mozeček / Cerebellum HE
47 Srdeční sval / Cardiac Muscle KV
48 Mícha / Spinal cord HE
49 Autonomní ganglion / Autonomic ganglion HE
50 Periferní nerv / Peripheral nerve HEModul A