Průvodce:Struktura a funkce lidského těla (3. LF UK)

Z WikiSkript

Struktura a funkce lidského těla je hlavní předmět druhého ročníku. Zahrnuje anatomii, fyziologii, histologii, embryologii a biochemii. Za předmět je 40 kreditů, tedy převážná většina.

Garant[upravit | editovat zdroj]

doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

Kurzy[upravit | editovat zdroj]

Předmět se tematicky dělí na kurzy, které jsou

Zimní semestr[upravit | editovat zdroj]

  • Pohyb
  • Pitevní cvičení: končetiny
  • Trávení
  • Dýchání a krev
  • Vylučování a rozmnožování

Letní semestr[upravit | editovat zdroj]

  • Srdce a oběh
  • Regulace: nervová soustava
  • Smysly
  • Regulace: Endokrinní systém
  • Pitevní cvičení: celé tělo

Testy[upravit | editovat zdroj]

Na konci každého kurzu (krom piteven, kde probíhá zkoušení přímo na pitevně) studenti píší test, nezbytný k zápočtu. Sestává z otázek ano/ne, které však na rozdíl od prvního ročníku nejsou k dispozici na výuce. Dále obsahuje otázky z volné tvorby a poznávání obrázků. Ke splnění testu je nutné dosáhnout alespoň 75%.

Zkoušení[upravit | editovat zdroj]

V průběhu některých kurzů (Pohyb, srdce, NS) probíhají průběžná zkoušení z anatomie, dále také probíhají ústní zkoušení z biochemie, fyziologie a anatomie, někdy jejich kombinace.

Podmínky zápočtu[upravit | editovat zdroj]

Testy (viz. výše), test a ústní zkoušení z histologie, 80% účast na praktikách a konferencích z fyziologie, 80% účast na histologii, zkoušení.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Závěrečná zkouška je nutnou podmínkou ke splnění 2. ročníku, bez jejího složení nedosáhnete dostatečného počtu kreditů. Komise je ve složení: anatom + fyziolog + biochemik + histolog (embryolog). Testuje se především rozsah vědomostí a pochopení základních mechanismů než detailní znalosti z jednotlivých kurzů. Zkoušení probíhá cca 20 minut.