Histologický atlas 3. LF UK – modul A

Z WikiSkript

← Zpět / Back

CAVE!!! Některé preparáty se ještě připravují. / Some slides are still being prepared.Dýchací system / Respiratory system
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
D1 Epiglottis HE
D2 Larynx HE
D3 Trachea HE
D4 Bronchus segmentalis HE
D5 Plíce/Lung HE
D6 Fetální plíce (stadium kanalikulární) / Fetal lung HE


Močový systém / Urinary system
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
U1 Ledvina/Kidney HE
U2 Ledvina/Kidney WvG
U3 Ureter HE
U4 Močový měchýř / Urinary bladder HE
U5 Močový měchýř / Urinary bladder WvG


Mužský pohlavní systém / Male genital system
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
M1 Testis HE
M2 Epididymidis HE
M3 Funiculus spermaticus HE
M3a Ductus deferens HE
M4 Vesicula seminalis HE
M5 Prostata HE
M6 Prostata WvG
M7 Penis HE


Ženský pohlavní systém / Female genital system
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
G1 Ovarium HE
G2 Corpus luteum HE
G3 Ovarium králíka / Rabbit ovary HE
G4 Tuba uterina (isthmus) HE
G5 Tuba uterina (ampulla) HE
G6 Uterus (fundus) HE
G7 Uterus (exocervix) HE
G8 Uterus (endocervix) HE
G9 Vagina PAS+ H
G10 Vagina HE
Imunitní systém / Immune system
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
L1 Lymf. uzlina / Lymph node HE
L2 Lymf. uzlina / Lymph node Ag
L3 Slezina / Spleen HE
L4 Slezina / Spleen PAS
L5 Slezina / Spleen Ag
L6 Thymus HE
L7 Tonsilla palatina HE
Plodové obaly / Fetal membranes
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
X1 Pupečník / Umbillical cord HE
X2 Plodové obaly / Fetal membranes HE
X3 Placenta HE
X4 Chorion frondosum HE
X5 Uterus post partum HE
X6 Placenta PAS+ H


Smyslové orgány / Sense organs
Č. preparátu Název preparátu Metoda barvení
A1 Pars olfactoria mucosae nasi HE
A2 Organum vestibulocochleare HE
A3 Bulbus oculi HE
A5 Nervus opticus HE
A6 Svalové vřeténko / Muscle spindle HE