Játra / Liver - HE

Z WikiSkript


Játra / Liver, HE 0,7x

Játra- Liver, HE 0,7x.jpeg

Játra/Liver:


Játra / Liver, HE 5x

Játra- Liver, HE 5x.jpeg

Játra/Liver:

 • 1) JL – jaterní lalůček / hepatic lobule
 • a) VC – vena centralis
 • b) IEV – interlobulární vazivo
 • 2) PP – portobiliární prosor / portobilliar space
 • a) AH – arteria hepatica
 • b) VP – vena portalis
 • c) Ž – interlobulární žlučovod / interlobular bile duct
  (pozn.: jednovrstevný kubický epitel / simple cuboidal epithelium)Játra/Liver, HE 20x

Játra- Liver, HE 20x.jpeg

Játra/Liver:

 • 1) JL – jaterní lalůček / hepatic lobule
 • a) S – krevní sinusoidy / hepatic sinusoids
 • b) IEV – interlobulární vazivo
 • 2) PP – portobiliární prosor / portobilliar space

a) VP – vena portalis

b) Ž – interlobulární žlučovod / interlobular bile duct

(pozn.: jednovrstevný kubický epitel / simple cuboidal epithelium)

Játra/Liver, HE 40x

Játra- Liver, HE 40x.jpeg

Játra / Liver:

 • 1) JL – jaterní lalůček / hepatic lobule
 • a) S – krevní sinusoidy / hepatic sinusoids
 • b) TH – trámce hepatocytů / cords of hepatocytes
 • c) BE – buňky endotelu / endotel cells
 • d) H – hepatocyty/hepatocytes
 • e) DH – dvoujaderný hepatocyt / double–nucleus hepatocyte

Navigace

Navigace: Epitely / Epithelial tissue
← Preparát č. 19 | Seznam preparátů | Preparát č. 1 →


Navigace: Zažívací systém / Digestive tract
← Preparát Z17 Seznam preparátů Preparát Z19 →