Arterie svalová / Muscle artery - HE

Z WikiSkriptArtérie Svalová/ Muscle artery - HE 40x

  • EP - jednovrstevný plochý epitel - endotel/ simple squamous epithelium - endothelium
  • JSB - jádra svalových buněk/ smooth muscle cells


Navigace

Navigace: Epitely / Epithelial tissue
← Preparát č. 20 | Seznam preparátů | Preparát č. 2 →