Appendix - HE

From WikiSkripta


Appendix, HE 1,3x

Appendix, HE 1,3x.jpeg

Appendix:Appendix, HE 5x

Appendix, HE 5x.jpeg

Appendix:

 • 1) TM – tunica mucosa
 • 2) TS – tunica submucosa
 • 3) TME – tunica muscularis externa
 • a) VV – vnitřní cirkulární vrstva / inner circular layer
 • b) ZV – zevní longitudinální vrstva / outer longitudinal layer
 • 4) TSE – tunica serosaAppendix, HE 10x

Appendix, HE 10x.jpeg

Appendix:

 • 1) TM – tunica mucosa
 • a) PB – pohárková buňka / goblet cell
 • b) LF – lymfatické folikuly / lymph foliculi
 • 2) TS – tunica submucosa
 • 3) TME – tunica muscularis externa
 • a) VV – vnitřní cirkulární vrstva / inner circular layer
 • b) ZV – zevní longitudinální vrstva / outer longitudinal layer
 • 4) TSE – tunica serosa

Appendix, HE 20x

Appendix, HE 20x.jpeg

Appendix:

 • 1) TM – tunica mucosa
 • a) EC – jednovrstevný cylindrický epitel / simple columnar epithelium
 • b) LPM – lamina propria mucosae
 • c) LK – Lieberkuhnovy krypty / crypts of Lieberkühn
 • d) PB – pohárková buňka / goblet cell
 • e) L – lumen

Navigace

Navigace: Zažívací systém / Digestive tract
← Preparát Z16 | Seznam preparátů | Preparát Z18 →