Testis - HE

Z WikiSkript


Testis, epididymis – HE, 0,3x

Testis-Epididymis, HE 0,3x.jpeg
 • Testis, epididymis:
 • 1) T – testis
 • 2) TA – tunica albuginea
 • 3) EPD – epididymis


Testis, epididymis – HE, 5x

Testis-Epididymis, HE 5x.jpeg
 • Testis, epididymis:
 • 1) T – testis
 • 2) TA – tunica albuginea
 • 3) ISV – intersticiální vazivo / interstitial connective tissue
 • 4) EPD – epididymis
 • a) DEF – ductus efferents


Testis, epididymis – HE, 10x

Testis-Epididymis, HE 10x.jpeg
 • Testis, epididymis:
 • 1) ISV – intersticiální vazivo / interstitial connective tissue
 • 2) EPD – epididymis
 • a) DEF – ductus efferents
 • b) EK – kubický epitel / cuboidal epithelium
 • c) EC – cylindrický epitel / columnar epithelium
 • 2) A – artérie/arteries


Testis, epididymis – HE, 20x

Testis-Epididymis, HE 20x.jpeg
 • Testis, epididymis:
 • 1) ISV – intersticiální vazivo / interstitial connective tissue
 • 2) TSC – tubuli seminiferri concorti
 • a) SG – spermatogonie/spermatogonia
 • b) PS – primární spermatocyty / primary spermatocytes
 • d) SD1 – rané spermatidy / early spermatid
 • e) SD2 – pozdní spermatidy / late spermatid
 • f) SB – Sertoliho buňky / Sertoli cells
 • g) MB – myeloidní buňka / myeloid cell
 • h) F – fibroblast

Testis, epididymis – HE, 0,5x

Testis-Epididymis, HE 0,5x.jpeg
 • Epididymis:


 • 1) TA – tunica albuginea
 • 2) EPD – epididymis

Testis, epididymis – HE, 5x

Testis-Epididymis, HE 5x (2).jpeg
 • Epididymis:


 • 1) TA – tunica albuginea
 • 2) DED – ductus epididymidis
 • 3) TSC – tubuli seminiferri concortiTestis, epididymis – HE, 10x

Testis-Epididymis, HE 10x (2).jpeg
 • Epididymis: • 1) TSC – tubuli seminiferri concorti
 • a) ZE – zárodečný epitel/germinal epithelium
 • 2) C – cévy/blood vessels
 • 3) ISV – intersticiální vazivo/interstitial connective tissue

Testis, epididymis – HE, 40x

Testis-Epididymis, HE 40x.jpeg
 • Epididymis:


 • 1) ISV – intersticiální vazivo/interstitial connective tissue

2) TSC – tubuli seminiferri concorti

 • a) SG – spermatogonie/spermatogonia
 • b) PS – primární spermatocyty/primary spermatocytes
 • d) SD1 – rané spermatidy / early spermatid
 • e) SD2 – pozdní spermatidy/ late spermatid
 • f) SB – Sertoliho buňky / Sertoli cells
 • g) MB – myeloidní buňka/ myeloid cell
 • h) LB – Leydigovy buňky / Leydig cells
 • 3) SB – svalová buňka / muscle cell
Navigace

Navigace: Zažívací systém / Digestive tract
← Preparát M7 | Seznam preparátů | Preparát M2 →