Srdeční sval / Cardiac muscle - HIH

Z WikiSkriptMyokard, HIH 20x

Myokard, HIH 20x.jpeg

Srdeční sval / Cardiac muscle – podélně/longitudinal:

  • K – kapilára/capillary

Myokard, HIH 40x

Myokard, HIH 40x.jpeg

Srdeční sval / Cardiac muscle – podélně/longitudinal:

  • E – endotel/endothelium
  • JE – jádro endotelu / endothelium nucleus
  • IKD – interkalární disk / intercalated disc
  • BK – buňka kardiomyocytu / cardiomyocyte
  • K – kapilára/capillary

Navigace


Navigace: Cévní systém / Circulatory system
← Preparát C8 | Seznam preparátů | Preparát C1 →