Pancreas - HE

Z WikiSkript


Pancreas, HE 0,5x

Pancreas, HE 0,5x.jpeg

Pancreas


Pancreas, HE 10x

Pancreas, HE 10x.jpeg

Pancreas:

 • 1) PL – pankreatický lalůček / pankreas lobule
 • a) SŽ – serózní žlázy / serous glands
 • 2) IEV – interlobulární vývod / interlobular excretory duct
 • 3) IS – interlobular septum
 • 4) LO – Langerhansův ostrůvek / Islets of Langerhans
 • 5) TB – tuková buňka / adipose cell

Pancreas, HE 20x

Pancreas, HE 20x.jpeg

Pancreas:

 • 1) PL – pankreatický lalůček / pankreas lobule
 • a) SA – serózní acinus / serous acini
 • b) SŽ – serózní žlázy / serous glands
 • c) CAB – centroacinosní buňky / centroacinar cells
 • 3) LO – Langerhansův ostrůvek / Islets of Langerhans
 • a) K – kapilára/capillary
 • b) VO - vazivový obal / fibrous capsule

Pancreas, HE 40x

Pancreas, HE 40x.jpeg

Pancreas:

 • 1) PL – pankreatický lalůček / pankreas lobule
 • a) SA – serózní acinus / serous acini
 • b) SŽ – serózní žlázy/ serous glands
 • 2) – intralobulární vývody / Intralobular ducts
 • a) VV – vsunutý vývod/ Intercalated duct
 • 4) IS – interlobular septum

Navigace

Navigace: Epitely / Epithelial tissue
← Preparát č. 11 | Seznam preparátů | Preparát č. 13 →


Navigace: Zažívací systém / Digestive tract
← Preparát Z18 | Seznam preparátů | Preparát Z2 →


Navigace: Endokrinní systém / Endocrine system
← Preparát E8 | Seznam preparátů | Preparát E1 →