Ovarium králíka / Rabbit ovary - HE

Z WikiSkript


Ovarium králíka / Rabbit ovary – HE, 0,7x

Ovarium králíka- ovarium – rabbit HE 0,7x.jpeg

Ovarium králíka / Rabbit ovary:

 • 1) POF – primordiální folikul / primordial follicle
 • 2) PAF – primární folikul / primary follicle
 • a) ZG – zona granulosa
 • 3) SF – sekundární folikul / secondary follicle
 • a) O – oocyt/oocyte
 • b) ZP – zona pellucida
 • c) CR – corona radiata
 • d) TFE – theca folliculi externa
 • e) TFI – theca folliculi interna
 • f) MG – granulózní membrána / granulosa membrane
 • g) GB – granulózní buňky / granulosa cells
 • h) SM – Slavjanského membrána / Slavjanski membrane
 • 4) GF – Graafův folikul / Graaf follicle
 • a) CO – cumulus oophorus
 • b) AF – antrum folliculi
 • c) LF – liquor folliculi
 • 5) CL – corpus luteum
 • 6) CA – corpus albicans


Ovarium králíka / Rabbit ovary – HE, 10x

Ovarium králíka- ovarium – rabbit 10x.jpeg

Ovarium králíka / Rabbit ovary:

 • 1) POF – primordiální folikul / primordial follicle
 • 2) PAF – primární folikul / primary follicle
 • a) ZG – zona granulosa
 • 3) SF – sekundární folikul / secondary follicle
 • a) O – oocyt/oocyte
 • b) ZP – zona pellucida
 • c) CR – corona radiata
 • d) TFE – theca folliculi externa
 • e) TFI – theca folliculi interna
 • f) MG – granulózní membrána / granulosa membrane
 • g) GB – granulózní buňky / granulosa cells
 • h) SM – Slavjanského membrána / Slavjanski membrane
 • 4) GF – Graafův folikul / Graaf follicle
 • a) CO – cumulus oophorus
 • b) AF – antrum folliculi
 • c) LF – liquor folliculi
 • 5) CL – corpus luteum
 • 6) CA – corpus albicans


Ovarium králíka / Rabbit ovary – HE, 10x

Ovarium králíka- ovarium – rabbit 10x (2).jpeg

Ovarium králíka / Rabbit ovary:

 • 1) POF – primordiální folikul / primordial follicle
 • 2) PAF – primární folikul / primary follicle
 • a) ZG – zona granulosa
 • 3) SF – sekundární folikul / secondary follicle
 • a) O – oocyt/oocyte
 • b) ZP – zona pellucida
 • c) CR – corona radiata
 • d) TFE – theca folliculi externa
 • e) TFI – theca folliculi interna
 • f) MG – granulózní membrána / granulosa membrane
 • g) GB – granulózní buňky / granulosa cells
 • h) SM – Slavjanského membrána / Slavjanski membrane
 • 4) GF – Graafův folikul / Graaf follicle
 • a) CO – cumulus oophorus
 • b) AF – antrum folliculi
 • c) LF – liquor folliculi
 • 5) CL – corpus luteum
 • 6) CA – corpus albicans


Ovarium králíka / Rabbit ovary – HE, 20x

Ovarium králíka- ovarium – rabbit 20x.jpeg

Ovarium králíka / Rabbit ovary:

 • 1) POF – primordiální folikul / primordial follicle
 • 2) PAF – primární folikul / primary follicle
 • a) ZG – zona granulosa
 • 3) SF – sekundární folikul / secondary follicle
 • a) O – oocyt/oocyte
 • b) ZP – zona pellucida
 • c) CR – corona radiata
 • d) TFE – theca folliculi externa
 • e) TFI – theca folliculi interna
 • f) MG – granulózní membrána / granulosa membrane
 • g) GB – granulózní buňky / granulosa cells
 • h) SM – Slavjanského membrána / Slavjanski membrane
 • 4) GF – Graafův folikul / Graaf follicle
 • a) CO – cumulus oophorus
 • b) AF – antrum folliculi
 • c) LF – liquor folliculi
 • 5) CL – corpus luteum
 • 6) CA – corpus albicans


Navigace

Ženský pohlavní systém / Female genital system
← Preparát G2 | Seznam preparátů | Preparát G4 →