Fetální plíce / Fetal lung

Z WikiSkript


Fetální plíce / Fetal lungs, 0,4x (kanalikulární fáze / canalicular phase)

Fetální plíce- Fetal lungs 0,4x (Kanalikulární fáze-Canalicular phase).jpeg

Fetální plíce / Fetal lungs:


Fetální plíce / Fetal lungs 0,4x

Fetální plíce- Fetal lungs 0,4x.jpeg

Fetální plíce / Fetal lungs:
1) B – bronchus
2) A – artérie/artery
3) CH − chrupavka/ cartilage
4) LU – lymfatická uzlina / lymph node


Fetální plíce / Fetal lungs 5x

Fetální plíce- Fetal lungs, 5x.jpeg

Fetální plíce / Fetal lungs:
1) B – bronchus
2) D – ductus
3) CHB – chondrogenní blastem / chondrogenic blastem


Fetální plíce / Fetal lungs 20x

Fetální plíce- Fetal lungs 20x.jpeg

Fetální plíce / Fetal lungs:
1) B – bronchus
2) A – artérie/artery
3) D – ductusNavigace

Respirační system - Systema respiratorium
← Preparát č. D5 Zpět: Seznam preparátů Preparát č. D1 →