Osteotomie

From WikiSkripta

Heslo
Osteotomie pánve

Osteotomie je protětí kosti, nejčastěji pilou. Slouží k úpravě osové úchylky, prodloužení či zkrácení kosti [1] (po protnutí kosti se kostní úlomky sestaví do žádoucího postavení, které se zajišťuje osteosyntetickými prostředky – šrouby, dráty, dlahami, hřeby, zevními fixátory). [2]


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  1. KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.
  2. GALLO, Jiří, et al. Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2486-6.