PASP

Z WikiSkript

Heslo


PASP je anglická zkratka pro systolický tlak v plicnici (Pulmonary Artery Systolic Pressure). Tento tlak odhadujeme pomocí echokardiografie ze součtu vrcholového gradientu regurgitace na trikuspidální chlopni a tlaku v pravé síni. Zvýšené hodnoty (nad 35 mmHg) se vyskytují u plicní hypertenze.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. s. 480-481. ISBN 978-80-7387-423-0.