PIVKA

Z WikiSkript

Heslo

Proteiny, které vznikají při syntéze koagulačních faktorů závislých na vitaminu K (II, VII, IX, a X, protein C) v jeho nepřítomnosti, neobsahují aminokyselinu γ-karboxyglutamovou, jelikož nedochází k posttranslační γ-karboxylaci glutaminových zbytků. Ta je nutná pro vznik vazby faktorů k Ca2+ a jejich plné aktivaci a funkci.

Odkazy

Související články