Poloha, postavení a držení plodu

From WikiSkripta

Plod 40 týdnů

Poloha plodu (situs)[edit | edit source]

Vztah dlouhé osy plodu k podélné ose dělohy, největší stabilitu vykazuje po 30. týdnu těhotenství, nejvíce změn situ koncem 20. týdne.

 • podélná poloha plodu – obě osy jsou paralelní (plod je dolů hlavičkou nebo koncem pánevním),
 • příčná poloha plodu – osy svírají pravý úhel,
 • šikmá poloha plodu – není stabilní, přechází v osu podélnou nebo příčnou.

Normální průběh porodu je možný jen při podélné ose plodu.

Postavení plodu (positio)[edit | edit source]

Vztah hřbetu plodu k přední hraně dělohy.

 • Levé postavení plodu – hřbet naléhá na levou hranu.
Děloha častěji v dextrotorzi → hřbet plodu směřuje dopředu → levé přední = I. obyčejné postavení plodu.
Méně často děloha v sinistrotorzi → hřbet směřuje dozadu → levé zadní = I. méně obyčejné postavení plodu.
 • Pravé postavení plodu – hřbet naléhá na pravou hranu.
Děloha v dextrotorzi → pravé zadní = II. obyčejné postavení plodu.
Děloha v sinistrotorzi → pravé přední = II. méně obyčejné postavení plodu.
 • Příčné postavení – rozhoduje poloha hlavičky.
Hlavička vlevo → I. postavení.
Hlavička vpravo → II. postavení.
Hřbet vpředu → dorsoanteriorní postavení.
Hřbet vzadu → dorsoposteriorní postavení.

Držení plodu (habitus)[edit | edit source]

 • Vzájemný vztah jednotlivých částí plodu.
 • Plod má v děloze zabírat co nejméně místa (proto má tvar vajíčka).
 • Hřbet ohnutý, hlavička ve flexi, brada přitisknutá k hrudníku, HK ve flexi zkřížené na hrudníku, DK flektované, zkřížené, stehna přiléhají k bříšku, paty k hýždím.

Naléhání plodu (presentatio)[edit | edit source]

Vztah těla plodu k pánevnímu vchodu. Nejčastejší je poloha podélná a na vchod pánevní naléhá hlavička. Hlavička může naléhat na vchod:

 1. indiferentně – obě fontanely (malá a velká) jsou ve stejné výši;
 2. centricky − hlava je ve středu pánevního vchodu stejně vzdálená od linea terminalis;
 3. synkliticky − obě parietální kosti naléhají na vchod stejnou plochou[1].


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MALÍNSKÝ, Jiří a Václav LICHNOVSKÝ. Přehled embryologie člověka v obrazech. 2. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 176 s. ISBN 80-244-0243-2.

Reference[edit | edit source]

 1. KOBILKOVÁ, Jitka, et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 368 s. s. 231. ISBN 80-7262-315-X.