Portál:Atlas histologických preparátů/Obecná histologie

From WikiSkripta

Tkáň epitelová[edit | edit source]

Krycí epitel[edit | edit source]

  • Jednovrstevný epitel
Jednovrstevný plochý Jednovrstevný kubický Jednovrstevný cylindrický
Jednovrstevný plochý epitel
Jednovrstevný kubický epitel
Jednovrstevný cylindrický epitel
  • Vrstevnatý epitel
Vrstevnatý dlaždicový nerohovějící epitel Vrstevnatý dlaždicový rohovějící epitel Přechodní epitel
Vrstevnatý dlaždicový nerohovějící epitel
Vrstevnatý dlaždicový rohovějící epitel
Přechodní epitel
Vrstevnatý dlaždicový nerohovějící epitel - detail
Vrstevnatý dlaždicový rohovějící epitel-detail

Žlázový epitel[edit | edit source]

  • Dělení dle sekretu žlázy
Serózní Mucinózní
Serózní žlázy
Mucinózní žlázy
  • Dělení dle mechanismu sekrece
Merokrinní (ekrinní) Apokrinní Holokrinní
Merokrinní (ekrinní) způsob sekrece
Apokrinní způsob sekrece
Holokrinní způsob sekrece

Tkáň pojivová[edit | edit source]

Vazivo[edit | edit source]

Chrupavka[edit | edit source]

Hyalinní chrupavka Elastická chrupavka
Hyalinní chrupavka
Elastická chrupavka

Kost[edit | edit source]

Tkáň svalová[edit | edit source]

Příčně pruhovaná svalovina[edit | edit source]

Příčně pruhovaná svalovina kosterní Příčně pruhovaná svalovina srdeční
Příčně pruhovaná svalovina kosterní
Příčně pruhovaná svalovina srdeční

Hladká svalovina[edit | edit source]

Hladká svalovina
Hladká svalovina

Tkáň nervová[edit | edit source]

Neuron
Purkyňova buňka

Odkazy[edit | edit source]

Další obrázky[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]