Portál:Otázky z patofyziologie (1. LF UK, ZL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z modulu IA (3. LF UK, VL)!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované z modulu IA (3. LF UK, VL)

1. lékařská fakulta UK, obor Zubní lékařství

Obsah
 1. Genetická predispozice nemocí. Význam genového polymorfismu. Nestabilita genomu. Mutace.
 2. Dysproteinemie. Paraproteinemie. Proteiny akutní fáze.
 3. Poškození organismu elektrickým proudem, teplem a chladem.
 4. Poškození organismu světlem, UV zářením, infračerveným zářením a ionizujícím zářením
 5. Intoxikace organismu některými chemickými látkami: objasněte patogenezi otravy oxidem uhelnatým (CO), olovem (Pb) a rtutí (Hg)
 6. Chemické kancerogeny. Vliv kouření na organismus.
 7. Patofyziologické důsledky deficitu vitaminů.
 8. Poruchy bilance a distribuce železa a dalších stopových prvků. Laboratorní ukazatele nedostatku železa.
 9. Zánět. Systémová zánětová odpověď. Horečka. Septický šok. Multiorgánové selhání.
 10. Stres a reakce organismu na stres
 11. Alergie. Anafylaktická reakce. Anafylaktický šok.
 12. Patofyziologie vrozených a získaných poruch imunity. Imunodeficience. Autoimunitní poruchy
 13. Hypoxicko-reperfuzní poškození tkáně. Tkáňová hypoxie a reakce buněk na hypoxii. Toxicita kyslíku
 14. Acidobazická rovnováha. Posouzení poruch acidobazické rovnováhy.
 15. Elektrolytová rovnováha. Posouzení poruch bilance a distribuce sodíku, draslíku a chloridů.
 16. Poruchy bilance a distribuce kalcia a fosfátů.
 17. Dehydratace. Hyperhydratace. Edém. Ascites
 18. Regenerace a reparace tkání. Hojení rány
 19. Mechanismy nádorové transformace buňky. Růst nádoru. Interakce nádoru s organismem. Šíření nádoru a změny jeho vlastností. Paraneoplastické syndromy
 20. Patofyziologie poruch vývoje a růstu
 21. Maligní hematopoeza. Leukémie. Lymfomy. Mnohočetný myelom (plasmocytom).
 22. Anémie. Klasifikace anemií vycházející z jejich patogeneze. Funkční důsledky anemií.
 23. Akutní a chronické komplikace krevní transfúze. Předtransfúzní vyšetření.
 24. Získané a vrozené poruchy primární hemostázy. Krvácivost. Trombocytopatie. Trombocytopenie. Vaskulopatie.
 25. Získané a vrozené poruchy sekundární hemostázy. Koagulopatie.
 26. Trombofilie. Tromboembolické onemocnění. Pulmonární embolie.
 27. Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC).
 28. Patologické změny krevního tlaku v arteriálním a žilním řečišti: příčiny a důsledky. Invazivní a neinvazivní monitorování krevního tlaku.
 29. Patogenetické faktory a patofyziologické důsledky arteriální hypertenze.
 30. Patofyziologické mechanismy vzniku a rozvoje cirkulačního šoku. Arteriální hypotenze. Cirkulační kolaps.
 31. Hemodynamické důsledky pravo-levých a levo-pravých cirkulačních zkratů.
 32. Hemodynamické důsledky chlopenních vad.
 33. Patologické změny srdečního výdeje: příčiny a důsledky. Stanovení srdečního výdeje. Srdeční index.
 34. Ischemická choroba srdeční. Angina pectoris. Infarkt myokardu. Důsledky infarktu myokardu. Ischemické změny na EKG záznamu.
 35. Patogeneze vzniku srdečních arytmií: lokální a systémové faktory. Poruchy tvorby srdečního vzruchu. Poruchy vedení srdečního vzruchu. Projevy poruch tvorby a vedení vzruchu na EKG záznamu.
 36. Cirkulační důsledky srdečních arytmií.
 37. Levostranné a pravostranné srdeční selhání. Mechanismy kompenzace srdečního selhání. Plicní hypertenze. Cor pulmonale.
 38. Patogenetické faktory vzniku aterosklerózy. Důsledky aterosklerózy
 39. Obranné dýchací reflexy. Kašel. Asthma bronchiale.
 40. Respirační insuficience. Alveolární hypoventilace. Poruchy poměru ventilace/perfúze.
 41. Příčiny a důsledky poruch alveolo-kapilární difúze plynů a poruch plicní perfúze.
 42. Patofyziologie restrikčních a obstrukčních plicních poruch. Spirometrie.
 43. Aspirace cizích předmětů a tekutin. Obstrukce horních dýchacích cest.
 44. Příčiny a důsledky změny parciálního tlaku krevních plynů (O, CO) v arteriální krvi. Vyšetření krevních plynů.
 45. Etiologie a patofyziologie akutního selhání ledvin.
 46. Patofyziologie chronického selhání ledvin. Uremie.
 47. Příčiny a důsledky poruch glomerulární filtrace.
 48. Příčiny a důsledky poruchy tubulárních funkcí ledvin.
 49. Patofyziologie zubního kazu.
 50. Patofyziologie onemocnění parodontu
 51. Patofyziologie poruchy tvorby slin.
 52. Projevy nádorových onemocnění v ústní dutině
 53. Projevy endokrinních onemocnění v ústní dutině
 54. Projevy primárních a sekundárních imunodeficiencí v ústní dutině
 55. Projevy komplikací protinádorové terapie v ústní dutině.
 56. Poruchy polykání a pasáže potravy jícnem. Gastroezofageální reflux.
 57. Patofyziologie peptické vředové choroby žaludku a duodena.
 58. Akutní a chronická gastritida.
 59. Patofyziologie střevních zánětových onemocnění. Crohnova choroba. Ulcerózní kolitida. Gluten-senzitivní enteropatie.
 60. Patofyziologie poruch tlustého střeva. Zácpa. Ileus.
 61. Polypóza tlustého střeva. Kolorektální karcinom.
 62. Hepatitidy. Toxické poškození jater. Steatóza jater.
 63. Jaterní selhání. Hepatogenní encefalopatie. Jaterní cirhóza.
 64. Poruchy funkce žlučníku a žlučových cest. Cholelitiáza.
 65. Princip negativní zpětné vazby v endokrinologii a její využití v endokrinologických funkčních vyšetřeních.
 66. Endokrinní poruchy primární a sekundární. Receptorové a postreceptorové endokrinní poruchy.
 67. Patofyziologie poruch štítné žlázy.
 68. Diabetes mellitus I. typu. Diabetické koma
 69. Diabetes mellitus II. typu. Metabolický (Reavenův) syndrom.
 70. Akutní a chronické komplikace diabetes mellitus.
 71. Patofyziologie poruchy funkce kůry a dřeně nadledvin.
 72. Patofyziologie poruch ženského a mužského reprodukčního systému.
 73. Poruchy centrálního motoneuronu. Poruchy periferního motoneuronu. Poruchy nervosvalové ploténky.
 74. Poškození míchy. Poškození periferních nervů. Regenerace periferních nervů.
 75. Poruchy vědomí a posouzení stavu vědomí. Důsledky úrazů hlavy a mozkových poškození.
 76. Poruchy mozkové cirkulace. Mozkový edém. Nitrolební hypertenze
 77. Poruchy kognitivních funkcí. Demence. Alzheimerova nemoc. Afázie
 78. Patofyziologie neurodegenerativních onemocnění vedoucích k poruchám pohybu. Parkinsonova nemoc.
 79. Patofyziologie poruch koordinace pohybů (Ataxie). Poruchy mozečku. Patofyziologie poruch rovnováhy a držení těla. Poruchy vestibulárního systému.
 80. Demyelinizace. Roztroušená mozkomíšní skleróza
 81. Poruchy sluchu.
 82. Poruchy autonomního nervového systému.
 83. Patofyziologie bolesti. Typy bolesti.
 84. Křečové stavy. Epilepsie
 85. Osteoporóza. Osteomalacie. Rachitida. Renální osteodystrofie. Fraktura kosti a její hojení.
 86. Poruchy svalové kontrakce. Křeče. Tetanie
 87. Patofyziologie onemocnění kloubů a pojiva. Revmatoidní artritida. Systémový lupus erytematodes.