Portál diskuse:Lékařská biologie a genetika

Z WikiSkript

Díky Valtameri za snahu o zpřehlednění portálu. Ten nápad s rozdělením na jednotlivé podstránky je dobrý a vyřešilo by to problém s obludnou délkou této stránky. Nicméně problém je také v tom, i tak těch podportálů bude zbytečně moc, některé jakoby duplikovaly druhé (například mi přijde zbytečné mít portál Klinická genetika a hned potom Metody lékařské genetiky - to označení by se mimo jiné mělo sjednotit...). Potom je otázkou zda vůbec někdy dokážeme naplnit portál Historie genetiky a jestli by tématu nestačilo vyhradit prostor ve Formální genetice...

Dalším problémem je, že některé nadpisy a názvy (neexistujících) stránek jsou také poměrně neintuitivní, některé se duplikují apod. Tedy mě napadá, jestli - než se pokusit uklidit současnou strukturu - by nebylo lepší začít nanovo a pokusit se vytvořit zcela nový portál...

Pokusím se o brzký osobní kontakt přímo na ÚBLG s paní docentkou Otovou a zkusili bychom najít nějaké dobré řešení.

Pokud někdo máte nějaké představy - nebo návrhy (například kolik by mělo být hlavních kategorií), tak sem s nimi.

Díky moc.

--Azrael 26. 9. 2009, 09:26 (UTC)Vřele souhlasím (coby jedinec zodpovědný za genezi současného přehršle názvů a podnázvů - původně se mělo jednat o jakési "nahození" témat, které se následně vytříbí :-)). Mysím, že vcelku rozumné a snad i didaktické by mohlo být nějaké rozdělení do úrovní

Formální genetika[editovat zdroj]

Molekulární a buněčná genetika[editovat zdroj]

• Cytogenetika • Molekulární genetika •

Genetika člověka[editovat zdroj]

Ontogenetika • Epigenetika • Imunogenetika • Onkogenetika • Ekogenetika •

Genetika lidského druhu[editovat zdroj]

Evoluční genetika • Populační genetika •

Experimentální genetika[editovat zdroj]

Experimentální genetické modely a komparativní genetika• Genomika, transkriptomika, proteomika • Bioinformatika v genetice • Genetika bakterií, prokaryot a virů

Klinická genetika[editovat zdroj]

Etické, sociální a právní aspekty genetiky

Ale je to jen návrh, s doc. Otovou se určitě spojte.

--doc. MUDr. Ondřej Šeda, PhD. 26. 9. 2009, 16:16 (UTC)Zdravím Vás pane docente a děkuji za komentář.

  1. Snížení počtu velkých kategorií by určitě zvýšilo přehlednost. Na druhou stranu (jak jsem pochopil) je víceméně žádoucí, aby portály (a tím pádem i Portál:Lékařská biologie a genetika) sloužily jako rozcestníky na většinu vhodných a dostupných článků z příslušné kategorie. Aneb abychom zajistili návštěvníkům portálu dosáhnout cíl na co nejméně kliknutí. Do jisté míry asi nějaké malé portály a rozcestníky budeme potřebovat, ovšem zároveň bychom se měli připravit na to, že Portál bude tak jako tak obsahovat velké množství odkazů.
  2. Teď si nejsem jistý, jestli je to z hlediska WIKI-filozofie úplně správné (prosím pana Dr. Vejražku o případné vyjádření), nicméně pomocí HTML a CSS si můžeme navrhnout takovou strukturu Portálu, která by i větší množství odkazu bez potíží pojala. Zatím jsem si narychlo "splácal" takový návrh - Uživatel:Azrael/Pískoviště/návrh portálu, do kterého by se i větší množství odkazů vešlo bez většího narušení přehlednosti (je to spíš návrh struktury než vlastních kategorií - nejsou tam všechny - či grafiky - jednobarevné možná bude lepší). Pokud bychom se na podobné variantě dohodli, pak bych mohl takovýchto návrhů vytvořit i více. Myslím, že je nás několik, kdo by mohl následně Portál editovat - ačkoliv by jeho struktura nebyla ve wiki-kódu, ale v HTML (ovšem počkal bych, jak se k takovémuto návrhu vyjádří pan dr. Vejražka), navíc vlastní editování či doplňování odkazů by již bylo možné i bez znalosti HTML, stačí mít kód řádně strukturovaný a dostatečně popsaný komentáři. Jsem přístupný jakýmkoliv návrhům.
  3. S paní docentkou Otovou se spojím a zjistím její představu a návrhy. Určitě Vás budu informovat.

--Azrael 26. 9. 2009, 16:50 (UTC)


Zdravím,
v zásadě si myslím, že takhle nějak by portálová stránka měla vypadat (myslím tím její obecnou strukturu, necítím se kompetentní zasahovat do členění témat v konkrétním případě, a grafiku také zatím nechávám stranou). Odpovídá to ostatně do značné míry i zvyklostem v jiných wiki-projektech.
Nesouhlasím s názorem, že to nutně musí vzniknout v HTML kódu - je to možné vytvořit i ve wiki a docela doporučuji se wiki držet. Jednak je snazší editování i při neznalosti HTML (přičemž znalost wiki u pokročilejších přispěvatelů na těchto stránkách lze předpokládat, o redaktorech nemluvě), jednak je to výhodnější z hlediska kompatibility a upgradů. Snáze se také taková stránka krade pro portály jiných předmětů, což je v rámci WikiSkript navýsost žádoucí. Jak se takováto stránka ve wiki udělá v případě potřeby rád ukážu, popřípadě atakujte PAD, Slepi nebo Mkali - jistě poradí (už je příliš pozdě, abych se tím chtěl trápit nyní :-) ). Trochu váhám, jestli si nepřipravit nějaké polotovary ve formě šablonek - vyplatilo by se v budoucnu, pokud by ovšem nebylo příliš zdlouhavé studovat, jak se která šablona správně používá (častý nešvar např. ve Wikipedii).
Ještě si dovolím připomenout: nezapomeňte na portále také na odkazy na jiné komplexnější učebnice a vůbec externí zdroje. Neměl by to být jen holý rozcestník, na rozdíl od automaticky udržovaných stránek kategorií má portál přinášet nějakou přidanou hodnotu. Tou by mělo být jednak uspořádání témat (o což se správně snažíte), jednak obohacení o další "organizačně-technické" informace.
Děkuji za tento počin a držím palce--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 29. 9. 2009, 22:22 (UTC)


Ano, souhlasím. Určitě bude lepší udržet zdrojový kód Portálu v takovém stavu, aby jej mohlo upravovat co nejvíce osob. Pokusím se najít rozumný kompromis. Doplnění Portálu o další užitečné zdroje a odkazy mě také napadlo, budu tuto myšlenku dále rozvíjet.
--Azrael 30. 9. 2009, 13:46 (UTC)Nezaznamenal jsem žádné protesty proti nové - připravované verzi Portálu, proto jsem ji dnes spustil. Jedná se hlavně o změnu struktury a grafiky. Stále je nutné trochu přepracovat strukturu témat, kategorií a odkazů na tomto Portálu, ale i na tom se pracuje a - snad - by to mohlo být do začátku listopadu hotové.

Myslím, že v současné době by již mohly být smazány tyto stránky, neboť cestou jednotlivých subPortálů jsme nakonec nepostupovali (a postupovat nebudeme):


Všem zúčastněným velice děkuji a srdečně zdravím

--Azrael (Antonín Šípek) 12. 10. 2009, 14:37 (UTC)


Struktura kategorií a témat byla po diskusi s doc. Otovou a Dr. Bobkovou upravena a doplněna. Některé kategorie nejsou ještě zcela naplněné a využité - budou doplňovány a upravovány průběžně s přibývajícími články. Tímto považuji hlavní část úprav Portálu za dokončenou.

Děkuji všem za spolupráci.

--Azrael (Antonín Šípek) 26. 10. 2009, 16:46 (UTC)