Porušená glukózová tolerance

Z WikiSkript
Heslo

Porušená glukózová tolerance (neboli prediabetes) je stav, při kterém organismus nedostatečně reaguje na glukózovou zátěž.

Diagnóza

Vyšetřuje se prostřednictvím orálního glukózového tolerančního testu (OGTT). Hodnota glykémie je dvě hodiny po podání 75 g glukózy vyšší nebo rovna 7,8 mmol/l a nižší než 11,1 mmol/l.[1]

Poruchu glukózové tolerance lze také stanovit při vyšetření glykemie na lačno, pokud je glykemie >= 5,6 mmol/l a < 7,0 mmol/l. [1]


Odkazy

Související články

Reference

  1. a b Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a Česká diabetologická společnost ČLS JEP. Laboratorní diagnostika a sledování stavu diabetu mellitu [online]. ©2003. Poslední revize 2005, [cit. 2010-04-21]. <http://www.diab.cz/dokumenty/sledovani_2012.pdf>.