Poslech plic (polopatě)

From WikiSkripta

Poslechové fenomény jsou barvitě popisovány a je nesnadné se je naučit rozeznávat. Internetové nahrávky mohou být matoucí, protože terminologie není ustálená ani v jednom jazyce. Proto je dělení na této stránce primitivní – slouží pouze jako úvod k poslechu na živém pacientovi. Základní rozdělení na suché a vlhké fenomény hraje hlavní roli při klíčové diagnostické otázce u dušnosti (srdeční nebo plicní dušnost).

Dokud se nenaučíte rozeznávat normální (sklípkové dýchání) ze skutečného poslechu na přátelích a pacientech, je poslech nahrávek lehce znejisťující. Slyšte, slyšte, poslouchejte, auskultujte.


Suché (spastické) fenomény[edit | edit source]

"píšťalky" – zúžení dolních (malých) dýchacích cest vyluzuje pískání a další melodické i vrzavé zvuky ve výdechu. Obvyklé je prodloužení výdechu. Stažení dýchacích cest je reakce na usilovné dýchání – může se tedy objevit i při zátěži bez ohledu na příčinu dušnosti. Typické je pískání při počínajícím plicním edému nebo při usilovné psychogenní hyperventilaci.

Stavy s typickým spastickým nálezem ve výdechu[edit | edit source]

Příčinou je zúžení (obstrukce) dolních dýchacích cest.

U obou onemocnění v lehké fázi může být jen normální dýchání s prodlouženým výdechem.

Asymetrické spastické fenomény mohou mít zánětlivé příčiny.

Stavy s hrubým zvukem, více při nádechu[edit | edit source]

Příčinou je zúžení (obstrukce) horních dýchacích cest.

Zvuky "zvířátek" jsou většinou slyšitelné i bez fonendoskopu

Vlhké fenomény[edit | edit source]

"bubliny, bublinky, chropy a chrůpky, chrupání sněhu" – vlhkých fenoménů je mnoho a většinou jsou způsobeny přítomností tekutiny v sklípcích či dýchacích cestách.

  • Edém plic (nejčastěji levostranné srdeční selhání) – typické jsou chrůpky symetricky při dolní části plic (na basích). Někdy jsou slyšet jako chrupání sněhu. Příklad chrůpků

Vývoj poslechového nálezu u plicního edému může být od normálního přes lehké spastické fenomény k chrůpkům na basích. Při zhoršování stavu se objevuje symetrické bublání, od zdola postupně po celé ploše. Nález je symetrický.

Jednostranné (asymetrické) nálezy[edit | edit source]

  • Pneumotorax, hemothorax, fluidothorax – jednostranné oslabení

Normální (sklípkové) dýchání[edit | edit source]

Další nahrávky[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]