Průvodce:Anatomie (LF HK)

Z WikiSkript

Anatomie 1, Anatomie 2
FV10002, FV10003
Garant doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
Kredity ZS 11, LS 13
Web Ústav anatomie LF HK
SIS Informace v SISu
Počet hodin ZS 129, LS 132
Zkouškové otázky Seznam
Způsob ukončení zkouška v LS

Forma výuky[upravit | editovat zdroj]

Výuka je rozdělená na praktika a přednášky.

Praktika[upravit | editovat zdroj]

Výuka probíhá dvakrát týdně na pitevně v přízemí budovy teoretických ústavů. Na praktika je nutné si přinést vlastní plášť a přezůvky případně návleky, v letním semestru ještě pinzetu a skalpel. Rukavice dostanete. Každá skupina má svého učitele, který praktika vede a v průběhu roku se nemění. Látka je demonstrována na suchých či mokrých preparátech, případně na preparátech v kyvetách. Součástí praktik je krátký test, který připravuje doc. Slížová nebo některý z asistentů, opravuje ho váš skupinový asistent. V letním semestru je jedno praktikum každý týden vyčleněno na pitvu. Studenti se rozdělí podle regií a celý semestr pitvají pouze jedno regio, např. hrudník, břicho a pánev, nebo DK. Každý student sám dostane ještě jedno malé regio na dopitvání, z toho poté píše krátkou práci. Regio je možné si vybrat, ale je nutné, aby bylo součástí velkého regia.

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Přednášky probíhají ve Velké posluchárně v budově Teoretických ústavů LF a je doporučováno navštěvovat, ale občas to bývá náročné. Vede je většinou doc. Slížová. Za oba semestry se náhodně na přednáškách dělá prezence, většinou se stihne dvakrát nebo třikrát, ale u zkoušky k tomu přihlíží věšinou pouze pokud váš výkon byl mezi dvěmi známkami.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zimní semestr: nejméně 60 % známek z mikrotestů musí být alespoň trojka. Pro příklad píše se deset mikrotestů, ze čtyř můžu dostat 4 a z ostatních třeba 3 a zápočet stále dostanu. To je velmi benevolentní. Nepřítomnost na praktiku je hodnocena známkou 4, pokud není nahrazeno. Dále se píšou dva velké testy, praporkový a GIT. Praporkový test je specialita naší fakulty, spočívá v tom že na pitelně jsou dvě těla a v určitých strukturách je zabodnutý praporek s číslem. Na dalším stole se nachází kosti, taktéž osázené praporky a jako posledním stanovištěm je 5 rentegnů. Proto doporučuji na rentgeny v průběhu roku také koukat, většinou vám je na každé praktiku přinesou. Úkolem je napsat co nejpřesněji strukturu, ve které praporek je. Tento test je velmi rychlý, na praporek bývá cca deset vteřin. Test z GIT se píše po Vánocích, oba testy je nutné napsat minimálně na trojku. Možné jsou dvě opravy, přičemž druhá oprava je až v letním zkouškovém období, tak pozor!

Letní semestr: Mikrotesty jsou stejné jako v zimní semestru. Píše se velký test z neuroanatomie a urogenitálního systému dohromady. Nutné je také odevzdat pitevní protokol z malého regia a předat pitvu velkého regia. Předávka pitev probíhá tak, že vyučující si vezme studenta jednotlivě nebo ve dvojicích k tělu a ukazuje mu vypitvané struktury, případně se ptá jak postupovali. Zkoušení probíhá hlavně z vašeho pitevního regia a k tomu se přidá pár otázek z ostatních částí těla, aby bylo vidět, že se orientujete i jinde.

Student bez zápočtu z obou semestrů nebude připuštěn ke zkoušce

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouškových otázek je 204 a jsou seskupeny po třech, tahá se trojkombinace. Zkouška je těžká svým rozsahem. Zkouší většinou tři zkoušející - doc. Slížová, MUDr. Hájek a MUDr. Krs. Zkouška je ústní, na přípravu je dostatek času.

Zkouškové otázky

Literatura[upravit | editovat zdroj]

V knihovně dostanete všechny potřebné učebnice na začátku roku. Nemusí se dostat úplně na každého, ale snaží se, aby každý měl Čihákovu učebnici 1-3 a nějaký atlas. Ústav vytvořil výborná skripta na neuroanatomii. Jsou dostupná na Moodlu nebo vytištěné v Kopírovacím centru ASM na kolejích Na Kotli. Všechny přednášky jsou také na Moodlu společně s přednáškami z topografické anatomie. V zásadě není potřeba si kupovat žádné jiné učebnice, někdo používá Memorix, ale není nutný.