Průvodce:Biologie 2 (LF HK)

From WikiSkripta

Biologie I, Biologie II
FV10006, FV10010
Garant prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
Kredity LS 4, ZS 5
Web Ústav lékařské biologie a genetiky LF HK
SIS Informace v SISu
Počet hodin ZS 40, LS 65
Zkouškové otázky Seznam
Způsob ukončení zkouška v ZS

Jedná se o pokračování předmětu Biologie 1 (LF HK) z prvního ročníku.

Výuka[edit | edit source]

Předmět se dělí na teoretické přednášky a z poloviny praktické semináře.

Přednášky[edit | edit source]

O přednáškách platí to samé co v letním semestru minulého ročníku, tedy znovu jsou jednou týdně, nejsou povinné a přednáší prof. Rudolf.

Praktika[edit | edit source]

V podstatě znovu platí to samé jako v letním semestru prvního ročníku. V průběhu semestru se píší 3 testy. Procentuální úspěšnost z jednotlivých testů se sčítání- požadavek je minimálně 75 %.

Zápočet[edit | edit source]

Docházka na praktika s maximálně dvěma absencemi, úspěšně napsané 3 průběžné online testy a odevzdané protokoly.

Zkouška[edit | edit source]

V tuto chvíli máme tři zkoušející. Tahají se dvě otázky (v předem vytvořených dupletech).

Jedná se o nejtěžší zkoušku v zimním semestru druhého ročníku, na zvládnutí zkoušky průměrně stačí 2 týdny učení.

Literatura[edit | edit source]

Přednášky jak klasické tak z praktik jsou dostupné na moodlu. Mnoho lidí také využívá právě WikiSkript či Wikipedie při učení na zkoušku. Při větším zájmu či chtíči si také můžete přečíst knihy - Základy buněčné biologie (Bruce Alberts) nebo Obecná biologie pro lékařské fakulty (Nečas Oldřich).