Průvodce:Farmakologie (LFHK)

From WikiSkripta

Farmakologie 1, Farmakologie 2
FV10024, FV10034
Garant prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
Kredity LS 4, ZS 4
Web Ústav farmakologie LF HK
SIS Informace v SISu
Počet hodin LS 43, ZS 61
Zkouškové otázky Zkouškové otázky
Způsob ukončení zkouška v ZS

S tímto předmětem se seznámíte poprvé v zimním semestru třetího ročníku a budete s ním pokračovat až do zimního semestru ročníku čtvrtého. Ve čtvrtém ročníku je to jediný předmět, který nespadá do blokové výuky a vyučuje se tedy každý týden.

Výuka[edit | edit source]

Praktika[edit | edit source]

Praktika probíhají jednou týdně v budově fakulty. Většinou se probírají 1–3 kratší přednášky s podobným tématem a na konci hodiny se z probraného učiva píše test. Test obsahuje většinou 80 otázek, na které se odpovídá pouze ano/ne a bývá poměrně složitý, takže se vyplatí dopředu se připravit a dávat pozor na výuce.

Přednášky[edit | edit source]

Přednášky obsahují ve srovnání s praktiky více informací, které se také budou hodit u zkoušky. Ta probíhá až v zimním semestru 4. ročníku.

Zápočet[edit | edit source]

Zápočet se uděluje na základě výsledků z průběžných testů.Student s průměrem do 3,0 dostává zápočet, pokud budete mít průměr pod 2,0 a napíšete zkouškový test do 1,5, taháte si u zkoušky pouze jedno otázku z obecné farmakologie. Student s průměrem nad 3,0 musí na přezkoušení.

Zkouška[edit | edit source]

Probíhá v zimním semestru čtvrtého ročníku. Příprava je složitá hlavně kvůli druhu látky, jelikož se po většinu času učíte seznam léčiv. Tři týdny by měly být dostačující přípravou.

Zkouškové otázky

Literatura[edit | edit source]

Studenti se většinou učí především z přednášek a praktik. Z knih se dá využít např. Obecná farmakologie (Jiřina Martínková).