Průvodce:Interpretace EKG v klidu a při zátěži (1. LF UK)

Z WikiSkript

Interpretace EKG v klidu a při zátěži
B01257
Garant doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Kredity 3
Web Ústav tělovýchovného lékařství
SIS informace v SISu
Počet hodin 12
Kapacita 180
Způsob ukončení zápočet za docházku

Předmět je určen pro zájemce, kteří se chtějí zorientovat v popisu a interpretaci EKG.

Na začátku hodiny je vždy teoretický úvod, vysvětlení daného problému a patologie (ischemie, infarkt, hypertrofie, arytmie), potom následuje ukázka a hodnocení EKG křivek. Diagnóza křivek probírá formou kvízu, takže se nemusíte ničeho bát.

Předmět si lze zapsat buď v zimním nebo v letním semestru. Výuka probíhá 6 týdnů, pondělky 13:00–14:30 nebo 14:30–16:00 hod v posluchárně Ústavu tělovýchovného lékařství (Salmovská 5). Data byla uvedena v SISu a na stránkach ústavu.

Zápočet je udělován pouze za účast, omluvena byla jedna absence, v případě dvou absencí je zápočet udělen po ústním přezkoušení.

Jedná se o zajímavý předmět pro zájemce o obor, ale i pro ty, kdo chtějí "zdarma" získat 3 kredity.


Pokud si chcete EKG křivky procvičit, můžete zde