Průvodce:MCH – Modul chirurgických oborů (3. LF UK)

Z WikiSkript

Státnicový modul Chirurgické je vyučován od pátého ročníku a je zakončen v ročníku šestém státní rigorózní zkouškou. Předstupněm státnicového oboru jsou kurzy z chirurgie ve třetím a čtvrtém ročníku.

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Garanti:

 • prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
 • prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
 • MUDr. Ludomír Brož


3. ročník[upravit | editovat zdroj]

Předměty chirurgické propedeutiky:

4. ročník[upravit | editovat zdroj]

Předměty chirurgie:

5. ročník[upravit | editovat zdroj]

V pátém ročníku je kurz Chirurgické obory I. určený pro výuku ve státnicovém bloku.

Semináře[upravit | editovat zdroj]

V průběhu roku je nabízeno 30 seminářů týkající se základních témat chirurgie.

Stáže[upravit | editovat zdroj]

Na počátku akademického roku si studenti volí 1 souvislý týden stáže na chirurgické ambulanci FNKV nebo ambulanci Nemocnice pod Petřínem. Zde v tento týden absolvují stáž ve skupině 2–3 studentů vždy od 16:00–22:00. Studenti pozorují chod pohotovostní ambulance, účastní se diagnosticko-terapeutických rozvah, někdy vykonávají drobné terapeutické výkony. Rovněž je možnost účastnit se akutních operací.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Týdenní účast na stáži (100 % docházky) a zápočtový single-choice test s požadavkem úspěšnosti nejméně 85 %.

Další informace[upravit | editovat zdroj]

Aktualizováno pro ak. rok 2015/2016.

6. ročník[upravit | editovat zdroj]

V šestém ročníku je kurzem Chirurgické obory II. zakončena výuka chirurgie.

Semináře[upravit | editovat zdroj]

Před samotnými stážemi je zařazen týden předstátnicových seminářů k osvěžení a dovysvětlení zásadních témat. Témata se dotýkají všech chirurgických oborů, tj. chirurgie, ortopedie, urologie, plastické chirurgie, popáleninové medicíny, neurochirurgie, kardiochirurgie, dětské chirurgie. Účast na seminářích je povinná, stvrzována do prezenční listiny.

Stáže[upravit | editovat zdroj]

Studenti vykonávají stáže buď ve FNKV, smluvních nebo výjimečně nesmluvních nemocnicích. Svou volbu oznamují na studijní oddělení. Je rovněž možné využít ubytoven smluvních nemocnic s úhradou nákladů ze strany fakulty. Rovněž je možné vykonat stáž v zahraničí dle speciálních pokynů.

Podmínkou samotné stáže je následující:

 • splnění prerekvizit, tj. složení všech zkoušek z 3.–5. ročníku
 • interní oddělení dle volby studenta musí disponovat akutním interním příjmem
 • student musí absolvovat 8 týdnů na interním oddělení

Náplní práce jsou různé diagnosticko-terapeutické úkony, práce podobající se práci sekundáře na oddělení, účast na ambulanci, účast na vizitách, rentgenových vizitách, zhlédnout základní typy operací atp.

Smluvní nemocnice[upravit | editovat zdroj]

Ostrov nad Ohří, Kadaň, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Liberec, Mladá Boleslav, Mělník, Kolín, Brandýs nad Labem, Nymburk, Čáslav a Tábor

Ve smluvních nemocnicích je stáž rozvržena:

 • 2 týdny všeobecné chirurgie (nebo 1 týden všeobecné chirurgie a 1 týden dětské chirurgie)
 • 2 týdny ortopedie
 • 2 týdny urologie
 • 2 týdny na ARO

Je možné jednotlivé dvoutýdenní bloky absolvovat v různých nemocnicích.

Stáže ve FNKV[upravit | editovat zdroj]

Pokud si student vybírá stáž ve FNKV, bude mít tuto podobu:

 • 1 týden všeobecné chirurgie ve FNKV nebo 1 týden dětské chirurgie v Thomayerově nemocnici
 • 1 týden ortopedie ve FNKV
 • 1 týden urologie ve FNKV
 • 1 týden kardiochirurgie ve FNKV
 • 1 týden neurochirurgie ve FNKV
 • 1 týden popáleninové medicíny ve FNKV
 • 1 týden plastické chirurgie ve FNKV

Studenti jsou rozděleni na prvním semináři do 8 podskupin, které se na klinikách budou postupně střídat. Organizuje MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D.

Harmonogram[upravit | editovat zdroj]

 • 1. týden cyklus seminářů
 • 2. – 9. týden stáže
 • 10. týden přípravný na SRZK
 • 11. týden SRZK

Dokumenty[upravit | editovat zdroj]

Na prvním semináři student obdrží:

 • docházkový list seminářů
 • prezenční list stáže
 • doprovodný dopis pro primáře nemocnic

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Udělen před ústní částí SRZK na základě potvrzené docházky z seminářového listu a docházky ze stáží (absence max 3 dny)

Státní rigorózní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

Koná se den před teoretickou částí SRZK, studenti si losují na kterém oddělení budou zkoušku vykonávat (chirurgie, ortopedie, urologie). Zde vyšetřují pacienta, odpovídají na otázky vyučujících, poznávají nástroje (na urologii poznání typů močových katetrů).

Teoretická část[upravit | editovat zdroj]

U zkoušky student losuje pět otázek z pěti hromádek zastupujících obory (obecná chirurgie, speciální chirurgie, ortopedie, urologie, ostatní obory – kardiochirurgie/dětská ortopedie/dětská chirurgie/plastická chirurgie/popáleninová medicína/neurochirurgie), tj. student musí před komisí (pětičlennou) zodpovědět pět otázek. Přibližná délka trvání je 45 min–1 hodina. Důraz je kladen na základní informace a praktické znalosti.

Další informace[upravit | editovat zdroj]

Aktualizováno pro ak. rok 2015/2016.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zkouškové otázky[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • chirweb.cz
 • Zeman Miroslav et al. – Chirurgická propedeutika
 • Zeman Miroslav et al. – Speciální chirurgie