Portál:Otázky ke státní zkoušce z chirurgie (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky ke státní zkoušce z chirurgie (3. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Otázky ke státní zkoušce z chirurgie

3. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah

Otázky z obecné chirurgie:

 1. Bolest, patofyziologie, léčení akutní a chronické bolesti
 2. Poruchy vědomí, příčiny, symptomatologie, klasifikace, zásady léčby
 3. Operační riziko, klasifikace fyzického stavu podle ASA, předoperační vyšetření, příprava pacienta na operační výkon
 4. Péče o nemocného po operaci
 5. Transplantační program, medicínské a etické aspekty ukončení resuscitace a resuscitační péče, smrt mozku
 6. Tracheotomie, koniotomie
 7. Drenážní metody v chirurgii, principy a indikace
 8. Píštěle, dekubity
 9. Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce
 10. Injekční aplikace, rozdělení, způsoby aplikace, kanylace cévního systému (periferní žilní systém, centrální žilní systém, arteriální systém)
 11. Léčba parciální a globální respirační insuficience u chirurgicky nemocných. Nejčastější příčiny respiračního selhání u chirurgicky nemocných.
 12. Infekce v chirurgii – flegmóna, absces, furunkl, karbunkl, sepse, anaerobní infekce
 13. Infuzní léčba v chirurgii
 14. Kardiopulmonální resuscitace, indikace a způsob provedení
 15. Hnisavá onemocnění ruky
 16. Pooperační komplikace – rozdělení prevence, diagnostika, terapie
 17. Antibiotika v chirurgii – dělení, zásady léčby ATB, komplikace
 18. Místní a regionální anestézie
 19. Kýly. Definice, rozdělení, diagnostika, léčba
 20. Punkce, druhy, způsob provedení, indikace, atd.
 21. Druhy ran a způsob ošetření v míru a ve válce
 22. Nekróza, gangréna – patofyziologie, místa výskytu v těle a způsob ošetření
 23. Maligní nádory. Rozdělení, prevence, depistáž, diagnostika, léčba
 24. Transfúze. Indikace, zásady aplikace, komplikace
 25. Šok, definice, klasifikace, symptomatologie, zásady léčby
 26. Sepse a těžká sepse u chirurgicky nemocných, definice, obecné zásady léčby
 27. Polytrauma, sdružené poranění
 28. Trombembolická nemoc
 29. Podchlazení, omrznutí
 30. Crush syndrom, blast syndrom
 31. Poranění hrudníku. Poranění břicha, specifika, diagnostika a léčba
 32. Vyšetření GIT a příprava nemocného před operací tlustého střeva
 33. Transplantace (mimo kůži)
 34. Totální parenterální a enterální výživa u chirurgicky nemocných
 35. Vyšetřovací metody v chirurgii. Klinické, zobrazovací, laboratorní
 36. Syndrom multiorgánové dysfunkce u chirurgicky nemocných
 37. Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) u chirurgicky nemocných. Příčiny, symptomatologie, diagnostika, léčba

Otázky ze speciální chirurgie:

 1. Nádory slinivky břišní
 2. Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku
 3. Appendicitis. Polohy apendixu a jejich význam v diferenciální diagnostice apendicitidy
 4. Náhlé tepenné příhody chirurgicky řešitelné. A. carotis a a její větve. Větve břišní aorty
 5. Náhlé příhody břišní. Diferenciální diagnostika bolestí podbřišků. Topografie peritoneální dutiny – supra a inframezokolická oblast, bursa omentalis, malá pánev
 6. Hiátové kýly. Refluxní choroba jícnu
 7. Cholelithiasis, příznaky, diagnostika, komplikace, terapie
 8. Nádory žlučníku, žlučových cest
 9. Varixy dolních končetin, jejich komplikace, diagnostika, léčba
 10. Empyém hrudníku, absces plic, bronchiektázie
 11. Crohnova nemoc. Colitis ulcerosa
 12. Nádory žaludku. Anatomie cévního zásobení žaludku
 13. Rakovina kolorektální části GIT. Anatomie cévního zásobení tlustého střeva a rekta.
 14. Nádory prsu
 15. Pneumothorax, hemotorax, chylotorax, fluidotorax
 16. Hemoroidy, anální fisury
 17. Zánětlivé náhlé příhody břišní
 18. Nezánětlivé náhlé příhody břišní
 19. Krvácení do GIT
 20. Cholecystitis, colica biliard. Cholangoitis. Anatomie žlučových cest
 21. Pancreatitis acuta. Absces, nekróza slinivky
 22. Komplikace vředové nemoci žaludku a duodena
 23. Střevní neprůchodnost – patofyziologie, symptomatologie, terapie
 24. Nádory mediastina. Topografická anatomie mediastina
 25. Anorektální píštěle a abscesy
 26. Nádory jícnu
 27. Ikterus. Indikace k operaci, léčebné možnosti
 28. Tříselné kýly. Anatomie tříselného kanálu
 29. Benigní onemocnění jícnu
 30. Portální hypertenze. Portální systém a portokavální spojky
 31. Cysty a nádory jater. Anatomie jater
 32. Struma maligna
 33. Thyreotoxicosis
 34. Struma obecně. Anatomie štítné žlázy a topografické vztahy s okolím. Komplikace chirurgické léčby
 35. Chirurgie příštitných tělísek
 36. Nádory plic
 37. Pancreatitis chronica. Cysty a pseudocysty pankreatu
 38. Nádory rekta
 39. Chirurgická léčba emfyzému plic
 40. Specifické záněty plic
 41. Splenektomie. Indikace
 42. Diferenciální diagnostika bolestí v hypogastriu (levý, pravý)


Otázky z ortopedie:

 1. Vyšetřovací metody v ortopedii a traumatologii (klinické, laboratorní, zobrazovací)
 2. Vývojová dysplazie kyčelního kloubu
 3. Onemocnění kyčelního kloubu dětského věku s výjimkou VDK (synovialitida kyčle, m.Legg-Calvé-Perthes, coxa vara adolescentium)
 4. Neuromuskulární onemocnění v ortopedii (poporodní poranění, DMO, poliomyelitida, komprese periferních nervů)
 5. Ortopedická poranění nohy (pes equinovarus, hallux valgus)
 6. Vrozená a získaná onemocnění páteře (skolióza, m. Scheuermann, spondylartróza)
 7. Bolesti v zádech (diferenciální diagnostika)
 8. Aseptické kostní nekrózy, entezopatie a šlachové záněty
 9. Nespecifický a specifický zánět kostí a kloubů (osteomyelitida, purulentní artritida, TBC kostí)
 10. Degenerativní choroby kloubní a jejich ortopedické léčení (artróza, revmatoidní artritida, osteotomie, endoprotetika)
 11. Kostní nádory (rozdělení, diagnostika, principy léčení)
 12. Klasifikace hojení a specifikace dětských zlomenin
 13. Konzervativní léčení zlomenin včetně rehabilitace a ortopedické protetiky
 14. Obvazová a sádrovací technika, léčba pomocí extenze
 15. Operační léčení zlomenin (osteosyntéza) a jeho komplikace (infekce, selhání osteosyntézy)
 16. Komplikace a následky léčení zlomenin (Sudeckův sy, opožděné hojení pakloub, deformita) a jejich řešení (osteosyntéza, spongioplastika, osteotomie)
 17. Otevřené zlomeniny, jejich ošetření a komplikace (infekce, kompartment sy)
 18. Poranění páteře a míchy
 19. Poranění v oblasti ramenního kloubu
 20. Diafyzární zlomeniny humeru, femuru a tibie
 21. Zlomeniny a luxace v oblasti lokte, suprakondylická zlomenina humeru u dětí
 22. Zlomeniny předloktí, poranění v oblasti ruky a zápěstí
 23. Zlomeniny pánve a acetabula
 24. Zlomeniny proximálního femuru
 25. Zlomeniny v oblasti kolenního kloubu (distální konec femuru, patela, proximální tibie)
 26. Poranění měkkého kolena (vazy, menisky)
 27. Poranění v oblasti hlezna a nohy
 28. Poranění kloubů (poranění vazů, intraartikulární zlomeniny)
 29. Poranění pohybového aparátu v rámci polytraumatu a sdruženého traumatu (týmová spolupráce, diagnostika, algoritmus ošetření)
 30. Gerontotraumatologie (diagnostika, typické příklady zlomenin vyššího věku a jejich řešení, sociální problematika)


Otázky z dětské chirurgie, kardiochirurgie a neurochirurgie:

 1. Náhlá příhoda břišní na vrozeném podkladě : poruchy rotace střeva, atrézie, mekoniový ileus
 2. Získané NPB u dětí : nekrotizující enterokolitida, invaginace, apendicitida
 3. Kongenitální pylorostenóza, gastroezofageální reflux, komplikace Meckelova divertiklu
 4. Omfalokéla, gastroschíza, dětské kýly
 5. Atrézie jícnu a brániční kýla
 6. Anorektální malformace. M.Hirschsprung, obstipace
 7. Obstrukční uropatie, vezikoureterální reflux a hydronefróza v dětském věku
 8. Akutní skrotální syndrom, retence varlete a fimóza v dětském věku
 9. Kraniocerebrální poranění
 10. Disekce a aneuryzma hrudní aorty
 11. Klasifikace dětských zlomenin
 12. Obvazová a sádrovací technika a trakční léčba dětských zlomenin
 13. Principy osteosyntézy v dětském věku. Komplikace
 14. Poúrazové poruchy růstu dětské kosti
 15. Diafyzární zlomeniny humeru, femuru, tibie u dětí. Léčba
 16. Zlomeniny a luxace v oblasti lokte – suprakondylická zlomenina humeru u dětí
 17. Zlomeniny proximálního femuru u dětí
 18. Poranění růstové chrupavky dětské kosti
 19. ICHS
 20. Získané srdeční chlopenní vady
 21. Poranění srdce a velkých cév. Větve oblouku aorty
 22. Netraumatické nitrolební krvácení. Hypertonický hematom. Aneuryzma mozkové cévy. A-V malformace
 23. Nádory CNS
 24. Výhřezy meziobratlových plotének. Nádory páteře a míchy
 25. Traumatické nitrolební krvácení
 26. Poranění periferních nervů
 27. Primární zajištění rozsáhlého popáleninového pacienta – přednemocniční a nemocniční péče
 28. Faktory určující závažnost popáleninového traumatu a jeho prognózu
 29. Tři fáze léčení rozsáhlých popálenin
 30. Diagnostika rozsahu a hloubky termického traumatu
 31. Lokální péče u popálené plochy
 32. Hojení ran
 33. Krytí defektů (kožní štěpy, místní laloky, mc laloky, volné laloky), příklady klinického užití.
 34. Poranění obličeje, zásady ošetření.
 35. Poranění ruky, diagnostika, léčba včetně rehabilitace
 36. Amputační poranění, klasifikace. Indikace a kontraindikace replantace, primární ošetření.
 37. Vrozené vývojové vady obličeje, rozštěpy rtu a patra.
 38. Vrozené vývojové vady ruky
 39. Kožní nádory, diagnostika, chirurgická léčba.
 40. Rekonstrukce obličeje (kromě VVV).
 41. Estetická plastická chirurgie

Otázky z urologie:

 1. Vrozené vývojové vady močopohlavního ústrojí
 2. Vyšetřovací metody v urologii, operační přístupy
 3. Urologická radiodiagnostika a ultrasonografická diagnostika
 4. Hematurie, diagnostika a diferenciální diagnostika
 5. Poruchy mikce, klinické projevy a diferenciální diagnostika
 6. Ledvinová kolika, diagnostika a diferenciální diagnostika
 7. Derivace moči
 8. Pyelonephritis
 9. Záněty močového měchýře, záněty močové trubice
 10. Záněty prostaty
 11. Urosepse
 12. Choroby nadvarlete, skrota a semenného provazce
 13. TBC močopohlavního ústrojí
 14. Akutní stavy v urologii
 15. Benigní hyperplazie prostaty
 16. Urolitiáza
 17. Poranění urogenitálního traktu
 18. Obstrukční uropatie
 19. Inkontinence moči, urodynamika
 20. Nádory ledvin
 21. Nádory ledvinné pánvičky a močovodu
 22. Nádory močového měchýře
 23. Karcinom prostaty – etiologie, diagnostika
 24. Karcinom prostaty – léčba
 25. Nádory varlat
 26. Nádory penisu
 27. Andrologie, poruchy erekce a fertility muže

Aktualizováno pro ak. rok 2015/2016.