Předoperační péče

Z WikiSkript

Pojmem předoperační péče rozumíme veškerou všeobecnou i speciální péči a přípravu před operací.

Rozdělení[upravit | editovat zdroj]

 • Dlouhodobá předoperační příprava – asi 14 dní před plánovanou operací.
 • Krátkodobá předoperační příprava – 24 hodin před operací.
 • Bezprostřední předoperační příprava – 2 hodiny před operací.

Dlouhodobá předoperační příprava[upravit | editovat zdroj]

Obsahuje základní, ale i odborná vyšetření, která by neměla být starší více, jak 2 týdny.

Základní vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Odborná vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • Kardiologické.
 • Diabetologické.
 • Neurologické.
 • Nefrologické.

Po těchto vyšetřeních lékař internista zhodnotí všechna rizika, která mohou před či po operaci nastat.

Krátkodobá předoperační příprava[upravit | editovat zdroj]

 • Seznámení klienta s plánovaným výkonem a podpis informovaného souhlasu s operací.
 • Poučení klienta o celkové hygieně.
 • Od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit (6–8 hodin lačný).
 • Kontrola pravidelného vyprazdňování, pokud se klient pravidelně nevyprazdňuje, informovat lékaře.
 • Zavedení permanentního močového katetru v případě komplikovaných výkonů či urologických a gynekologických operací.
 • Příprava operačního pole – očištění, oholení.
 • Prevence TEN – miniheparinizace, bandáže DK.
 • Konzultace s anesteziologem, následné určení premedikace a anestezie.
 • Nácvik pohybů na lůžku, odkašlávání, posazování, vstávání.
 • Podání večerní premedikace.
 • Uložení všech cenností do trezoru.

Bezprostřední předoperační příprava[upravit | editovat zdroj]

 • Kontrola celkové hygieny, odlíčení a nehtů.
 • Odložení šperků, zubních protéz.
 • Zavedení periferního žilního katetru.
 • Kontrola či opětovné provedení bandáží DK.
 • Ráno bez snídaně (diabetici 10% glukóza a aplikace inzulínu).
 • Vyprázdnění.
 • Změření fyziologických funkcí (TT, TK, P).
 • Miniheparinizace.
 • Podání ranní premedikace.
 • Před odvozem na sál převléknout do jednorázového anděla.
 • Kontrola verifikace s údaji pacienta.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Samostatně vypracovaná a pedagogem zkontrolovaná maturitní otázka.