Krevní tlak

From WikiSkripta

(Redirected from TK)

Tabuľka tlaku krvi
Měření krevního tlaku

Krevní tlak je tlak, kterým působí protékající krev na stěnu cévy. Hodnota tlaku krve je různá v různých částech krevního řečiště, nejvyšší je ve velkých artériích, směrem do periferie klesá, nejnižší je pak v žilním systému. Pojmem krevní tlak se nejčastěji myslí arteriální (tepenný) krevní tlak, což je tlak krve ve velkých artériích.

Arteriální krevní tlak se mění během srdečního cyklu, nejvyšší je v ejekční fázi = systolický tlak, nejnižší během plnící fáze = diastolický tlak. Rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem je tlaková (tepová) amplituda.

Hodnota krevního tlaku se skládá ze dvou čísel oddělených lomítkem, vyšší číslo je hodnota systolického tlaku, nižší číslo je diastolický tlak (vyjadřuje se nejčastěji v mmHg, méně často v kPa). Např. hodnota tlaku 120/80 mmHg znamená, že systolický tlak je 120 mmHg a diastolický tlak 80 mmHg. U zdravého dospělého člověka by hodnota systolického tlaku neměla překročit 140 mmHg a hodnota diastolického tlaku 90 mmHg. Nízký krevní tlak se označuje jako hypotenze, vysoký krevní tlak je hypertenze.

Systolický a diastolický tlak závisí na celkovém stavu a naladění člověka. Hodnoty ovlivňuje stres či fyzická zátěž. Může se také měnit s věkem. Dále závisí na viskozitě krve, průsvitu kapilár nebo na elasticitě cév.

Při zátěži se minutový srdeční výdej zvyšuje čtyřikrát, tudíž se zvýší i tlak zhruba o 50 %. Hodnoty krevního tlaku závisí také na druhu zátěže. Kdybychom vykonávali spíše dynamické pohyby, počítáme se zvyšováním systoly. Tlak systolický i diastolický se zvyšuje u zátěže statické.

Hodnoty krevního tlaku v některých částech cirkulace
sTK (mmHg) dTK (mmHg)
aorta 120 80
levá komora 120 0
a. pulmonalis 25 8
pravá komora 25 0

sTK – systolický tlak krve, dTK – diastolický tlak krve

Měření krevního tlaku[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Monitorování krevního tlaku.
  1. Přímo (invazivně) – do tepny (nejčastěji a. radialis) zavedeme speciální katetr, který je napojený na manometr a monitor. Tuto metodu měření krevního tlaku využíváme především u pacientů ve vážném stavu (hospitalizace na JIP!).
  2. Nepřímo – tonometrem s rtuťovým manometrem auskultací a. brachialis, případně s palpací a. radialis.
  3. Automaticky – digitálními přístroji, které využívají metodu:
  • auskultační – zabudovaný mikrofon snímá klasické Korotkovovy šelesty; nevýhodou je více technických artefaktů. A
  • oscilometrickou – omezeným průtokem krve osciluje tepna a synchronně s ní i manžetový tlak, který je monitorován tlakovým senzorem. Tato metoda se používá při ambulantním monitorování krevního tlaku holterovského typu. Výpočet tlaku je používán i v chytrých hodinkách pro monitoring krevního tlaku.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]