Domácí monitoring krevního tlaku

Z WikiSkript

Jakožto jedna z metod metod telemedicíny má domácí měření krevního tlaku výhody ve znatelně větším množství dat získaných po podstatně delší dobu než umožnuje 24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. Jde o cenný nástroj pro léčbu hypertenze, musí však ale být pod správně provedeným lékařským dohledem a musí se také nahlédnout při interpretaci těchto dat k celkovému klinickému stavu pacienta pro plné využití této metody. Toto dlouhodobé měření umožňuje stanovit variabilitu hodnot krevního tlaku mezi dny a umožňuje vyhodnotit dlouhodobé variability krevního tlaku. Takto získaná data mohou být mimo jiné využity k prognostickým účelům. Také se dá využít jakožto edukační prostředek pro osoby dlouhodobě trpící hypertenzí.

Vývoj lehce obslužných oscilometrických přístrojů vedl v posledních letech ke značnému nárůstu domácího měření krevního tlaku. To se tak stalo stále rozšířenějším doplňkem ambulantního měření krevního tlaku v ordinaci. Nadále však setrvávají nutné předpoklady pro přesné měření jakožto správná obsluha přístroje pacientem. Důležité je brát v potaz také podmínky doprovázející vlastní měření krevního tlaku, rozvrh sledování spolu s jejich následnou interpretací.

Soubor:Měření krevního tlaku poslechovou metodou HowTo.pdf
Domácí měření krevního tlaku poslechovou metodou HowTo

Omezující faktory[upravit | editovat zdroj]


Mezi hlavní omezující faktory pro rozsáhlé rozšíření této metody jsou především problémy spjaté se správnou obsluhou měřících zařízení a s tím spjatá možnost užití nepřesných přístrojů a vzniku chyb v měření. Lékař musí také brát v potaz nejistou spolehlivost hodnot nahlášených pacienty nebo také riziko o změně rozhodnutí o léčbě pacientem na základě naměřených hodnot krevního tlaku bez lékařského dohledu.
Z těchto důvodu je důležité zajistit adekvátní školení pacienta a lékařský dozor, výběr správně ověřených přístrojů s nahlédnutím na speciální populace (starší, děti, gravidita, a další).
Mimo jiné je také důležité vytvořit adekvátní rozvrh měření krevního tlaku a hlášení výsledků měření pacientem lékaři s jejich následnou správnou interpretací.

Výhody domácího měření krevního tlaku[upravit | editovat zdroj]


Mezi výhody patří možnost stanovení účinků léčby v různou dobu dne a také během prodlouženého období. Jinak je předpis ráno a večer v rámci týdenního cyklu před návštěvou lékaře, který by se často neměl opakovat. Ostatní týdny se měří pouze jednou týdně. To je umožněno opakovaným měřením krevního tlaku a srdeční frekvence během dne po několik dní, případě i měsíců v klidovém prostředí domova s dobrou reprodukovatelností a prognostickou hodnotou za relativně nízkou cenu. Značným pozitivem je také jistá pohodlnost pro pacienty v domácím prostředí, čímž se odstraní stres ambulantního vyšetření vedou k falešně vyššímu TK v ordinaci . Tímto se odstraní jedna z nejčastějších příčin naměřeného zvýšeného tlaku. Tímto postupem se tedy může odlišit stresem zvýšený krevní tlak v důsledku "efektu bílého pláště" v ordinaci s normálním TK doma = hypertenze bílého pláště od závažnější setrvalé (pravé) hypertenze (v ordinaci i doma).
Nabízí se také předpoklad zlepšení adherence pacientů k farmakoterapii a kontroly hypertenze díky zpětné reflexi pro pacienta.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

http://www.hypertension.cz/sqlcache/mereni-cast-1.pdf
http://www.hypertension.cz/sqlcache/mereni-cast-2.pdf

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

PELEŠKA, Jan. Domácí měření krevního tlaku. Medicína po promoci. 2010, roč. 11, vol. 5, s. 88-96, ISSN 1212-9445. 

PARATI, Gianfranco, George STERGIOU a Eoin O’BRIEN. European Society of Hypertension practice guidelines for ambulatory blood pressure monitoring. Journal of Hypertension. 2014, roč. 7, vol. 32, s. 1359-1366, ISSN 0263-6352. DOI: 10.1097/hjh.0000000000000221.

WILLIAMS, Bryan, Giuseppe MANCIA a Wilko SPIERING. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. 2018, roč. 33, vol. 39, s. 3021-3104, ISSN 0195-668X. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy339.

PARATI, G a G S STERGIOU. European Society of Hypertension Practice Guidelines for home blood pressure monitoring. Journal of Human Hypertension. 2010, roč. 12, vol. 24, s. 779-785, ISSN 0950-9240. DOI: 10.1038/jhh.2010.54.