Poranění měkkého kolene

Z WikiSkript

Jedny z nejčastějších poranění pohybového aparátu jsou poranění měkkého kolena, která mohou být akutní a mohou vznikat různými mechanismy. Nesprávným nebo neúplným zahojením se z nich poté mohou vyvinout chronické nestability.

Akutní poranění[upravit | editovat zdroj]

Podle mechanismu úrazu se dělí na

  • mediální nestability,
  • laterální nestability.
Ligamenta kolena


Mediální nestability[upravit | editovat zdroj]

Vznikají násilnou abdukcí a vnitřní rotací fibuly a tibie nebo působením přímého násilí na kloub z vnější strany. Nejprve dochází k poškození ligamentum collaterale tibiale, kloubního pouzdra a menisků. Při dalším působení může dojít k natržení ligamentum cruciatum anterius (případně také ligamentum cruciatum posterius).

Laterální nestability[upravit | editovat zdroj]

Jsou méně časté než mediální nestability. Vznikají násilnou addukcí a rotací tibie a fibuly nebo přímým působením z vnitřní strany. Nejprve dochází k poškození ligamentum collaterale fibulare, kloubního pouzdra a menisků. Dále se mohou poškodit ligamentum cruciatum anterius a "ligamentum cruciatum posterius. Může dojít až k poranění nervus peroneus communis.

Dále sem patří:

  • Hyperextenční poranění – vznikají násilnou hyperextenzí, dochází k poškození zadní části kloubního pouzdra, ligamentum crucciatum anterius et posterius a menisků.
  • Izolovaná poranění ligamentum cruciatum anterius – vznikají násilnou rotací tibie a fibuly během konečné fáze extenze.
  • Izolovaná poranění ligamentum cruciatum posterius – vznikají přímým působením na přední plochu ve flexi.


Poranění ligamentum collaterale tibiale jsou 15x častější než poranění lig. collaterale fibulare. Zranění lig. cruciatum anterior jsou 10x častější než zranění lig. cruciatum posterior. Bolestivost a otok v místě poranění bývá při poranění povrchových vazivových struktur – ligamentum collaterale a pouzdra. Náplň kloubu, která vznikne bezprostředně po úrazu, je většinou hemartros. Svědčí o závažnějším poranění.

Chronické nestability kolenního kloubu[upravit | editovat zdroj]

Na základě nesprávně zahojených nebo úplně nezahojených poranění vazů vznikají chronické nestability. Lehké nestability při insuficienci ligamentum collaterale jsou většinou kompenzované funkcí dynamických stabilizátorů (svalů) a jsou funkčně nevýznamné. Při insuficienci ligamenta cruciata dochází k postupné distenzi sekundárních stabilizátorů a zhoršování nestability. Funkční nestabilita s častými projevy „vypadávání kolena“ vede k poškození menisků, kloubní chrupavky a rozvoji artrotických změn. Chronickou nestabilitu je možné příznivě ovlivnit vhodně vedenou rehabilitací. Při přetrvávání obtíží i při bežné denní aktivitě je indikováno operační řešení.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • ČECH, Oldřich, Antonín SOSNA a Jan BARTONÍČEK. Poranění vazivového aparátu kolenního kloubu. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1986. 195 s.