Nádory mediastina

From WikiSkripta
CT obraz thymomu v předním mediastinu
Paragangliom v řezu

Nádory mediastina patří mezi relativně vzácné, ale jejich incidence má pozvolna vzrůstající tendenci. Často jsou asymptomatické, většinou benigní.

Anatomické poznámky[edit | edit source]

ohraničení
 • kraniálně – hrudní apertura
 • kaudálně – bránice
 • dorzálně – páteř
 • ventrálně – sternum
rozdělení

viz Mediastinum

Epidemiologie[edit | edit source]

Incidence nádorů medisatina dosáhla v ČR v roce 1998 hodnoty 1,1/100 000 obyvatel. Nejčastěji se objevují mezi 30.–50. rokem věku. Z celkového počtu jen jedna třetina vykazuje maligní chování.

Klinický obraz[edit | edit source]

Klinické příznaky společné všem nádorům mediastina[edit | edit source]

Typy mediastinálních tumorů[edit | edit source]

Diagnostika[edit | edit source]

 • Předozadní + boční RTG hrudníku;
 • CT, ECHO, kontrastní vyšetření jícnu, angiografie;
 • scintigrafie ŠŽ 131I;
 • mediastinoskopie (biopsie).

Terapie[edit | edit source]

 • Hl. chirurgická; sy HDŽ → stent;
 • thymomy radio- + chemosenzitivní (cisplatina).

Nádory thymu[edit | edit source]

Mohou vycházet z buněk epitelu (karcinom thymu), z lymfocytů (lymfoproliferace), nebo z chromafinních buněk (karcinoid).

Thymomy[edit | edit source]

Vyskytují se v dospělém věku u obou pohlaví stejně. Incidence v ČR v roce 1998 byla 0,1/100 000. Maligní varianty mohou metastazovat do plic a uzlin a také prorůstat do okolních struktur.

Klinika[edit | edit source]

Biopsie thymomu pod CT kontrolou

Diagnostika a terapie[edit | edit source]

Diagnostika
 • Skiagram hrudníku;
 • CT;
 • MR;
 • histopatologické vyšetření – transkutánní nebo transbronchiální punkční biopsie;
 • neexistuje TNM klasifikace, hodnotíme podle Masaoky:
Stadium Charakteristika
I makroskopicky kompletně opouzdřený, mikroskopicky bez kapsulární invaze
II makroskopicky invaze do okolní tukové tkáně nebo pleury, mikroskopicky kapsulární invaze
III makroskopicky invaze do okolních orgánů (perikard, plíce, velké cévy)
IVA rozsev na pleuru nebo perikard
IVB lymfogenní, hematogenní metastázy
Terapie
 • chirurgie – kompletní resekce možná jen u stádia I a II;
 • radioterapie;
 • chemoterapie – cisplatina, ifosfamid (neoadjuvantní nebo paliativní);
 • kombinace.

Prognóza[edit | edit source]

 • opouzdřené formy – 90 %
 • invazivní formy – 50 %
 • stadium IV – 11 %

Jiné nádory thymu[edit | edit source]

 • Karcinoid – agresivní růst, metastazování do jater a kostí, paraneoplastický syndrom (Cushingův sy), často součástí MEN-I nebo MEN-II;
 • germinální nádory – vzácně seminomy, neseminomy;
 • maligní lymfomy – vzácně.

Nádory srdce[edit | edit source]

Nádory srdce dělíme na primární, které jsou velmi vzácné a sekundární, které jsou častější.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nádory srdce.

Nádory v zadním mediastinu[edit | edit source]

Projevují se tzv. zadním mediastinálním syndromem:

 • Dráždivý kašel, dušnost, stridor vyvolané kompresí trachey;
 • dysfagie z útlaku jícnu;
 • neuralgie a kořenové bolesti;
 • Hornerův syndrom při poruše sympatiku;
 • známky míšní komprese.
mezenchymové nádory
neurogenní nádory

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • DÍTĚ, P., et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.
 • KLENER, Pavel. Klinická onkologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. 686 s. s. 391–395. ISBN 80-7262-151-3.