Nádory mediastina

Z WikiSkript

CT obraz thymomu v předním mediastinu
Paragangliom v řezu

Nádory mediastina patří mezi relativně vzácné, ale jejich incidence má pozvolna vzrůstající tendenci. Často jsou asymptomatické, většinou benigní.

Anatomické poznámky[upravit | editovat zdroj]

ohraničení
 • kraniálně – hrudní apertura
 • kaudálně – bránice
 • dorzálně – páteř
 • ventrálně – sternum
rozdělení

viz Mediastinum

Epidemiologie[upravit | editovat zdroj]

Incidence nádorů mediastina dosáhla v ČR v roce 1998 hodnoty 1,1/100 000 obyvatel. Nejčastěji se objevují mezi 30.–50. rokem věku. Z celkového počtu jen jedna třetina vykazuje maligní chování.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Klinické příznaky společné všem nádorům mediastina[upravit | editovat zdroj]

Typy mediastinálních tumorů[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • Předozadní + boční RTG hrudníku;
 • CT, ECHO, kontrastní vyšetření jícnu, angiografie;
 • scintigrafie ŠŽ 131I;
 • mediastinoskopie (biopsie).

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Hl. chirurgická; sy HDŽ → stent;
 • thymomy radio- + chemosenzitivní (cisplatina).

Nádory thymu[upravit | editovat zdroj]

Mohou vycházet z buněk epitelu (karcinom thymu), z lymfocytů (lymfoproliferace), nebo z chromafinních buněk (karcinoid).

Thymomy[upravit | editovat zdroj]

Vyskytují se v dospělém věku u obou pohlaví stejně. Incidence v ČR v roce 1998 byla 0,1/100 000. Maligní varianty mohou metastazovat do plic a uzlin a také prorůstat do okolních struktur.

Klinika[upravit | editovat zdroj]

Biopsie thymomu pod CT kontrolou

Diagnostika a terapie[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika
 • Skiagram hrudníku;
 • CT;
 • MR;
 • histopatologické vyšetření – transkutánní nebo transbronchiální punkční biopsie;
 • neexistuje TNM klasifikace, hodnotíme podle Masaoky:
Stadium Charakteristika
I makroskopicky kompletně opouzdřený, mikroskopicky bez kapsulární invaze
II makroskopicky invaze do okolní tukové tkáně nebo pleury, mikroskopicky kapsulární invaze
III makroskopicky invaze do okolních orgánů (perikard, plíce, velké cévy)
IVA rozsev na pleuru nebo perikard
IVB lymfogenní, hematogenní metastázy
Terapie
 • chirurgie – kompletní resekce možná jen u stádia I a II;
 • radioterapie;
 • chemoterapie – cisplatina, ifosfamid (neoadjuvantní nebo paliativní);
 • kombinace.

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

 • opouzdřené formy – 90 %
 • invazivní formy – 50 %
 • stadium IV – 11 %

Jiné nádory thymu[upravit | editovat zdroj]

 • Karcinoid – agresivní růst, metastazování do jater a kostí, paraneoplastický syndrom (Cushingův sy), často součástí MEN-I nebo MEN-II;
 • germinální nádory – vzácně seminomy, neseminomy;
 • maligní lymfomy – vzácně.

Nádory srdce[upravit | editovat zdroj]

Nádory srdce dělíme na primární, které jsou velmi vzácné a sekundární, které jsou častější.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nádory srdce.

Nádory v zadním mediastinu[upravit | editovat zdroj]

Projevují se tzv. zadním mediastinálním syndromem:

 • Dráždivý kašel, dušnost, stridor vyvolané kompresí trachey;
 • dysfagie z útlaku jícnu;
 • neuralgie a kořenové bolesti;
 • Hornerův syndrom při poruše sympatiku;
 • známky míšní komprese.
mezenchymové nádory
neurogenní nádory

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DÍTĚ, P., et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.


 • KLENER, Pavel. Klinická onkologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. 686 s. s. 391–395. ISBN 80-7262-151-3.