Dětské zlomeniny a epifyzeolýzy

Z WikiSkript

Zlomenina typu vrbového proutku – RTG

U dětí se vyskytují některé typy zlomenin, které v dospělosti nevídáme. Obecně rozdělujeme dětské zlomeniny:

 • separace epifýz a epifyzární zlomeniny
 • zlomeniny z ohnutí – jsou zrádné, není vidět linie lomu, kosti jsou pouze ohnuty – tzv. bowing zlomeniny
 • zlomeniny typu vrbového proutkufraktura kosti bez porušení periostu – tzv. greenstick zlomeniny
 • kompresní, „torus“ zlomeniny

Separace epifýz[upravit | editovat zdroj]

 • růstové chrupavky jsou nejslabším místem dětského skeletu (ligamenta jsou několikrát silnější, proto nedojde k luxaci, ale láme se epifýza)
 • k oddělení dochází hlavně v hypertrofické zóně růstové chrupavky, ve vrstvě degenerace a provizorní kalcifikace

Klasifikace dle Saltera a Harrise[upravit | editovat zdroj]

Klasifikace dle Saltera-Harrise
 • 1. typ – čistá separace epifýzy v růstové spáře
 • nedochází ke kostní lézi, pokud není dislokována, lze ji přehlédnout
 • pokud není postižena germinální vrstva, je prognóza dobrá
 • 2. typ – separace fýzy, ale v určitém místě dochází k lomu směrem do metafýzy
 • na rtg vidíme trojúhelníkovitý fragment (Thurston-Hollandovo znamení)
 • také nebývá porucha růstu
 • typ 1 a 2 jsou epifyzeolýzy
 • 3. typ – pravé epifyzární zlomeniny
 • lomná linie začíná v kloubu, probíhá jádrem epifýzy do periferie
 • pravděpodobnost poruchy růstu kosti je značná
 • 4. typ – transepimetafyzární zlomeniny
 • také bývá porušen epifyzární cévní systém – poruchy růstu
 • 5. typ – úrazy růstové spáry způsobené axiální kompresí
 • u čerstvého poranění je diagnostika značně problematická

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • děti často snášejí úrazy končetin překvapivě dobře a negativní rtg často nic neznamená!
 • někdy je dobré doplnit rtg zdravé končetiny (speciální – karpální kosti, patella aj.)
 • dominuje konzervativní léčba
 • obecně – konzervativně řešíme typy 1, 2 a 5 (typy 3 a 4, není-li dislokace)

Dětské zlomeniny za zvláštních okolností[upravit | editovat zdroj]

Následky dětských zlomenin[upravit | editovat zdroj]

 • většina se hojí bez následků
 • může dojít k poruchám růstových plotének
 • nejčastější příčina zástavy růstu kosti – vytvoření tzv. kostních můstků
 • vyhojovací můstek – vznikl ve štěrbině nedokonale reponované fýzy v distrakci
 • osteonekrotický můstek – porušením buněk rezervní a proliferativní zóny v důsledku poruchy epifyzeálních tepének
 • podle umístění v kosti jsou můstky:
 1. periferní – osová deviace končetiny
 2. centrální – zkrácení končetiny, dalším růstem se růstová spára deformuje do kuželovitého tvaru („tenting“)
 3. kombinovaný – nejzávažnější – zkrácení i angulace


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DUNGL, P, et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. 1273 s. ISBN 80-247-0550-8.