Poranění měkkých tkání obličeje

From WikiSkripta

Tupá poranění[edit | edit source]

 • nárazem obličeje na překážku
 • hematom + edém → studený obklad

Oděrky[edit | edit source]

 • povrchová plošná poranění kůže zhruba v tloušťce koria s kapilárním krvácením
 • často znečištěny množstvím cizích tělísek (písek aj.) → odstranění
 • mastný tyl

Rány pronikající kůží[edit | edit source]

 • řezné, sečné a bodné; hladké okraje, málo znečištěné → vyloučíme poškození hlubších struktur + débridement
 • tržné, tržně zhmožděné, střelné, kousnutí; zhmožděná tkáň, možnost rozvoje infekce → radikální débridement, excize okrajů rány (rána traumatická → rána chirurgická s lepšími podm. pro hojení + menším jizvením)

Rány složité[edit | edit source]

 • poškozeny hlubší struktury (svaly, vazy, nervy, slinné a slzné žlázy)
 • cílem funkční rekonstrukce
 • např. sutura duktů na silikonovém katétru, mikrosutura větví n. VII, sutura lacerovaného rtu s 1. stehem na hranici retní červeně

Rány komplikované[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.