Zlomeniny obličejového skeletu

Z WikiSkript

Zlomeniny kostí obličeje dělíme na:

 1. poranění zubů + dentoalveolárního výběžku
 2. poranění dolní obličejové etáže (poranění TMK, zlomeniny dolní čelisti)
 3. poranění střední obličejové etáže (nosní kůstky, nazomaxilární komplex, zlomenina typu Le Fort I + II, sagitální zlomenina horní čelisti + patrových kostí; zlomeniny zygomatikomaxilárního komplexu, lícního oblouku; zlomenina typu Le Fort III; „blow-out“ zlomenina)
 4. zlomeniny horní obličejové etáže (zlomeniny lineární, impresivní, frontonazoetmoidální, zlomeniny oblasti sinus frontalis)
 5. frontobazální poranění
 • časné + definitivní ošetření těchto zlomenin vede k lepším funkčním + estetickým výsledkům
 • prognóza hojení zlomenin obličejového skeletu dobrá
 • základem terapie repozice + fixace zlomenin
 • provizorní fixace: prakový obvaz brady + nosu, provizorní fixace zlomené horní čelisti dřevenou špátlí, transportní dlahy
 • definitivní fixace: drátěné vazby, Ivyho klička, Sauerova dlaha, mezičelistní fixace, Adamsovy závěsy, kostní steh, minidestičky


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.