Léčba čelistních zlomenin

From WikiSkripta

Lokalizace zlomenin mandibuly a jejich četnost

Léčba sestává z několika na sebe navazujících kroků:

 • Repozice – navrácení úlomků do původního postavení, snaha o co nejužší kontakt lomných ploch bez vmezeření měkkých tkání.
 • Fixace – zamezení posunu fragmentů ze správné pozice po celou dobu hojení.
 • Imobilizace – znehybněním celé kosti zabráníme tvorbě pakloubu a docílíme vzniku pevného kostěného svalku.
 • Prevence infekčních komplikací – podávání ATB.
 • Funkční rehabilitace – postupné zatěžování, cvičení, přechod k původní stravě.

Repozice[edit | edit source]

Repozice manuální[edit | edit source]

V lokální anestezii reponujeme úlomky tlakem prstů. Manuální repozice je vhodná zejména u čerstvých zlomenin.

Repozice ortodontická[edit | edit source]

Repozice pomocí ortodontických zařízení jako jsou: pryskyřičná patrová deska s Tischlerovým šroubem, skluzná stříška, nákusný blok, peloty, dělená dlaha s pružnými tahy, monoblok,...

Ortodontická repozice je šetrná, pozvolná metoda. Používá se zejména u starších zlomenin, často v případech, kdy selhaly repozice manuální a chirurgické.

Repozice ortopedická[edit | edit source]

Používáme tzv. váhové extenze, kdy 2 kg závaží zavěšené přes kladku na silonovém vlákně pozvolně sune fragment ventrálně. Další možností je užití elastického tahu ke Kramerově dlaze, která je upevněna na sádrové čelence. Tuto metodu volíme u zastaralých dislokovaných zlomenin.

Repozice instrumentální (chirurgická, krvavá)[edit | edit source]

Provádí se pod kontrolou zraku, zpravidla po obnažení místa zlomeniny kožní nebo slizniční incizí. [1] Po repozici následuje fixace osteosyntézou. Tato metoda je vhodná při neúspěšné manuální repozici, pro zastaralé zlomeniny nebo zlomeniny chybně srostlé. Instrumentárium: kostní háky, elevatória, kleště,...

Fixace[edit | edit source]

Prozatímní fixace[edit | edit source]

Provádí se, není-li možno pacienta ihned transportovat na odborné oddělení, zdravotní stav znemožňuje definitivní fixaci. U jednoduchých zlomenin zubů či čelistí lze použít dlouhodobě.

 • Zevní obvazy - náplasťové fixační obvazy, prakový obvaz (na bradu a nos), mulem obalená lopatka ve skusu obvazem upevněna k týlu hlavy, bradová pelota.
 • Drátěné vazby:
  • Mezizubní:
   • osmičková,
   • žebříčková,
   • Risdonova ,
   • Stoutova.
  • Mezičelistní:
   • Gilmarova nebo Winterova,
   • Ivyho očková ligatura,
   • Halmošova vazba.

Definitivní fixace[edit | edit source]

Úlomky definitivně fixujeme bezprostředně po repozici nebo nahrazujeme fixaci provizorní. Je žádoucí, aby dlaha:

 • Dostatečně dlouho fixovala úlomky ve správném postavení.
 • Pacienta neobtěžovala.
 • Nepoškozovala ani nedráždila okolní tkáně.
 • Byla čistitelná.
 • Byla finančně dostupná.
 • Šla snadno zhotovit, nasadit i sejmout.

Možnosti definitivní fixace[edit | edit source]

 • Intraorální drátěná dlaha: Sauerova, Hauptmayerova, Tiegerstedtova rozporná dlaha, Angleův ortodontický oblouk, laboratorně zhotovené pryskyřišné či lité dlahy,...
 • Intraorální alveolární dlahy (bezzubé či málo ozubené čelisti):
  • snímací,
  • fixní.
 • Extraorální dlahy - speciální hřeby zavedené transkutánně do úlomků.
 • Osteosyntéza - chirurgické spojení úlomků pomocí:
  • drátěného stehu,
  • objímky,
  • dřeňového hřebu,
  • kovových plotének,
  • chemických látek - např. kostní tmel, polyuretanová houba, epoxidová pryskyřice,...,
  • visuté fixace,
  • intermaxilárního fixačního šroubu,
  • tahového šroubu.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2. vydání. Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1444-8.

Reference[edit | edit source]

 1. JIŘÍ, Mazánek. Traumatologie orofaciální oblasti : 2., přepracované a doplněné vydání. - vydání. Grada Publishing a.s., 2006. 200 s. s. 100. ISBN 9788024763590.