Sečné rány

Z WikiSkript

Sečné rány vznikají dopadem ostrého nástroje (sekyra, sekáček, rýč, motyka, kosa, mačeta, ostré části strojů a pod.) na povrch těla.

Charakteristika[upravit | editovat zdroj]

Sečné rány v oblasti hlavy

Okraje ran bývají hladké, úhly mohou být ostré nebo tupé, záleží na tvaru a ostrosti nástroje. Sečné rány bývají obvykle hluboké, zvláště působil-li nástroj velkou silou. Spodina rány bývá zpravidla stejně hluboká. Byl-li nástroj po dopadu ještě tažen ve směru ostří, vzniká kombinace rány sečné s ranou řeznou. Dopadl-li nástroj šikmo, vzniká rána lalokovitá a při tangenciálním působení dochází až k odseknutí tkáně. Sečné rány obvykle značně zejí a krvácejí méně než rány řezné, poněvadž tkáň i cévy jsou zhmožděny. Je-li sečný předmět tupý, vznikají poranění jako při působení tupým předmětem. Zasahuje-li sečná rána na kost, vzniká na ní otisk nástroje. Kost pod sečnou ranou však může být i rozdrcena nebo přeseknuta, zvláště dopadl-li sečný nástroj značnou silou a postižená část těla spočívala na tvrdé podložce.

Příčina smrti[upravit | editovat zdroj]

Příčinou smrti bývá poranění vnitřních orgánů,především mozku, vykrvácení a infekce.

Vražda/Sebevražda/Nešťastná náhoda[upravit | editovat zdroj]

Vražda[upravit | editovat zdroj]

Při vraždách sečnými ranami jde nejčastěji o rány do hlavy, především do záhlaví. Bývá to nejčastěji jen jedna rána, ale může být i několik málo hlubokých ran. Rány bývají spojeny s rozsáhlými zlomeninami lebních kostí. Při obraně napadeného a při menší intenzitě dopadajícího nástroje však mohou vzniknout povrchní sečné rány menšího rozsahu. Při použití sekery bývají údery vedeny většinou čepcem, tj. její tupou částí.

Sebevražda[upravit | editovat zdroj]

Sebevražedné sečné rány přicházejí v úvahu prakticky jen u duševně chorých osob. Jsou umístěny na čele, na přední části temene a ve spáncích. Bývá jich mnoho desítek až set, jsou rovnoběžné a mnohé z nich i zcela povrchní. Některé rány však mohou zasahovat až na lební kost, která se opakovaným působením nástroje proděraví, takže mohou pronikat až do lební dutiny. Obvykle samy o sobě nesmrtí, ale zraněný je ohrožen infekcí a zánětem omozečnic. Vzhledem k tomu, že sebevražedné sečné rány obvykle nevedou rychle ke smrti, sebevrah často volí jiný způsob sebevraždy.

Nešťastná náhoda[upravit | editovat zdroj]

Nahodilé sečné rány jsou nejčastější v domácnosti a v zaměstnání. Postihují především končetiny a nebývají většinou smrtící. Pády hlavou do skleněných výplní dveří bývají spojeny s hlubokými smrtícími ranami krku.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Souvisejíci články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTEFAN, Jiří a Jiří HLADÍK, et al. Soudní lékařství a jeho moderní trendy. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3594-8.