Řezné rány

Z WikiSkript

Řezné rány vznikají tahem a tlakem ostrého nástroje ve směru jeho dlouhé osy po povrchu těla.

Charakteristika[upravit | editovat zdroj]

Jsou delší než širší, jejich okraje jsou hladké, úhly ostré. Nejhlubší bývají uprostřed nebo blíže k úhlu v jehož směru byly vedeny, a kde končí. Při úhlech jsou mělčí. Byla-li řezná rána způsobena pilou, okraje jsou zoubkované. Rány bývají nejčastěji přímočaré nebo lehce obloukovité, působil-li nástroj šikmo k

Řezné rány

povrchu těla, mohou být více obloukovité až lalokovité. Při tangenciálním působení může být odříznut kožní lalok a vzniká oválný defekt kůže. Rána může být rovněž přerušovaná, působil-li nástroj jen povrchně na kůži vrásčitou nebo složenou v řasy. Šířka rány je závislá především na průběhu proťatých elastických vláken kůže a podkoží. Jsou-li elastická vlákna proťata příčně, okraje se retrahují a rána více zeje. Podobně zasahuje-li rána až do svalstva, a byla-li svalová vlákna proťata příčně, rána je více otevřena. Hloubka rány závisí vedle ostrosti na intenzitě působícího nástroje. Řezné rány obvykle nezasahují do kosti, bývá naříznut jen periost a vzácně povrchová lamela kosti. Rány vzniklé pilou však pronikají podstatně hlouběji. Řezné rány značně krvácejí. Jsou-li poraněny větší cévy, smrt nastává vykrvácením. U řezných ran krku často dochází ke vzduchové embolii a při poranění průdušnice k aspiraci krve. K infekčním komplikacím obvykle nedochází, poněvadž silné krvácení nebezpečí infekce snižuje.

Schopnost jednání[upravit | editovat zdroj]

Schopnost jednání i po smrtících řezných ranách je někdy zachována delší dobu. Poraněný může ještě chodit po bytě, seběhnout ze schodů, vyjít z domu apod. I při hlubokých řezných ranách krku s poraněním karotid může být schopnost jednání určitou dobu zachována. V těchto případech bývají na místě nálezu zjišťovány na různých místech rozsáhlé krevní stopy, takže vzbuzují podezření na jednání druhé osoby a na trestný čin vraždy.

Identifikace nástroje[upravit | editovat zdroj]

Identifikace nástroje z charakteru rány je obvykle nemožná, poněvadž řezná rána má jen málo charakteristických znaků použitého nástroje. Rány způsobené nůžkami (rány střižné) mají tvar písmene V, při tangenciálním působení vzniká plošný defekt.

Vražda/Sebevražda/Nešťastná náhoda[upravit | editovat zdroj]

Vražda[upravit | editovat zdroj]

Schéma bodno-řezných ran při sebeobraně

Vražedné řezné rány bývají nejčastěji na krku a na záhlaví, ale mohou být na kterékoli části těla. Bývají vedeny přes oděv. Obvykle jde o jednu hlubokou ránu, vzácněji jich bývá několik, zvláště předcházel-li usmrcení zápas a zmítání oběti. V tomto případě nebývají rovnoběžné s hlavní ranou, která na krku probíhá nejčastěji vodorovně. Ve dlaních a na prstech rukou oběti se mohou najít známky sebeobrany, tj. nejčastěji příčně probíhající, často lalokovité řezné rány, někdy i značně hluboké. Na krku může být patrná jen jedna rána a v hloubce jich může být několik s nářezy na páteři. Vraždy řeznými ranami bývají páchány nejčastěji na osobách opilých, omámených nebo ve spánku.

Sebevražda[upravit | editovat zdroj]

Sebevražedné řezné rány bývají umístěny nejčastěji na zápěstí, na předloktí, v loketních jamkách, na krku, popřípadě v podkolenních jamkách a na zadních stranách lýtek, kolem kotníků a na břiše. Bývají na nekrytých nebo odkrytých a přístupných částech těla. Typické pro sebevražedné řezné rány jsou povrchní nářezy kůže při jednom z úhlů hlavní rány. Sebevrah buď neměl dost odvahy poranit se ihned do hloubky, nebo hledal nejvhodnější místo k nasazení nástroje. Je-li řezných ran více, bývají rovnoběžné, poněvadž končetina bývá držena ve stejné poloze a nástroj bývá opakovaně veden stejným směrem. U praváků jsou rány umístěny na levé horní končetině nebo na levé straně krku. Na zápěstích, předloktích a v jamkách loketních rány probíhají obvykle příčně, na krku lehce šikmo zezadu shora dopředu a dolů. Na krku mohou být řezné rány, zvláště při použití ostrého nástroje, velmi hluboké. Může dojít k přetětí velkých krčních cév, hrtanu, průdušnice a jícnu, takže rány zasahují až na páteř, kde vzniká nářez v periostu. Nejhlubší řezné rány bývají na krku a na břiše.

Nešťastná náhoda[upravit | editovat zdroj]

Nahodilé řezné rány jsou nejčastější a vznikají při práci v domácnosti a v zaměstnání. Nacházejí se především na rukou. V obličeji spolu s drobnými bodnými rankami bývají způsobeny úlomky skla při dopravních nehodách a nárazu postiženého do čelního skla.

Sexuální deviace[upravit | editovat zdroj]

Sadismus

Řezné rány při sadismu bývají na různých částech těla a mohou být kombinovány s ranami bodnými nebo jiným poraněním. Často postihují prsa a genitál, které mohou být odříznuty.

Masochismus

Při masochismu bývají řezné rány povrchní a jen na těch částech těla, kam si masochista dosáhne.

Ostatní[upravit | editovat zdroj]

S řeznými ranami se dále můžeme setkat při rozkouskování těla za účelem jeho snadného odstranění. Nejčastěji bývají na krku a v kloubech kyčelních a ramenních.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Souvisejíci články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTEFAN, Jiří a Jiří HLADÍK, et al. Soudní lékařství a jeho moderní trendy. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3594-8.