Průvodce:MDL – Modul dětského lékařství (3. LF UK)

Z WikiSkript

Státnicový modul Dětské lékařství je vyučován od pátého ročníku a je zakončen v ročníku šestém státní rigorózní zkouškou. Předstupněm státnicového oboru je kurz pediatrie a gynekologie z pátého ročníku.

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Garanti:

 • doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

5. ročník[upravit | editovat zdroj]

V pátém ročníku je kurz Dětské lékařství I. určený pro výuku ve státnicovém bloku.

Garant: MUDr. David Marx, Ph.D.

Semináře[upravit | editovat zdroj]

33 hodin nepovinných seminářů, témata se vždy 2x opakují.

Stáže[upravit | editovat zdroj]

Na počátku akademického roku si studenti volí 10 stáží u jednoho vyučujícího v celkovém trvání 30 hodin. Ve většině případů se tedy jedná o výuku ve fixní den a hodinu po 10 týdnů. Studenti zde vyšetřují přidělené pacienty, poté jejich poznatky referují vedoucímu stáže a provádějí diferenciálně diagnostické rozvahy, včetně návrhů terapie a konání drobných diagnosticko-terapeutických výkonů.

Základní podmínkou stáže je bílý plášť, fonendoskop, jmenovka.

Stáž z neonatologie – jedna stáž na neonatologickém oddělení, nutná podmínka zápočtu. Vedoucím stáže je doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, stáž se koná v Ústavu pro péči o matku a dítě. Náplní je prohlídka neonatologického oddělení s úvodem do jeho základní činnosti.

Místa výuky[upravit | editovat zdroj]

 • Klinika dětí a dorostu FNKV
 • Dětské oddělení FN Bulovka
 • Ústav pro péči o matku a dítě

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

10 podpisů za účast na stážích, čili 100% účast.

Další informace[upravit | editovat zdroj]

Aktualizováno pro ak. rok 2015/2016.

6. ročník[upravit | editovat zdroj]

V šestém ročníku je kurzem Dětské lékařství II. zakončena výuka dětského lékařství.

Semináře[upravit | editovat zdroj]

Předstátnicové semináře trvají jeden týden, většinou od 8:30–13:00 nebo končí dříve, konány jsou ve FNKV. Probrána jsou některá témata k zopakovaní problematiky. Účast je povinná, stvrzená podpisem.

Stáže[upravit | editovat zdroj]

Studenti vykonávají stáže buď ve FNKV, smluvních nebo výjimečně nesmluvních nemocnicích. Svou volbu oznamují na studijní oddělení. Je rovněž možné využít ubytoven smluvních nemocnic s úhradou nákladů ze strany fakulty. Rovněž je možné vykonat stáž v zahraničí dle speciálních pokynů.

Na stáže nutný bílý plášť, fonendoskop, jmenovka, přezůvky a očkování proti hepatitis B.

Podmínkou samotné stáže je následující:

 • splnění prerekvizit, tj. složení všech zkoušek z 3.–5. ročníku
 • interní oddělení dle volby studenta musí disponovat akutním interním příjmem
 • student musí absolvovat 8 týdnů na interním oddělení

Náplní práce jsou různé diagnosticko-terapeutické úkony, práce podobající se práci sekundáře na oddělení, účast na ambulanci, účast na vizitách atp.

Smluvní nemocnice[upravit | editovat zdroj]

Ostrov nad Ohří, Kadaň, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Liberec, Mladá Boleslav, Mělník, Kolín, Brandýs nad Labem, Nymburk, Čáslav a Tábor

Harmonogram[upravit | editovat zdroj]

 • 1. týden cyklus seminářů
 • 2.–4. týden stáže
 • 5. týden přípravný na SRZK
 • 6. týden SRZK

Dokumenty[upravit | editovat zdroj]

Na prvním semináři student obdrží:

 • docházkový list seminářů
 • list o potvrzení absolvování stáže primářem oddělení
 • doprovodný dopis pro primáře nemocnic

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Udělen před ústní částí SRZK na základě potvrzené docházky z seminářového listu a potvrzeného listu stáží (100% účast). Dále je nutné napsat zápočtový test

Státní rigorózní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

Ve dnu SRZK je student přiřazen k některému z vyučujících. Student vyšetří pacienta, referuje vyučujícímu, opovídá na dodatečné dotazy.

Teoretická část[upravit | editovat zdroj]

U orální zkoušky student losuje jeden ze 40 kvadrutapletů, tj. student musí před komisí (většinou tříčlennou, 2 pediatři + 1 genetik) zodpovědět čtyři otázky. Otázky jsou koncipovány jako obecná pediatrie, speciální pediatrie, diferenciálně diagnostická otázka a genetická otázky Přibližná délka trvání je 45 min. Důraz je kladen na základní informace a praktické znalosti.

Další informace[upravit | editovat zdroj]

Aktualizováno pro ak. rok 2015/2016.

Zkouškové otázky[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • Preklinická pediatrie. J.Lebl a kol., Galén, 2007
 • Pediatrie. O. Hrodek, J.Vavřinec a kol., Galén 2007