Portál:Otázky ke státní zkoušce z pediatrie (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky ke státní zkoušce z pediatrie (3. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

{{Netisknout|

Vypracované otázky ke státní zkoušce z pediatrie (3. LF UK, VL)[upravit | editovat zdroj]

Pediatrie[upravit | editovat zdroj]

 1. Charakteristika dětského věku, rozdělení, specifika
  Onemocnění jícnu a žaludku
  Teplota a subfebrilie – dif. dg.
 2. Růst dítěte a jeho hodnocení, percentilové grafy
  Průjmovitá onemocnění
  Exantém – dif. dg.
 3. Kojení a jeho význam
  Onemocnění jater, Portální hypertenze
  Bolesti hlavy – dif. dg.
 4. Umělá výživa kojence a dietní preparáty umělé výživy
  Onemocnění nadledvin
  Křeče (mimo novorozence) – dif. dg.
 5. Prevence v pediatrii, preventivní prohlídky
  Onemocnění střev (kromě autoimunitních)
  Polyurie, Polydipsie – dif. dg.
 6. Očkování
  Onemocnění spojená s poruchou Ca-P metabolismu
  Meningeální syndrom – dif. dg.
 7. Psychomotorický vývoj a jeho hodnocení
  Anafylaktický šok
  Hematurie – dif. dg.
 8. Atopický ekzém, hnisavá kožní onemocnění
  Dědičné poruchy metabolismu s akutními projevy
  Bolesti břicha – dif.dg.
 9. Vitamíny rozpusté ve vodě, Stopové prvky v dětské výživě
  Hypercholesterolemie a dyslipidémie u dětí
  Poruchy srdečního rytmu u dětí – dif. dg
 10. Puberta a její hodnocení, poruchy
  Dědičné poruchy metabolismu chronického charakteru
  Uzlinový syndrom – dif. dg
 11. Úrazy a otravy u dětí
  Diabetus mellitus, Diabetická ketoacidóza
  Neprospívání a úbytek hmotnosti – dif. dg
 12. Problematika cizích těles v dětském věku
  Streptokokové a stafylokové infekce
  Otoky – dif. dg.
 13. Problematika dorostového období
  Infekce CNS
  Zvracení – dif. dg.
 14. Sociální aspekty pediatrie, syndrom týraného dítěte
  Vaskulitidy (Henochova-Schönleinova purpura,Kawasakiho nemoc)
  Syndrom velkého břícha – dif. dg
 15. Vodní hospodářství v závislosti na věku, dehydratace
  Tuberkulóza
  Arteriální hypertenze – dif. dg.
 16. Zásady správné výživy, poruchy příjmu potravy
  Chronická onemocnění ledvin
  Patologické změny natrémia a kalémie – dif. dg
 17. Vitaminy rozpustné v tucích
  Autoimunitní onemocnění (kromě vyskulitid)
  Opožděná a předčasná puberta – dif. dg.
 18. Minerály a jejich poruchy
  Herpetické infekce
  Anurie,oligurie – dif. dg.
 19. Umělá výživa -enterální, parentální
  Infekce močového traktu
  Exspirační dušnost – dif. dg.
 20. Šokové stavy v pediatrii
  Cystická fibróza
  Obezita – dif.dg.
 21. Dětské neurózy a poruchy chování
  Periodické horečky
  Hypoglykémie – dif. dg.
 22. Poruchy acidobazické rovnováhy
  Anémie vzrozené a získané
  Hepatomegalie,splenomegalie – dif.dg.
 23. Farmakoterapie v pediatrii
  Nefrotický syndrom
  Psychomotorická retardace – dif. dg.
 24. Charakteristika novorozence, adaptace po narození
  Laryngitis a epiglotitis
  Bolesti kloubů,poruchy chůze – dif. dg.
 25. Kardiopulmonární resuscitace v pediatrii
  Onemocnění dolních dýchacích cest
  Proteinurie – dif. dg.
 26. Prematurita a oněmocnění s ní spojená
  Onkologická onemocnění dětského věku mimo hemoblastózy
  Enuréza,poruchy mikce – dif. dg.
 27. Novorozenecký screening
  Onemocnění srdce kromě vrozených vad
  Změny v bílém krevním obraze – dif. dg
 28. Život ohrožující vrozené vývojové vady novorozence
  Onemocnění spojená s poruchami trombocytů
  Inspirační dušnost a stridor – dif. dg.
 29. Poruchy dýchání u novorozenců, perinatální hypoxie
  Hemoblastózy v dětském věku
  Poruchy kravních bílkovin - dif. dg
 30. Novorozenecký ikterus, hemolytická nemoc
  Trombiofilní stavy
  Kašel – dif. dg.
 31. Infekce novorozence,(včetně vrozených)
  Onemocnění s poruchou hemokoagulace
  Poruchy vědomí – dif. dg.
 32. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu
  Alergická onemocnění v dětském věku
  Ikterus – dif. dg.
 33. Vrozené vady respiračního systému
  Onemocnění štítné žlázy
  Zvýšená sedimentace erytrocytů – dif. dg.
 34. Vrozené vady gastrointestiálního traktu
  Onemocnění kostí, svalů a kloubů v dětském věku
  Cyanoza – dif. dg.
 35. Vrozené srdeční vady bez zkratu
  Onemocnění s poruchou sexuální diferenciace
  Obstipace – dif. dg.
 36. Vrozené srdeční vady se zkratem
  Nespecifické střevní záněty,céliakie
  Poruchy růstu – dif. dg.
 37. Porodní trauma
  Malabsorpční syndromy
  Mikro- a makrocefalie – dif. dg.
 38. Imunita a její vývoj a poruchy
  Onemocnění neurohypofýzy
  Náhlé příhody břišní – dif. dg.
 39. Syndrom náhlého úmrtí kojence, kojenecká úmrtnost
  Onemocnění adenohypofýzy
  Opakované záněty respiračního systému – dif. dg.
 40. Dětské exantémové nemoci
  Invazivní bakteriální infekce,sepse
  Průjem – dif.dg.

Genetika[upravit | editovat zdroj]

 1. Prevence genetických chorob a prekoncepční péče
 2. Genetické poradenství a metody genetického poradenství
 3. Screening a prenatální diagnostika v I. trimestru těhotenství
 4. Screening a prenatální diagnostika v II. trimestru těhotenství
 5. Přehled metod prenatální diagnostiky pro plod invazivních
 6. Přehled metod prenatální diagnostiky pro plod neinvazivních
 7. Postnatální screening
 8. Indikace a metody prenatálního cytogenetického vyšetření
 9. Výskyt a rozdělení genetických chorob
 10. Možnosti terapie genetických chorob
 11. Syndromy spojené s numerickými abnormalitami autozomů
 12. Syndromy spojené se strukturními aberacemi autozomů
 13. Syndromy spojené s chromozomálními abnormalitami gonozomů
 14. Mikrodeleční syndromy
 15. Autozomálně dominantní choroby s nástupem v dětském věku
 16. Autozomálně recesivní choroby s nástupem v dětském věku
 17. X recesivní choroby s nástupem v dětském věku
 18. Nádorová onemocnění dětského věku
 19. Chromozomální změny při neoplasiích
 20. Syndromy chromozomální instability
 21. Dědičná a familiární nádorová onemocnění
 22. Preventivní opatření v rodinách s dědičným výskytem malignit
 23. Multifaktoriální dědičnost, diabetes mellitus a alergie
 24. Teratogenní faktory a vrozené vývojové vady, rizikové skupiny léčiv
 25. Dědičnost vrozených srdečních vad
 26. Genetika cystické fibrózy
 27. Genetika hypercholesterolemie a aterosklerózy
 28. Vrozené poruchy imunity
 29. Monogenní choroby s postižením kůže
 30. Monogenní choroby s postižením pojiva
 31. Monogenní choroby s postižením krvetvorby
 32. Monogenní choroby s postižením hemokoagulace
 33. Monogenní choroby s postižením kosterního systému
 34. Monogenní choroby s postižením nervového systému
 35. Monogenní choroby s postižením svalů
 36. Dědičné metabolické poruchy
 37. Monogenní choroby s postižením lyzosomů
 38. Monogenní hormonální poruchy
 39. Genetické příčiny mentální retardace
 40. Imprinting genů a syndromy s ním spojené