Prevence v pediatrii

Z WikiSkript

Prevence v pediatrii v sobě zahrnuje péči primární, sekundární a terciární.

Primární prevence
 • předcházení zdravotnímu postižení dětí (např. očkování).
Sekundární prevence
 • časné odhalování skrytých zdravotních poruch či handicapů a zajištění včasného léčení (novorozenecký screening, preventivní prohlídky).
Terciární prevence
 • minimalizace následků již vzniklých zdravotních postižení (dispenzarizace).[1]

Preventivní prohlídky[upravit | editovat zdroj]

 • Obsah a časové rozmezí je stanoveno Vyhláškou o preventivních prohlídkách, č. 70/2012 Sb.;
 • od narození do dne před dovršením 19 let věku – 19 preventivních prohlídek (9 v prvním roce života, 10 po 1. roce);
 • záznamy v očkovacím průkazu.

Od narození do 18 měsíců[upravit | editovat zdroj]

 • Rychlý růst, vývoj motoriky, smyslů, řeči;
 • založení dokumentace;
 • anamnéza;
 • vyšetření: růst, fyzikální vyšetření, stav psychomotorického vývoje (schéma dle Vlacha);
 • vyšetření specifická pro věk či zdravotní riziko dítěte se zaměřením na včasný záchyt smyslových poruch;
 • poučení rodičů o péči o dítě včetně výživy a režimu;
 • vitaminová profylaxe.
 1. první prohlídka
  • Vhodná v rodinném prostředí;
  • anamnéza rodičů, těhotenská anamnéza, prenatální a perinatální anamnéze dítěte, zpráva z porodnice, posouzení celkového stavu dítěte a kontrola způsobu výživy, ev. profylaxe vit. K.
 2. 14 dnů věku
  • Zahájení profylaxe vit. D, výživa, hrubé neurologické odchylky.
 3. 6 týdnů věku
  • Vývoj aktivního vzpřimování, fixování zrakem.
 4. 3 měsíce
 5. 4–5 měsíců
 6. 6 měsíců
 7. 7 a 8 měsíců
  • Sluchová zkouška, kontrola prořezávání zubů, postup vertikalizace – lezení.
 8. 10–11 měsíců
  • Jemná motorika (špetkový úchop), rozvoj řeči.
 9. 12 měsíců
  • Vývoj antropometrických údajů, samostatná chůze, řeč (dvojslabičná slova).
 10. 18 měsíců
  • Uzavírání velké fontanely, stav motoriky, chování, řeč.

Od 18 měsíců do 17 let[upravit | editovat zdroj]

 • Pokračující mentální rozvoj, vývoj řeči, růst, postup dospívání;
 • anamnéza;
 • vyšetření: růst (růstové grafy), fyzikální vyšetření, TK, smyslové funkce, vývoj řeči, sociální adaptace včetně zařazení do profesionální přípravy;
 • laboratorní vyšetření: moč chemicky, u vybraných skupin lipidogram.
 1. 3 roky
  • Ověření laterality, znalost barev na úrovni rozlišení, vyšetření smyslů, vývoj řeči a socializace.
 2. 5 let
  • Posouzení školní zralosti (test IMV-5), schopnost udržovat tělesnou čistotu, znalost barev na úrovni pojmenování, lipidogram při závažné RA.
 3. 7 let
  • Vývoj pubertálních známek, vyšetření pohybového aparátu, pátrání po vadném držení těla, vyšetření štítné žlázy, zraku, lipidogram u pozitivní RA.
 4. 9 let
  • Stejně jako v 7 letech.
 5. 11 let
  • Stejně jako v 7 letech.
 6. 13 let
  • Stejně jako v 7 letech + posouzení otázky volby povolání.
 7. 15 let
  • Závěrečné hodnocení dětského období včetně volby povolání.
 8. 17 let
  • Závěrečné zhodnocení stavu před převedením do péče PL včetně studijního či pracovního zařazení.
 9. Výstupní prohlídka
  • Převedení do péče PL.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 1. LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. Preklinická pediatrie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 187. ISBN 978-80-7262-438-6.

[zdroj?]