Dispenzární péče (pediatrie)

Z WikiSkript

Dispenzární péče je metoda terciární prevence, aktivní sledování dětí a dospívajících s chronickými nemocemi nebo ohrožených prostředím.

Epidemiologie: 10–15 % předškolních dětí a 20 % školních dětí je zařazeno do dispenzární péče PLDD.

Dispenzárních skupin je 15 a byly vytvořeny pro administrativní účely.

  • nejčastějším důvodem dispenzarizace jsou alergická onemocnění a smyslové vady;
  • PLDD koordinuje péči lékařů specialistů, dohlíží na dodržování předepsaného léčebného režimu a pomáhá vhodným školním a profesním zařazením dispenzarizovaných dětí;
  • účelem je předcházení komplikací.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona:

§ 1 Dispenzární prohlídky provádějí poskytovatelé zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pacienta, nejméně však jedenkrát ročně

§ 3 Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, se zrušuje. Byla nahrazena vyhláškou č. 39/2012 Sb. platnou od 1. 4. 2012


Seznam nemocí, u nichž se poskytuje dispenzární péče[upravit | editovat zdroj]

Vyhláška č. 39/2012 Sb. stanovuje nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře. Seznam nemocí, jejichž dispenzární péči poskytuje praktický lékař pro děti a dorost, popřípadě jiný ošetřující lékař:

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]