Dispenzární péče (pediatrie)

Z WikiSkript

Dispenzární péče je metoda terciární prevence, aktivní sledování dětí a dospívajících s chronickými nemocemi nebo ohrožených prostředím.

Epidemiologie: 10–15 % předškolních dětí a 20 % školních dětí je zařazeno do dispenzární péče PLDD.

Dispenzárních skupin je 15 a byly vytvořeny pro administrativní účely.

 • nejčastějším důvodem dispenzarizace jsou alergická onemocnění a smyslové vady;
 • PLDD koordinuje péči lékařů specialistů, dohlíží na dodržování předepsaného léčebného režimu a pomáhá vhodným školním a profesním zařazením dispenzarizovaných dětí;
 • účelem je předcházení komplikací.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona:

§ 1 Dispenzární prohlídky provádějí poskytovatelé zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pacienta, nejméně však jedenkrát ročně

§ 3 Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, se zrušuje. Byla nahrazena vyhláškou č. 39/2012 Sb. platnou od 1. 4. 2012

Dispenzární péče by měla splňovat dostupnost v těcto ohledech:

 1.  ekonomická - jak uhradit potřebnou péči
 2.  geografická - jak najít specialistu
 3.  demografická - jak ovlivní péče současné trendy
 4.  kvalita péče - jakou kvalitu péče si vybrat

Seznam nemocí, u nichž se poskytuje dispenzární péče[upravit | editovat zdroj]

Vyhláška č. 39/2012 Sb. stanovuje nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře. Seznam nemocí, jejichž dispenzární péči poskytuje praktický lékař pro děti a dorost, popřípadě jiný ošetřující lékař:

 1. Infekční a parazitární onemocnění s prokázanou infekční etiologií s chronickým průběhem, následky těchto onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 2. Lymeská borrelióza;
 3. Závažná chronická onemocnění způsobená herpetickými viry;
 4. Závažné imunodeficientní stavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 5. Vrozená asplenie, stav po splenektomii;
 6. Defekty koagulace vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 7. Závažné anémie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 8. Diabetes mellitus a další poruchy glukozové tolerance;
 9. Další závažné poruchy endokrinní soustavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 10. metabolické vady;
 11. Cystická fibrosa;
 12. Familiární hypercholesterolémie;
 13. Mentální retardace;
 14. Závažná forma dětské mozkové obrny vyžadující soustavnou rehabilitaci déle než 1 rok;
 15. Primární enuréza u dítěte nad 5 let věku;
 16. Enkopréza s chronickou obstipací;
 17. Hydrocefalus;
 18. Následky zánětlivých onemocnění centrálního nervového systému, onemocnění centrálního nervového systému s nejistou prognózou;
 19. Progredující neurologická a svalová postižení;
 20. Epilepsie;
 21. Vrozená nebo získaná postižení oka (mimo samotných refrakčních vad) vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 22. Strabismus;
 23. Vrozená nebo získaná porucha sluchu vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 24. Závažné alergie s perzistujícími klinickými příznaky kožními, očními, nosními, bronchiálními nebo gastrointestinálními a stavy po anafylaxi;
 25. Bronchopulmonální dysplázie;
 26. Stavy po chirurgické léčbě nitrohrudních procesů s následnou poruchou funkce plic;
 27. Chronická obstrukční plicní nemoc dětského věku, bronchiektázie;
 28. Idiopatické střevní záněty;
 29. Cholecystolithiasa;
 30. Vředová choroba žaludku a duodena;
 31. Stavy po operaci zažívacího traktu vyžadující dlouhodobé sledování;
 32. Střevní malabsorpce včetně celiakie;
 33. Psoriasa a další závažná kožní onemocnění vyžadující soustavnou léčbu delší než 1 rok;
 34. Lupus erytematosus;
 35. Revmatická onemocnění u dětí, systémová postižení pojivové tkáně;
 36. Nefrotický syndrom;
 37. Vrozené a získané srdeční vady s příznaky srdečního selhání nebo poruchou hemodynamiky;
 38. Závažné arytmie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 39. Stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikách;
 40. Plicní hypertenze;
 41. Kardiomyopathie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 42. Intersticiální a difuzní plicní procesy s poruchou funkce plic;
 43. Stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro syndrom dechové tísně;
 44. Astma bronchiale - závažné perzistující formy, obtížně léčitelné astma;
 45. Chronická pankreatitis vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 46. Závažná chronická onemocnění jater vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 47. Chronická pyelonefritis a glomerulonefritis a veškeré další stavy spojené s poruchou funkce ledvin nebo vážnou poruchou funkce vývodných močových cest;
 48. Stavy po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk;
 49. Vrozené anomálie a chromozómové abnormality vyžadující léčbu;
 50. Děti ohrožené sociálním prostředím, to jsou děti týrané, zneužívané a zanedbávané tj. týrané, zanedbávané a zneužívané děti.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]