Průvodce:MNV – Modul neurobehaviorálních věd (3. LF UK)

Z WikiSkript

Státnicový modul Neurobehaviorální vědy je vyučován již od čtvrtého ročníku a je zakončen v ročníku pátém státní rigorózní zkouškou.

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Garanti:

 • prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
 • prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
 • prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

Neurobehaviorální vědy I.[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Průvodce:Neurobehaviorální vědy I (3. LF UK).

Ve čtvrtém ročníku se vyučují základy neurobehaviorálních věd z pohledu základních disciplín:

 • neurologie
 • neuroradiologie
 • psychiatrie
 • psychologie
 • ORL
 • neuroanatomie
 • patologie
 • patofyziologie
 • farmakologie

Neurobehaviorální vědy II.[upravit | editovat zdroj]

V pátém ročníku kurz Neurobehaviorálních věd II. navazuje na učivo ze čtvrtého ročníku a rozšiřuje jej. Vyučují se disciplíny:

 • psychiatrie
 • psychologie
 • farmakologie
 • neurologie
 • neuroradiologie
 • nukleární medicíny
 • neurochirurgie

Délka kurzu[upravit | editovat zdroj]

Dohromady 6 týdnů.

Místa výuky kurzu[upravit | editovat zdroj]

 • Neurologie – prostory Neurologické kliniky FNKV
 • Psychiatrie – prostory Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ)
 • Neuroradiologie - prostory Radiodiagnostické kliniky FNKV
 • Psychologie, farmakologie – prostory děkanátu 3. LF
 • Neurochirurgie – prostory Neurochirurgické kliniky FNKV
 • Nukleární medicína – prostory Kliniky nukleární medicíny

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Teoretická část[upravit | editovat zdroj]

Celkem kurz obsahuje 17 seminářů a 54 praktických cvičení/stáží v pětitýdenním cyklu. Rovněž probíhá 15 přednášek, které jsou vyučovány během zimního semestru.

Semináře a praktika z neurologie a psychiatrie tvoří přibližně polovinu veškeré výuky. Jejich podrobný sylabus můžete najít na portálu Výuka.

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

Neurologie – základní neurologické vyšetřování, diagnostika syndromologická, topická, etiologická, indikace pomocných neurologických metod a použití jejich výsledků v diagnostice, základy terapie. Studenti stráví čas jak na oddělení, tak na JIP či odborných ambulancích (EEG, EMG, a další).

Psychiatrie – studentům jsou prezentováni pacienti z psychiatrické nemocnice, poté studenti navštěvují jak odborné ambulance, tak psychiatrická oddělení (psychóz, úzkostných/afektivních poruch, poruch nálady). Studenti jsou rovněž přítomni terapeutickým sezením (skupinová KBT). V samotném závěru vyšetřují pacienty (odebrání psychiatrické anamnézy) pro sestavení zápočtového chorobopisu.

Podmínky zápočtu a státní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Neurologie – účast 80 % na povinné formě výuky, vyzkoušení z neurologické propedeutiky. Toto zkoušení zahrnuje neurologické vyšetření pacienta, diagnostika syndromologická, topická, etiologická, indikace pomocných neurologických metod a použití jejich výsledků v diagnostice, základy terapie.

Neurochirurgie – účast 80 % na povinné formě výuky.

Psychiatrie – účast na 80 % povinné výuky, do které se řadí i praktika z psychologie a farmakologie. Poslední den studenti obdrží pacienta k vyšetření a sestavení jeho chorobopisu. Důraz je kladen zejména na psychiatrickou anamnézu.

Státní závěrečná rigorózní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Pokud mají studenti vše splněno, všechny zápočty z Neurobehaviorálních věd za čtvrtý i pátý ročník, mohou se hlásit k SRZK.

SRZK má oficiálně dvě části:

 1.  ústní zkoušky z lékařské psychologie
  Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Průvodce:Lékařská psychologie II. (3. LF UK).
 2.  ústní komisionelní zkouška z neurologie a psychiatrie

Pro ústní komisionelní zkoušku z neurologie a psychiatrie je potřebná zkouška z lékařské psychologie.

SRZK probíhá v budově děkanátu. Komise je složena z předsedy (neurolog nebo psychiatr, vždy užitel 3. LF) a dalších učitelů i z externích institucí.

Průběh zkoušky[upravit | editovat zdroj]

Student si losuje po jedné otázce ze tří balíčků:

 1.  Neurologie
 2.  Psychiatrie
 3.  Společná část

Otázky je možno dohledat v portálu Výuka nebo zde. Výsledná známka rovněž přihlíží k výsledku ze zkoušky lékařské psychologie.

Informace jsou aktualizovány pro ak. rok 2015/2016

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zkouškové otázky[upravit | editovat zdroj]