Průvodce:MVL – Modul oborů vnitřního lékařství (3. LF UK)

Z WikiSkript

Státnicový modul Obory vnitřního lékařství je vyučován od pátého ročníku a je zakončen v ročníku šestém státní rigorózní zkouškou. Předstupněm státnicového oboru jsou kurzy z vnitřního lékařství ve třetím a čtvrtém ročníku.

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Garanti:

 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
 • prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


3. ročník[upravit | editovat zdroj]

Předměty vnitřního lékařství:

4. ročník[upravit | editovat zdroj]

Předměty vnitřního lékařství:

5. ročník[upravit | editovat zdroj]

V pátém ročníku je kurz Vnitřní lékařství I. určený pro výuku ve státnicovém bloku.

Stáže[upravit | editovat zdroj]

Na počátku akademického roku si studenti volí 6 stáží z podoborů vnitřního lékařství dle svého zájmu (doporučuje se co možná největší diverzita). Poté v průběhu roku studenti chodí na tyto stáže s cílem posbírat minimální množství 24 podpisů. Každá stáž obsahuje 5 výukových hodin (1 výuková hodina = 90 min), v celku tedy 6x5=30 výukových hodin. Na konci každé stáže student obdrží podpis do svého archu za účast.

Základní podmínkou stáže je bílý plášť, fonendoskop, jmenovka, přezůvky a očkování proti hepatitis B.

Podobory[upravit | editovat zdroj]

 • kardiologie
 • neurologie
 • pneumologie
 • diabetologie a endokrinologie
 • gastroenterologie
 • revmatologie
 • hematologie
 • onkologie
 • gerontologie

Místa výuky[upravit | editovat zdroj]

 • I., II. a III. interní klinika FNKV
 • I. interní hematologická klinika FNKV
 • Nemocnice na Homolce
 • Nemocnice Na Františku
 • IKEM
 • Gerontologické centrum na Praze 8

Semináře[upravit | editovat zdroj]

Každé pondělí od 16h do 17:30 s doc. Bulvasem v posluchárně II. interní kliniky v pavilonu S1., přízemí.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

24 podpisů za účast.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Multiple choice test.

Další informace[upravit | editovat zdroj]

Aktualizováno pro ak. rok 2015/2016.


6. ročník[upravit | editovat zdroj]

V šestém ročníku je kurzem Vnitřní lékařství II. zakončena výuka vnitřního lékařství.

Semináře[upravit | editovat zdroj]

Před samotnými stážemi jsou zařazeny dva týdny předstátnicových seminářů k osvěžení a dovysvětlení zásadních témat. Jsou vyučovány předměty onkologie, hematologie, revmatologie, nefrologie, kardiologie, pneumologie (Na Bulovce), diabetologie a metabolismu, gastroenterologie. Semináře trvají časově přibližně od 8:30 do 15:45 a jsou povinné.

Stáže[upravit | editovat zdroj]

Studenti vykonávají stáže buď ve FNKV, smluvních nebo výjimečně nesmluvních nemocnicích. Svou volbu oznamují na studijní oddělení. Je rovněž možné využít ubytoven smluvních nemocnic s úhradou nákladů ze strany fakulty. Rovněž je možné vykonat stáž v zahraničí dle speciálních pokynů.

Na stáže nutný bílý plášť, fonendoskop, jmenovka, přezůvky a očkování proti hepatitis B.

Podmínkou samotné stáže je následující:

 • splnění prerekvizit, tj. složení všech zkoušek z 3.–5. ročníku
 • interní oddělení dle volby studenta musí disponovat akutním interním příjmem
 • student musí absolvovat 8 týdnů na interním oddělení

Náplní práce jsou různé diagnosticko-terapeutické úkony, práce podobající se práci sekundáře na oddělení, účast na ambulanci, účast na vizitách atp.

Smluvní nemocnice[upravit | editovat zdroj]

Ostrov nad Ohří, Kadaň, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Liberec, Mladá Boleslav, Mělník, Kolín, Brandýs nad Labem, Nymburk, Čáslav a Tábor

Stáže ve FNKV[upravit | editovat zdroj]

Pokud si student vybírá stáž ve FNKV, budou mu přidělena tři oddělení, na kterých se v průběhu osmi týdnů vystřídá. Jedno z těchto oddělení má formu JIP. V praxi to znamená například trávení prvních tří týdnů na lůžkovém oddělení, dalších tří na JIP, posledních dvou na ambulanci.

Výtěžnost stáže ve FNKV je daná počtem studentů zde stáž vykonávajících.

Harmonogram[upravit | editovat zdroj]

 • 1. – 2. týden cyklus seminářů
 • 3. týden samostatné studijní předměty: Etika a humanitní základy medicíny, Pracovní a praktické lékařství
 • 4. – 11. týden stáže
 • 12. týden přípravný na SRZK
 • 13. týden SRZK

Dokumenty[upravit | editovat zdroj]

Na prvním semináři student obdrží:

 • docházkový list seminářů
 • list dovedností a závěrečného hodnocení stáže (je to samostatný logbook mimo běžný logbook fakultní)
 • doprovodný dopis pro primáře nemocnic

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Udělen před ústní částí SRZK na základě potvrzené docházky z seminářového listu (aspoň 80 %) a logbooku stáží (nemusí být 100 % dovedností, absence je omluvena do 1 týdne u vedoucího výuky)

Státní rigorózní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

Studentovi je vylosován vyučující z FNKV, ke kterému se v přípravném 12. týdnu dostaví k praktické zkoušce. Zde je hlavním úkolem vyšetřit přiděleného pacienta, zapsat zjištěné do chorobopisu a provést diferenciálně diagnostickou rozvahu včetně návrhu terapie.

Teoretická část[upravit | editovat zdroj]

Skládá se z písemného multiple-choice testu a orální rigorózní zkoušky. K orální zkoušce je možné přistoupit po splnění všech ostatních povinností.

U orální zkoušky student losuje jeden z 85 kvintapletů, tj. student musí před komisí (většinou tříčlennou) zodpovědět pět otázek. Přibližná délka trvání je 45 min–1 hodina. Důraz je kladen na základní informace a praktické znalosti.

Další informace[upravit | editovat zdroj]

Aktualizováno pro ak. rok 2015/2016.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zkouškové otázky[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • Klener Pavel et al. – Vnitřní lékařství
 • Češka Richard – Interna
 • Bureš Jan et al. – Vnitřní lékařství
 • Murray Longmore, Ian Wilkinson, Andrew Baldwin, and Elizabeth Wallin – Oxford Handbook of Clinical Medicine