Portál:Otázky ke státní zkoušce z interny (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z interny (3. LF UK, VL)!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované zkouškové otázky z interny (3. LF UK, VL)

3. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Přístup k nemocnému s bolestí břicha
  Dušnost
  Fyzikální vyšetření srdce, plic a cév
  Akutní selhání ledvin
  Diabetická noha
 2. Základní schéma rozhovoru s nemocným
  Popis EKG křivky
  Maligní lymfomy
  Chronické selhání ledvin
  Dieta při onemocnění žlučníku, žlučových cest a pankreatu
 3. Anamnéza u endokrinních chorob
  Vyšetření hlavy
  Dna
  EKG diagnostika ischemie a infarktu myokardu
  Léčba respirační acidózy a alkalózy
 4. Vyšetření kůže a sliznic
  Vyšetřovací metody v hepatologii
  EKG diagnostika poruch srdečního rytmu
  Aplastická anémie, dif. dg. pancytopenie
  Zásady antibiotické léčby
 5. Anamnéza u nemocí ledvin a močových cest
  Vyšetřovací metody v pneumologii
  Nádory plic a průdušek
  Hodnocení funkce levé komory, dysfunkce levé komory
  Léčba hyperkalémie a hypokalémie
 6. Kašel
  Otrava bojovými chemickými látkami
  Akutní srdeční selhání
  Levostranná srdeční nedostatečnost
  Hemoterapie
 7. Anamnéza u chorob gastrointestinálního traktu
  Funkční vyšetření plic
  Plicní edém kardiální a nekardiální
  Jaterní selhání
  Léčba rychle progredující GN
 8. Fyzikální vyšetření břicha
  Nemoc z ozáření
  Degenerativní kloubní onemocnění - Osteoartróza
  Selhání nadledvin
  Kardiogenní šok
 9. Anamnéza u chorob pohybového aparátu a páteře
  Šok
  Chronická hepatitida
  Akutní selhání nadledvin
  Léčba hyperhydratace a retence tekutin
 10. Anamnéza u krevních chorob
  Vyšetřovací metody v nefrologii
  Jaterní cirhóza
  Dif. dg. šokových stavů
  Léčba tuberkulózy
 11. Anamnéza u plicních chorob
  Dif. dg. poruch vědomí
  Cholelitiáza a její komplikace
  Léčba šokových stavů
  Léčba akutního selhání ledvin
 12. Uzlinový syndrom
  Chronické srdeční selhání – etiologie, patofyziologie
  Vaskulitidy
  Akutní pankreatitida – etiologie a diagnostika
  Léčba nefrolitiázy
 13. Fluidothorax
  Chronické srdeční selhání – diagnostika
  Demence
  Thyreotoxická krize
  Léčba anémií
 14. Pneumothorax
  Chronické srdeční selhání – léčba
  Plicní mykozy a parazitární onemocnění plic
  Hypothyreoidální koma
  Léčba akutní a chronické pyelonefritidy
 15. Hodnocení skiagramu hrudníku
  Systémová arteriální hypertenze – primární (esenciální)
  Mozkové cévní příhody
  Astma bronchiale
  Léčba metabolické acidózy a alkalózy
 16. Anamnéza u jaterních chorob
  Vyšetření sputa
  Maligní lymfomy
  Komplikace ulcerozní kolitidy
  Léčba sekundární hypertenze
 17. Fyzikální vyšetření jater, žlučníku, sleziny
  Hemoptýza
  Hemolytické anémie
  Quinkeho edem, Anafylaktický šok
  Hypertenzní krize
 18. Léčba esenciální arteriální hypertenze
  Vyšetřovací metody u tuberkulózy
  Klasifikace anémií
  Úrazy elektrickým proudem a kontuze srdce
  Chronická obstrukční plicní nemoc
 19. Anamnéza u plicních onemocnění
  Synkopa
  Polycytemia vera a esenciální trombocytémie
  Léčba diuretiky a jejich dělení
  Acidóza (Respirační acidóza,Metabolická acidóza)
 20. Zásady resuscitace
  Defekt septa síní
  Akutní leuklemie lymfatická, myeloidní
  Mozkové cévní příhody
  Léčba nefrotického syndromu
 21. Bronchoskopie, thorakoskopie, mediastinoskopie
  Jaterní steatóza a steatohepatitida
  Chronická lymfocytární leukemie
  Revmatické mitrální vady (stenóza, insuficience)
  Asthma bronchiale
 22. Parenterální a enterální výživa
  Aortální stenóza
  Perniciosní anemie
  Krvácení z jícnových varixů
  Léčba dehydratace
 23. Aortální insuficience
  Proteinurie a její dif. dg.
  Primární myelofibróza
  Alkalóza
  Pneumonie
 24. Mitrální insuficience
  Základní laboratorní vyšetření
  Chronická myeloidní leukemie
  Sepse
  Léčba tumorů ledvin a močových cest
 25. Infekční endokarditida
  Portální hypertenze
  Systémový lupus erythematodes
  Nefrotický syndrom
  Léčba myelomu
 26. Anamnéza pracovní a sociální
  Ateroskleróza
  Systémová onemocnění pojiva – přehled
  Tubulointersticiální nefritis
  Nádory štítné žlázy
 27. Anamnéza rodinná a sociální
  Stabilní angina pectoris
  Seronegativní spondartritidy
  Nádory žaludku
  Léčba ischemické choroby dolních končetin
 28. Odběr anamnézy
  Akutní koronární syndromy
  Trombocytopenie, Trombocytopatie
  Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIK)
  Léčba revmatoidní artritidy
 29. Nestabilní angina pectoris
  Poruchy metabolismu kalia
  Myelom
  AIDS
  Terapie akutní a chronické pankreatidy
 30. Anamnéza a symptomatologie u chorob ledvin a močových cest
  Hyperparatyreóza
  Tuberkulóza plic
  Infarkt myokardu – definice, etiopatogeneza a diagnostika
  Hodgkinův lymfom
 31. Infarkt myokardu bez elevací ST
  Addisonova choroba
  Mimoplicní tuberkulosa
  Respirační insuficience
  Léčba akutních leukémií
 32. Infarkt myokardu s elevacemi ST
  Cushingův syndrom a Cushingova nemoc
  Borelióza
  Trombóza a embolie tepen dolních končetin
  Diagnostika a terapie nespecifických střevních zánětů
 33. Komplikace infarktu myokardu
  Zásady diagnostiky zhoubných nádorů
  Kardiomyopatie
  Trombembolická nemoc
  Hypertyreóza
 34. Léčba infarktu myokardu
  Biologické bojové látky: antrax, mor, neštovice
  Divertikulární choroba tlustého střeva
  Kardiogenní šok
  Léčba diabetes mellitus 1.typu
 35. Dilatační kardiomyopatie
  Primární nekrotizující vaskulitidy
  Nádory tlustého střeva
  Idiopathické intersticiální pneumonie
  Léčba diabetes mellitus 2.typu
 36. Sestavení a náležitosti chorobopisu
  Diabetes mellitus 1. typu
  Sarkoidóza
  Hypertrofická kardiomyopatie
  Léčba cholelithiázy
 37. Restriktivní kardiomyopatie, konstriktivní perikarditida
  Connův syndrom
  Hyperlipoproteinémie
  Otrava etylalkoholem a metylalkoholem
  Nádory jícnu
 38. Perikardiální výpotek, tamponáda srdeční
  Polycystóza ledvin
  Léčba hypotyreózy
  Transplantace orgánů, umělé orgány
  Léčba systémových chorob pojiva
 39. Akutní perikarditida
  Akromegalie
  Urolithiáza
  A-V blok II. - a III. stupně
  Léčba hypertyreózy
 40. Hirsutismus
  OGTT
  Akutní myokarditida
  Hemoragický šok
  Léčba dny a dnavého záchvatu
 41. Splenomegalie
  Aneurysma hrudní aorty
  Karcinom pankreatu
  Dehydratace a hyperhydratace
  Antikoagulační a antiagregační léčba
 42. Plicní embolie
  Komplikace nefrotického syndromu
  Nádory ledvin a močových cest
  Hyperkalcémie a hypokalcémie
  Léčba otravy psychofarmaky
 43. Diagnostika a léčba plicní embolie
  Způsob aplikace léků
  Hemofilie
  Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba
  Léčba osteoporózy a osteomalacie
 44. Vyšetření lymfatických cév dolních končetin
  Dif. dg. hematurie
  Kognitivní poruchy
  Tromboembolická plicní hypertenze
  Léčba otravy metylalkoholem
 45. Základy hemokoagulačního vyšetření
  Parkinsonova choroba
  Chronická obstrukční plicní nemoc
  Hluboká žilní tromboza
  Léčba akutní glomerulonefritidy
 46. Endoskopie v gastroenterologii
  Nádory žlučníku a žlučových cest
  Trombembolická nemoc
  Akutní respirační insuficience a zásady oxygenoterapie
  Otrava houbami
 47. Vyšetření kožních adnex
  Diferenciální diagnostika ikteru
  Antitrombotická léčba akutních stavů (trombolytika, antikoagulancia, antiagregancia)
  Komplikace žaludečního a duodenálního vředu
  Léčba otravy CO
 48. Krvácení do gastrointestinální trubice
  Nádory hypofýzy
  Chronické glomerulonefritidy
  Ambulantní dlouhodobá antitrombotická léčba (antikoagulancia, antiagregancia)
  Léčba otravy organofosfáty
 49. Poruchy defekace
  Vyšetření u chronické pankreatitidy
  Ankylozující spondylitida- Bechtěrevova choroba
  Náhlá smrt
  Léčba chronické glomerulonefritidy
 50. Transfuze krve - dokumentace, postup, komplikace
  Diabetes mellitus 2. typu
  Jaterní kóma
  Anurie
  Kardiopulmonální resuscitace
 51. Zácpa
  Struma
  Fibrilace komor
  Pneumothorax
  Léčba hyper- a hypotermie
 52. Vyšetření per rectum
  Bradykardie, asystolie
  Poškození teplem a chladem
  Rychle progredující glomerulonefritidy
  Obezita – patogeneze, diagnostika a léčba
 53. Základní fyzikální vyšetřovací metody
  Hlavní příznaky onemocnění jícnu
  Alimentární intoxikace a toxiinfekce
  Elektromechanická disociace
  Léčba chronického selhání ledvin
 54. Komorové arytmie
  Intersticiální nefritidy
  Otravy pervitinem a heroinem
  Dráždivý tračník
  Ascites a jeho léčba
 55. Uzlinový syndrom
  Hiátové kýly
  Hypovitaminózy
  Léčba diabetes insipidus
  Supraventrikulární arytmie
 56. Fyzikální nálezy u emfyzému plic
  Malnutrice a její dělení
  Céliakie
  Fibrilace a flutter síní
  Akutní glomerulonefritidy
 57. Výplach žaludku
  Biliární dyskineze
  Karcinoid, Feochromocytom
  Syndrom chorého sinu (sick sinus syndrom)
  Léčba jaterního komatu
 58. Otevřená Botallova dučej
  Diagnostika nemocí žlučového ústrojí
  Onemocnění příštitných tělísek
  Syndrom preexcitace
  Léčba zácpy
 59. Příprava před endoskopickým vyšetřením trávicí trubice
  Poruchy síňokomorového a nitrokomorového převodu vzruchů
  Krvácivé stavy z cévních příčin
  Nemoci kůry nadledvin
  Trombolytická léčba
 60. RTG metody vyšetření trávicí trubice
  Diferenciální diagnostika dušnosti
  Megaloblastové anémie
  Léčba žaludečního a duodenálního vředu
  Akutní uzávěr tepen dolních končetin
 61. Laparoskopie
  Diferenciální diagnostika bolestí na hrudníku
  Mukoviscidóza
  Primární a sekundární hyperaldosteronismus
  Léčba zánětlivých revmatických chorob
 62. Vyšetření stolice
  Nefarmakologická léčba srdečních arytmií
  Záněty plic
  Onemocnění hypofýzy
  Léčba hemofilie
 63. Vyšetření tlustého střeva
  Mozková cévní příhoda
  Vrozené poruchy metabolismu sacharidů
  Bronchiektázie
  Léčebný postup u nemocných v šoku
 64. Vyšetření močového sedimentu
  Amyloidóza
  Hemochromatóza a hemosideróza
  Plicní absces a pleurální empyém
  Transitorní ischemická ataka
 65. Vyšetření tenkého střeva
  Diagnostická a terapeutická endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
  Otrava organofosfáty
  Porfyrie
  Ischemická choroba dolních končetin
 66. Ultrazvukové vyšetření břicha
  Polyurie
  Hypoglykemické stavy a hypoglykemické koma
  Osteoporóza a osteomalacie
  Kritická ischemie dolní končetiny
 67. Příznaky meningeálního dráždění
  Prekancerozní stavy v gastroenterologii a jejich dispenzarizace
  Pneumokoniózy
  Léčba ischemické choroby dolních končetin
  Léčba chronické pankreatitidy
 68. Anamnéza u onemocnění pankreatu
  Závratě
  Alergie a typy alergických reakcí
  Refluxní nemoc jícnu
  Flebotromboza a tromboflebitida
 69. Nádory jater
  Otrava CO
  Nádory pleury
  Diagnostika a léčba hluboké žilní trombózy
  Léčba krvácení z jícnových varixů
 70. Nauzea a zvracení
  Nechutenství a hubnutí
  Onemocnění mediastina
  Poruchy tubulárních transportních mechanismů
  Rizikové faktory aterosklerozy
 71. Patologické nálezy při fyzikálním vyšetření plic a jejich diferenciálně diagnostický význam
  Mimokloubní revmatismus (Revmatismus měkkých tkání)
  Interní choroby v těhotenství
  Toxické poškození jater
  Hodnocení srdeční funkce a hemodynamiky
 72. Hlavní rysy plicní kondenzace při fyzikálním vyšetření
  Chronické poškození organismu alkoholem
  Pravostranné srdeční selhání
  Hemokoagulační vyšetření
  Léčba bronchiektázií
 73. Scintigrafie plic
  Funkční vyšetření ledvin
  Endokrinní nádory GIT
  Poškození organismu elektrickým proudem
  Plicní hypertenze
 74. Výplach žaludku
  Utopení
  Komplikace jaterní cirhózy
  Pseudomembranózní kolitida - etiopatogeneze, terapie
  Vrozené srdeční vady v dospělosti
 75. Cílové hodnoty plasmatických lipidů
  Vyšetření kůže a sliznic
  Polypy a polypozy tlustého střeva
  Stavy po infarktu myokardu – pokyny pro ambulantní praxi
  Léčba jaterní cirhózy
 76. Vyšetření pankreatické sekrece
  Bolesti v zádech
  Nádory srdce
  Mentální anorexie
  Léčba akutní tracheobronchitidy
 77. Chronické komplikace diabetes mellitus
  Žízeň
  Nehodgkinské lymfomy
  Akutní intersticiální nefritidy
  Traumata srdce a velkých cév
 78. Koarktace aorty
  Astma bronchiale
  Mukoviscidózy
  Myelodysplastický syndrom
  Léčba hyperglykemického komatu
 79. Laboratorní vyšetření v hepatologii
  Kanylace centrálních žil
  Akutní komplikace diabetes mellitus
  Cor pulmonale
  Léčba akutní a chronické bronchitidy
 80. Bolesti v epigastriu
  Základní neurologické vyšetření
  Syndrom diabetické nohy
  Pohlavně přenášené choroby
  Nekardiální operace u kardiaků (příprava, perioperační zajištění)
 81. Změny frekvence a kvality močení
  Hematemeze –dif. dg.
  Vyšetřovací metody v endokrinologii
  Sekundární diabetes mellitus
  Krvácivé komplikace léčby srdečních chorob
 82. Antitrombotika
  Vyšetřovací metody v revmatologii
  Borelióza
  Obezita a její důsledky
  Léčba nemoci z ozáření
 83. Zobrazovací metody vyšetření tlustého střeva
  Lymfedém
  Krvácivé stavy
  Betablokátory
  Terapie průjmu
 84. Hypolipidemika
  Pleurální syndrom
  Akutní virové hepatitidy
  Sideropenické anemie
  Diagnostický postup při horečce neznámého původu
 85. Dolní dyspeptický syndrom
  Typy bolestí, léčba bolesti
  Uštknutí hadem
  Hemoterapie
  Vyšetřovací postupy při onemocnění tepen a žil

Aktualizováno pro ak. rok 2015/2016