Portál:Otázky ke státní zkoušce z interny (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z interny (3. LF UK, VL)!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované zkouškové otázky z interny (3. LF UK, VL)

3. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Myokarditidy
  Hyperglykemické koma ketoacidotické. Laktátová acidóza a laktacidotické kóma
  Přístup k nemocnému s hematurií
 2. Plicní hypertenze. Cor pulmonale
  Hyperglykemické hyperosmolární kóma bez ketoacidózy
  Přístup k nemocnému s proteinurií
 3. Kardiomyopatie
  Hypoglykémie a hypoglykemické kóma. Insulinom.
  Přístup k nemocnému s chronickým onemocněním ledvin (CKD – chronic kidney disease)
 4. Aneurysma aorty
  Perorální antidiabetika
  Přístup k nemocnému s akutním onemocněním ledvin (AKI – acute kidney injury)
 5. Chronický perikardiální výpotek. Konstriktivní perikarditida
  Inzulíny
  Přístup k nemocnému s infekcí močových cest
 6. Aortální vady
  Sepse
  Přístup k nemocnému v pravidelném dialyzačním léčení s akutními interními stavy
 7. Supraventrikulární arytmie
  Anurie a polyurie
  Přístup k pacientovi s dlouhodobou poruchou stavu výživy
 8. Defekt septa síní aj. vrozené srdeční vady v dospělosti
  Léčba bolesti
  Přístup k nemocnému s malabsorpčním syndromem
 9. Akutní infarkt myokardu
  Akutní stavy při pobytu v přírodě: otrava houbami, uštknutí hadem, alergie, úpal/úžeh, zasažení bleskem
  Přístup k nemocnému s poruchou polykání
 10. Ischemická choroba dolních končetin
  Metabolická acidóza a metabolická alkalóza
  Přístup k nemocnému s pyrózou
 11. Povrchové a hluboké žilní záněty
  Respirační acidóza a respirační alkalóza
  Přístup k nemocnému se zvracením
 12. Glomerulonefritidy (GN)
  Akutní srdeční selhání
  Přístup k nemocnému se zácpou
 13. Tubulointersticiální nefritidy (TIN)
  Komorové arytmie
  Přístup k nemocnému s průjmem
 14. Onemocnění ledvin u diabetiků
  Disekce a transsekce aorty
  Přístup k nemocnému melénou a enterorhagií
 15. Chronické onemocnění ledvin (CKD), progrese CKD, uremický syndrom
  Plicní embolie
  Přístup k nemocnému s ascitem
 16. Ateroskleróza
  Plicní edém
  Přístup k nemocnému s ikterem
 17. Onemocnění ledvin cévní etiologie (aterosklerotické postižení, stenóza renální tepny, renální vaskulitidy)
  Akutní perikarditida. Tamponáda srdeční
  Přístup k nemocnému s hubnutím
 18. Nádory ledvin a močových cest
  Akutní koronární syndromy
  Přístup k pacientovi s ileosním stavem
 19. CHOPN
  Akutní dnavý záchvat. Hyperurikémie a dna
  Přístup k pacientovi s chronickým srdečním selháním
 20. Asthma bronchiale
  Thyreotoxická krize
  Přístup k pacientovi s arteriální hypertenzí
 21. Intersticiální plicní procesy
  Nežádoucí účinky léků v kardiologii
  Přístup k pacientovi se zvětšením štítné žlázy
 22. Sarkoidóza
  Intoxikace etylalkoholem a methylalkoholem. Intoxikace drogami (pervitin, heroin, marihuana)
  Přístup k nemocnému s nepravidelnou srdeční akcí
 23. Pneumonie
  Hyperkalémie a hypokalémie
  Přístup k nemocnému s diabetem z hlediska rizika kardiovaskulárních onemocnění
 24. Tuberkulóza plic. Mimoplicní Tbc.
  Hyponatrémie a hypernatrémie
  Vyšetřovací metody u kardiaků a jejich indikace
 25. Zobrazovací metody v pneumologii
  Otrava organofosfáty. Bojové chemické látky
  Přístup k nemocnému po synkopě
 26. Onemocnění pleury a mediastina
  Hypokalcémie a hyperkalcémie
  Přístup k nemocnému s vysokým kardiovaskulárním rizikem (primární prevence)
 27. Normocytární anémie
  Stresové omráčení myokardu (Tako – Tsubo syndrom)
  Přístup k pacientovi s metabolickými jaterními poruchami
 28. Makrocytární anémie
  Prodloužení interval QT nebo QRS nebo PQ
  Přístup k pacientovi s gynekomastií a s hirsutismem
 29. Trombotické mikroangiopatie
  Akutní komplikace infarktu myokardu
  Přístup k pacientovi náhodně zjištěným nádorem nadledvin
 30. Aplastická anémie a diferenciální dg. pancytopenie
  Kardiogenní šok
  Přístup k nemocnému s intoxikací (perorální, respirační, p.e.)
 31. Imunitní trombocytopenie (ITP)
  Diferenciální diagnostika šokových stavů
  Chronické komplikace diabetu
 32. Akutní leukémie (AML a ALL)
  Infekční endokarditida
  Přístup k pacientovi s bolestmi zad
 33. Chronická myeloidní leukémie (CML)
  Náhlá smrt
  Přístup k nemocnému se subfebriliemi a s horečkou nejasného původu
 34. Primární myelofibróza (PMF), Pravá polycytémie (Polycythaemia vera)
  Kritická končetinová ischémie
  Přístup k pacientovi v urémii
 35. Esenciální trombocytémie (ET)
  Žilní trombóza
  Přístup k pacientovi s porušenou funkcí ledvin z pohledu zobrazovacích metod
 36. Hodgkinův lymfom
  Nutriční podpora
  Přístup k pacientovi s poruchou vědomí
 37. Agresivní a indolentní nehodgkinské lymfomy
  Betablokátory. Diuretika. Vasodilatancia
  Přístup k pacientovi s náhodně zjištěným nádorem hypofýzy
 38. MGUS a mnohočetný myelom
  Diagnostická srdeční katetrizace. Hemodynamika
  Přístup k pacientovi se syndromem diabetické nohy. Prevence syndromu diabetické nohy
 39. Hemofilie a von Willebrandova choroba
  Akutní stavy v souvislosti s feochromocytomem a karcinoidem
  Přístup k nemocnému s poruchami srdečního rytmu
 40. Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
  Akutní adrenální insuficience, Addisonská krize
  Přístup k nemocnému s umělou srdeční chlopní
 41. Trombóza a trombofilie
  Akutní pankreatitida
  Přístup k nemocnému s nově zjištěnou dysfunkcí levé komory srdeční
 42. Degenerativní kloubní onemocnění
  Antitrombotika, antikoagulancia, antiagregancia, trombolytika
  Stimulační a supresní testy v endokrinologii
 43. Dermatomyositis a sklerodermie
  Základní principy nutriční podpory
  Přístup k nemocnému s akutní bolestí na hrudi
 44. Vaskulitidy
  Zásady antibiotické terapie
  Přístup k nemocnému chronickými bolestmi na hrudi
 45. Nádorová a nenádorová onemocnění jícnu
  Exacerbace CHOPN a průduškového astmatu
  Přístup k nemocnému s palpitacemi
 46. Nádory tlustého střeva a konečníku
  Transfuzní přípravky a krevní deriváty, indikace k jejich podání a komplikace
  Přístup k nemocnému s dušností a RTG zjištěnému zastření na plicích
 47. Nádory žlučových cest a pankreatu
  Diagnostická a terapeutická bronchoskopie
  Přístup k nemocnému s otoky dolních končetin
 48. Žaludeční a duodenální vřed
  Hyperkalcémie a hyperkalcemická krize
  Přístup k nemocnému po infarktu myokardu
 49. Nespecifické střevní záněty
  Základní skupiny léků v protinádorové imunoterapii
  Přístup k nemocnému s pravostranným srdečním selháním či anasarkou
 50. Akutní a chronické hepatitidy
  Základní skupiny léků v protinádorové biologické terapii
  Přístup ke kardiakovi před nekardiální operací
 51. Jaterní cirhóza
  Diabetická dieta
  Přístup k nemocnému s bolestí jedné končetiny
 52. Chronická pankreatitida
  Dehydratace a hyperhydratace , otoky
  Přístup k pacientovi s lymfocytózou
 53. Onemocnění hypotalamu
  Tranzitorní ischemická ataka
  Přístup k nemocnému s chronickým poškozením alkoholem
 54. Hyperprolaktinémie a prolaktinom
  Mitrální vady
  Přístup k pacientovi s čerstvě nalezenou hyperglykémií
 55. Cushingova choroba a Cushingův syndrom
  Nežádoucí účinky antidiabetik
  Přístup k pacientovi s cyanózou
 56. Addisonova choroba
  Systémové embolizace
  Příprava pacienta do programu náhrady funkce ledvin (RRT - renal replacement therapy).
     Principy + základní postupy dialyzační léčby. Principy + příprava pac. na transplantaci
  
 57. Hypopituitarismus a diabetes insipidus
  Základní skupiny léků v protinádorové chemoterapii
  Vztahy mezi onemocněními srdce a onemocněními mozku
 58. Hypertyreóza a hypotyreóza
  Fibrilace síní
  Přístup k pacientce s gestačním diabetem
 59. Feochromocytom. Primární hyperaldosteronismus
  Principy a prostředky protinádorové biologické terapie
  Přístup k pacientovi s vertigem
 60. Hyperlipidémie
  Léčba kortikoidy
  Přístup k pacientovi s hepatomegalií a splenomegalií
 61. Hypogonadismus u mužů a u žen. Hyperandrogenní stavy u žen
  Akutní alergické stavy
  Přístup k pacientovi s pleurálním výpotkem
 62. Diabetes mellitus 1. typu
  Kardiostimulace, defibrilace
  Paraneoplastické symptomy
 63. Specifické typy diabetu – pankreatické a endokrinní. Dědičné typy diabetu
  Selhání jater
  Interní předoperační vyšetření
 64. Chronická lymfocytární leukémie
  Hypolipidemika
  Dieta při onemocněních jater, žlučových cest a pankreatu

Aktualizováno na otázky platné od ak. roku 2017/2018