Portál:Otázky ke státní zkoušce z interny (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z interny (3. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované zkouškové otázky z interny (3. LF UK, VL)

3. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah

{{Abc | styl=decimal |

Myokarditidy
Hyperglykemické koma ketoacidotické. Laktátová acidóza a laktacidotické kóma.
Přístup k nemocnému s hematurií

|

Plicní hypertenze. Cor pulmonale
Hyperglykemické hyperosmolární kóma bez ketoacidózy
Přístup k nemocnému s proteinurií

|

Kardiomyopatie
Hypoglykémie a hypoglykemické kóma. Insulinom.
Přístup k nemocnému s chronickým onemocněním ledvin (CKD – chronic kidney disease)

|

Aneurysma aorty
Perorální antidiabetika
Přístup k nemocnému s akutním onemocněním ledvin (AKI – acute kidney injury)

|

Chronický perikardiální výpotek. Konstriktivní perikarditida
Inzulíny
Přístup k nemocnému s infekcí močových cest

|

Aortální vady
Sepse
Přístup k nemocnému v pravidelném dialyzačním léčení s akutními interními stavy

|

Supraventrikulární arytmie
Anurie a polyurie
Přístup k pacientovi s dlouhodobou poruchou stavu výživy

|

Defekt septa síní aj. vrozené srdeční vady v dospělosti
Léčba bolesti
Přístup k nemocnému s malabsorpčním syndromem

|

Akutní infarkt myokardu
Akutní stavy při pobytu v přírodě: otrava houbami, uštknutí hadem, alergie, úpal/úžeh, zasažení bleskem
Přístup k nemocnému s poruchou polykání

|

Ischemická choroba dolních končetin
Metabolická acidóza a metabolická alkalóza
Přístup k nemocnému s pyrózou

|

Povrchové a hluboké žilní záněty
Respirační acidóza a respirační alkalóza
Přístup k nemocnému se zvracením

| 

Glomerulonefritidy (GN)
Akutní srdeční selhání
Přístup k nemocnému se zácpou

|

Tubulointersticiální nefritidy (TIN)
Komorové arytmie
Přístup k nemocnému s průjmem

|

Onemocnění ledvin u diabetiků
Disekce a transsekce aorty
Přístup k nemocnému melénou a enterorhagií

|

Chronické onemocnění ledvin (CKD), progrese CKD, uremický syndrom
Plicní embolie
Přístup k nemocnému s ascitem

|

Ateroskleróza
Plicní edém
Přístup k nemocnému s ikterem

|

Onemocnění ledvin cévní etiologie (aterosklerotické postižení, stenóza renální tepny, renální vaskulitidy)
Akutní perikarditida. Tamponáda srdeční
Přístup k nemocnému s hubnutím

|

Nádory ledvin a močových cest
Akutní koronární syndromy
Přístup k pacientovi s ileosním stavem

|

Sekundární hypertenze
Základní skupiny léků v protinádorové chemoterapii
Přístup k nemocnému s bolestmi břicha

|

CHOPN
Akutní dnavý záchvat. Hyperurikémie a dna
Přístup k pacientovi s chronickým srdečním selháním

|

Asthma bronchiale
Thyreotoxická krize
Přístup k pacientovi s arteriální hypertenzí

|

Intersticiální plicní procesy
Nežádoucí účinky léků v kardiologii
  • část Kardiofarmakologie
Přístup k pacientovi se zvětšením štítné žlázy

|

Sarkoidóza
Intoxikace etylalkoholem a methylalkoholem. :Intoxikace drogami (pervitin, heroin, marihuana)
Přístup k nemocnému s nepravidelnou srdeční akcí

| 

Bronchogenní karcinom
Hypertenzní krize
Přístup k pacientovi s [[uzlinovým syndromem))

|

Pneumonie
Hyperkalémie a hypokalémie
Přístup k nemocnému s diabetem z hlediska rizika kardiovaskulárních onemocnění

|

Tuberkulóza plic. Mimoplicní Tbc.
Hyponatrémie a hypernatrémie
Vyšetřovací metody u kardiaků a jejich indikace
  • část Diagnostické a terapeutické metody v kardiologii

|

Zobrazovací metody v pneumologii
  • část Vyšetřovací a terapeutické metody
Otrava organofosfáty. Bojové chemické látky
Přístup k nemocnému po synkopě

|

Onemocnění pleury a mediastina
Hypokalcémie a hyperkalcémie
Přístup k nemocnému s vysokým kardiovaskulárním rizikem (primární prevence)

|

Mikrocytární anémie
Katetrizační a kardiochirurgická léčba srdečních chorob
Přístup k pacientovi s neutropenií a neutrofilií

|

Normocytární anémie
Stresové omráčení myokardu (Tako – Tsubo syndrom)
Přístup k pacientovi s metabolickými jaterními poruchami

|

Makrocytární anémie
Prodloužení interval QT nebo QRS nebo PQ
Přístup k pacientovi s gynekomastií a s hirsutismem

|

Trombotické mikroangiopatie
Akutní komplikace infarktu myokardu
Přístup k pacientovi náhodně zjištěným nádorem nadledvin

|

Aplastická anémie a diferenciální dg. pancytopenie
Kardiogenní šok
Přístup k nemocnému s intoxikací (perorální, respirační, p.e.)

|

Imunitní trombocytopenie (ITP)
Diferenciální diagnostika šokových stavů
Chronické komplikace diabetu

|

Akutní leukémie (AML a ALL)
[Infekční endokarditida]]
Přístup k pacientovi s bolestmi zad

| 

Chronická myeloidní leukémie (CML)
Náhlá smrt
Přístup k nemocnému se subfebriliemi a s horečkou nejasného původu

|

Primární myelofibróza (PMF), Pravá polycytémie (Polycythaemia vera)
Kritická končetinová ischémie
Přístup k pacientovi v urémii

|

Esenciální trombocytémie (ET)
Žilní trombóza
Přístup k pacientovi s porušenou funkcí ledvin z pohledu zobrazovacích metod

|

Hodgkinův lymfom
Nutriční podpora
Přístup k pacientovi s poruchou vědomí

|

Agresivní a indolentní nehodgkinské lymfomy
Betablokátory. Diuretika. Vasodilatancia.
Přístup k pacientovi s náhodně zjištěným nádorem hypofýzy

|

MGUS a mnohočetný myelom
Diagnostická srdeční katetrizace. Hemodynamika
Přístup k pacientovi se syndromem diabetické nohy. Prevence syndromu diabetické nohy

|

Hemofilie a von Willebrandova choroba
Akutní stavy v souvislosti s feochromocytomem a karcinoidem
Přístup k nemocnému s poruchami srdečního rytmu

|

Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
Akutní adrenální insuficience, Addisonská krize
Přístup k nemocnému s umělou srdeční chlopní

|

Trombóza a trombofilie
Akutní pankreatitida
Přístup k nemocnému s nově zjištěnou dysfunkcí levé komory srdeční

|

Degenerativní kloubní onemocnění
Antitrombotika, antikoagulancia, antiagregancia, trombolytika
Stimulační a supresní testy v endokrinologii

|

Zánětlivá kloubní onemocnění
Transplantace orgánů – základní principy a příprava pacienta na transplantaci
Přístup k nemocnému s chronickou dušností

|

Lupus erythematodes
Imunosupresiva
Přístup k nemocnému s akutní dušností

| 

Dermatomyositis a sklerodermie
Základní principy nutriční podpory
Přístup k nemocnému s akutní bolestí na hrudi

|

Vaskulitidy
Zásady antibiotické terapie
Přístup k nemocnému chronickými bolestmi na hrudi

|

Nádorová a nenádorová onemocnění jícnu
Exacerbace CHOPN a průduškového astmatu
Přístup k nemocnému s [[Palpitace|palpitacemi]

|

Nádory žaludku a tenkého střeva
Pneumothorax
Přístup k nemocnému s náhodně zjištěným patologickým EKG

|

Nádory tlustého střeva a konečníku
Transfuzní přípravky a krevní deriváty, indikace k jejich podání a komplikace
Přístup k nemocnému s dušností a RTG zjištěnému zastření na plicích

|

Nádory jater
Akutní respirační insuficience
Přístup k nemocnému se šelestem na srdci

|

Nádory žlučových cest a pankreatu
Diagnostická a terapeutická bronchoskopie
Přístup k nemocnému s otoky dolních končetin

|

Diabetes mellitus 2. typu
Léčba exacerbace CHOPN a léčba průduškového astmatu
Přístup k pacientovi s cévní mozkovou příhodou

|

Žaludeční a duodenální vřed
Hyperkalcémie a hyperkalcemická krize
Přístup k nemocnému po infarktu myokardu

|

Nespecifické střevní záněty
Základní skupiny léků v protinádorové imunoterapii
[[Srdeční selhání|Přístup k nemocnému s pravostranným srdečním selháním či anasarkou]

|

Akutní a chronické hepatitidy
Základní skupiny léků v protinádorové biologické terapii
Přístup ke kardiakovi před nekardiální operací

|

Jaterní cirhóza
Diabetická dieta
Přístup k nemocnému s bolestí jedné končetiny

| 

Wilsonova choroba a hemochromatóza
Angina pectoris. Němá ischemie myokardu. Zátěžové testy
Přístup k nemocnému s krvácením do GIT

|

Chronická pankreatitida
Dehydratace a hyperhydratace, otoky
Přístup k pacientovi s lymfocytózou

|

Onemocnění hypotalamu
Tranzitorní ischemická ataka
Přístup k nemocnému s chronickým poškozením alkoholem

|

Hyperprolaktinémie a prolaktinom
Mitrální vady
Přístup k pacientovi s čerstvě nalezenou hyperglykémií

|

Akromegalie a gigantismus
Hypertenzní krize
Přístup k nemocným seniorům. Křehký pacient

|

Cushingova choroba a Cushingův syndrom
Nežádoucí účinky antidiabetik
Přístup k pacientovi s cyanózou

|

Addisonova choroba
Systémové embolizace
Příprava pacienta do programu náhrady funkce ledvin (RRT - renal replacement therapy).
  • Principy + základní postupy dialyzační léčby. Principy + příprava pac. na transplantaci

|

Hypopituitarismus a diabetes insipidus
Základní skupiny léků v protinádorové chemoterapii
Vztahy mezi onemocněními srdce a onemocněními mozku

|

Hypertyreóza a hypotyreóza
Fibrilace síní
Přístup k pacientce s gestačním diabetem

|

Záněty štítné žlázy a nádory štítné žlázy
Principy protinádorové radioterapie
Přístup k pacientovi s akutní dušností

|

Hyperparatyreóza, hypoparatyreóza a pseudohypoparatyreóza
Principy protinádorové imunoterapie
Přístup k nemocnému s chronickou dušností

|

Feochromocytom. Primární hyperaldosteronismus
Principy a prostředky protinádorové biologické terapie
Přístup k pacientovi s vertigem

| 

Hyperlipidémie
Léčba kortikoidy
Přístup k pacientovi s hepatomegalií a splenomegalií

|

Hypogonadismus u mužů a u žen. Hyperandrogenní stavy u žen
Akutní alergické stavy
Přístup k pacientovi s pleurálním výpotkem

|

Polyglandulární syndromy
Pneumothorax
Přístup k pacientovi s cévní mozkovou příhodou = 55.3

|

Neuroendokrinní nádory a Gastrointestinálně endokrinně aktivní nádory trávicího ústrojí
Akutní respirační insuficience = 53.2
Vztahy mezi onemocněními ledvin a onemocněními srdce

|

Prediabetes
Akutní záněty dýchacích cest
Přístup k pacientovi se neutrofilií a neutropenií = 29.3

|

Diabetes mellitus 1. typu
Kardiostimulace, defibrilace
Paraneoplastické symptomy

|

Angina pectoris. Němá ischemie myokardu. Zátěžové testy = 60.2
Antibiotika, jejich dělení a vedlejší účinky
Přístup k nemocnému s bolestmi břicha = 19.3

|

Specifické typy diabetu – pankreatické a endokrinní. Dědičné typy diabetu
Selhání jater
Interní předoperační vyšetření

|

Chronická lymfocytární leukémie
Hypolipidemika
Dieta při onemocněních jater, žlučových cest a pankreatu}}

Aktualizováno na otázky platné od ak. roku 2018/2019