Pancytopenie

Z WikiSkript

Heslo


Pancytopenie je stav, kdy je v krvi snížené množství všech druhů krevních elementů − v myeloidní případně i v lymfoidní řadě. Je to tedy souhrnný název pro anémii, leukopenii, neutropenii, trombocytopenii, případně i lymfopenii. Opačným stavem k pancytopenii je polycytémie. [1] Projevuje se při onemocnění kostní dřeně, kdy dochází k útlumu krvetvorby. Například při aplastické anémii, leukémii, ale i při viscerální leishmanióze.

Klinické projevy závisí na na tom, jak rychle k pancytopenii dochází. Dominují hemoragické diatézy, snížená odolnost k infekcím a anemický syndrom − únava, dušnost, bolesti hlavy, tachykardie, bledost sliznic a kůže.


Odkazy

Související články

Zdroj

  • PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ, et al. Hematologie a transfuzní lékařství. I, Hematologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3459-0.

Reference

  1. NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů I. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 760 s. ISBN 80-246-0675-5.