Portál:Pneumologie

Z WikiSkript

Pneumologie logo.png     Pneumologie

Užitečné odkazy
Další materiály a odkazy
Doporučená literatura
  • KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 4. vydání. Praha : Galén: Karolinum, 2011. 1174 s. ISBN 978-80-7262-705-9.
  • HOMOLKA, Jiří a Vladimír VOTAVA. Tuberkulóza. 4. vydání. Praha : Karolinum, 2012. 74 s. ISBN 978-80-246-2070-1.
  • VOTAVA, Vladimír. Pneumologie v praxi. 1. vydání. Praha : Galén, 1996. 279 s. ISBN 80-85824-32-9.
  • TEŘL, Milan a Gabriela KRÁKOROVÁ, et al. Plicní lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 218 s. ISBN 80-246-0820-0.
  • FIŠEROVÁ, Jarmila a Jan CHLUMSKÝ. Funkční vyšetření plic. 2. vydání. Praha : Geum, 2004. 128 s. ISBN 80-86256-38-3.
  • ZATLOUKAL, Petr a Luboš PETRUŽELKA. Karcinom plic. 1. vydání. Praha : Grada, 2001. 367 s. ISBN 80-7169-819-9.


Pneumologie
Farmaka v pneumologii


Tuberkulóza a granulomatózní onemocnění
Nemoci pleury a pleurální dutiny
Virové infekce dýchacích cest a plic