Granulomatózní plicní procesy

Z WikiSkript

Pojem granulomatóza naznačuje, že do této skupiny patří onemocnění, jehož základním projevem je granulom.

Granulom

Granulomatózy se známou příčinou[upravit | editovat zdroj]

Tuberkulóza[upravit | editovat zdroj]

Tuberkulóza (TBC) jsou všechny chorobné stavy, jejichž příčinou je Mycobacterium tuberculosis complex.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Tuberkulóza (pneumologie).

Pneumokoniózy[upravit | editovat zdroj]

Jsou skupinou onemocnění vznikajících při výkonu profesí z inhalace anorganického prachu. Mezi nejčastější se řadí: silikóza, azbestóza, pneumokonióza uhlokopů, berylióza.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Pneumokoniózy.

Exogenní alergická alveolitida[upravit | editovat zdroj]

Jiným názvem hypersenzitivní pneumonie nebo také alergická pneumonitida. Je to onemocnění, které se rozvíjí po opakované inhalační expozici organickým antigenům u disponovaného jedince. Projevuje se difuzním poškozením plicního parenchymu.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Exogenní alergická alveolitida.

Granulomatózy s neznámou příčinou[upravit | editovat zdroj]

Sarkoidóza[upravit | editovat zdroj]

Sarkoidóza je multisystémové onemocnění z neznámé příčiny. Nejčastěji postihuje lidi v mladém a středním věku. Často se manifestuje bilaterální hilovou lymfadenopatií (BHL), plicními infiltráty, očními a kožními lézemi. Nemoc se nemusí vůbec projevit a může být asymptomatická. Manifestní forma se projeví akutním nebo chronickým syndromem systémové zánětlivé odpovědi s respiračními příznaky. Játra, slezina, lymfatické uzliny, slinné žlázy, srdce, nervový systém, svaly, kosti a další orgány mohou být také postiženy. Diagnóza je stanovena, pokud jsou radiologické nálezy podpořeny histologickým průkazem nekaseifikujících granulomů z epiteloidních buněk. Musí být vyloučeny granulomy ze známých příčin a lokální sarkoidní reakce.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Sarkoidóza (interna).

Granulomatóza s polyangiitidou[upravit | editovat zdroj]

Starším názvem Wegenerova granulomatóza je chronickou granulomatózní nekrotizující vaskulitidou, která postihuje nejvíce dolní cesty dýchací a ledviny. Mohou být zřídka postiženy i jiné orgány jako kůže, klouby, oči, srdce, periferní nervy a CNS.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Granulomatóza s polyangiitidou.

Granulomatóza z Langerhansových buněk[upravit | editovat zdroj]

Jiným názvem plicní histiocytóza X, toto onemocnění je charakterizované bronchiolocentrickými granulomatózními záněty s tvorbou cystických útvarů a uzlů. Klinickým projevem je hlavně námahová dušnost.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Histiocytózy.

Churgův–Straussové syndrom[upravit | editovat zdroj]

Toto velmi vzácné onemocnění, které častěji postihuje muže je charakterizované třemi fázemi. V první fázi se onemocnění projevuje alergickou rinitidou s nosními polypy a bronchiálním astmatem. V druhé fázi se vyskytuje eozinofilie v krvi i tkáních, přítomné jsou i eozinofilní plicní infiltráty a pleurální výpotek (exsudát) s vysokým počtem eozinofilů, dále eozinofilní gastroenteritida. Třetí fáze je stádium systémové vaskulitidy s poškozením jednotlivých orgánů.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Syndrom Churgův-Straussové.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČEŠKA, Richard a Tomáš ŠTULC, et al. Interna. 2. vydání. 2015. 909 s. ISBN 978-80-7387-895-5.