Chronická nekrotizujúca aspergilóza

Z WikiSkript


Chronická nekrotizující aspergilóza
Chronic pulmonary aspergillosis
Pľicní aspergilóza - histologický preparát
Pľicní aspergilóza - histologický preparát
Rizikové faktory CHOPN, TBC, cystická fibróza
Klasifikace a odkazy
MKN-10 B44
Medscape 296052
Plicní aspergilóza - makroskopický pohled

Chronická nekrotizujúca aspergilóza (chronická nekrotizujúca pľucna aspergilóza, CNPA, semi-invazívna alebo subakútna invazívna apergilóza) je infekčný proces pľúcneho parenchýmu vyvíjajúci sa ako odpoveď na lokálnu inváziu obyčajne A. fumigatus.

Klinický obraz[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ide o vzácny syndróm a na rozdiel od IPA, CNPA sa rozvíja pomaly, niekoľko týždňov až mesiacov a k vaskulárnej invázii či diseminácii do iných orgánov väčšinou nedochádza. Môže byť ťažko odlíšiteľná od aspergilomu. V prípade CNPA ide však o lokálnu inváziu do pľúcneho tkaniva, pričom dutina vyplnená plesňami rodu Aspergilus sa môže vytvoriť sekundárne ako následok poškodenia parenchýmu hubou. CNPA je charakterizovaná nekrózou pľúcneho tkaniva, akútnym alebo chronickým zánětom steny dutiny a prítomnosťou hýf.

Rizikové faktory[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Postihuje prevažne starších ľudí s chronickými pľúcnymi chorobami ako CHOPN, pulmonárna TBC, pneumokonióza, cystická fibróza, sarkoidóza, pľúcny infarkt.

Symtomatika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pacienti sa často sťažujú na horúčku, malátnosť, únavu, úbytok hmotnosti, chronický produktívny kašeľ a hemoptýzu. Priebeh CNPA však môže byť aj asymptomatický.

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pri určovaní diagnózy CNPA sa využíva CT hrudníka, na ktorom býva viditeľné zhrubnutie pleury, ktoré môže viesť až k vytvoreniu broncho-pleurálnej fistuly a dutinové lézie v horných pľúcnych lalokoch. U väčšiny pacientov tiež nachádzame sérové IgG protilátky proti A. fumigatus. Na potvrdenie diagnózy je opäť nevyhnutné histopatologické vyšetrenie a kultivácia.

Liečba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Na liečbu miernych až stredných foriem CNPA sa najčastejšie používa vorikonazolStátní úřad pro kontrolu léčiv: vorikonazol alebo itrakonazolStátní úřad pro kontrolu léčiv: itrakonazol, ťažké formy bývajú liečené amfotericínom BStátní úřad pro kontrolu léčiv: amfotericinom a intravenózne podávaným vorikonazolom.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KOUSHA, M, R TADI a A.O SOUBANI. Pulmonary aspergillosis: a clinical review. European Respiratory review [online]. 2011, roč. 2011, vol. 20, no. 121, s. 156-162, dostupné také z <www.ersjournals.com>. ISSN 1600-0617. DOI: 10.1183/09059180.00001011.
  • WILLEY, Joanne M, Linda M SHERWOOD a Christopher J WOOLVERTON, et al. Prescott, Harley, and Klein’s Microbiology. 7. vydání. New York : McGraw-Hill Hogher Education, 2008. 0 s. ISBN 978–0–07–299291–5.
  • SCHAECHTER, Moselio a Joshua LEDERBERG. The desk encyclopedia of microbiology. - vydání. Amsterdam : Elsevier, 2004. ISBN 0-12-621361-5.